Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Оголошення УСЗН
Шановні громадяни!!!


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) призначається компенсація.
Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:
· 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І 
групи;
· 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;
· 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ
групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я.
Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 
Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
Компенсація призначається і виплачується органом соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами.
Для призначення компенсації подаються заява, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21 квітня 2015 року № 441 “Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг”, та такі документи:
1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
1. заява про згоду надавати соціальні послуги;
2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
3. висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
4. копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів; 
5. заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників датків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних").
2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
1. заява про необхідність надання соціальних послуг;
2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
3. копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією.
3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:
1. заява про необхідність надання соціальних послуг;
2. копія свідоцтва про народження дитини;
3. висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.
Відповідно до пункту 14 вищезазначеного порядку, компенсація виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів. 
Компенсація не призначається фізичним особам, які:
- надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про психіатричну допомогу”, “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 „Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”, та у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі;
- працюють, здійснюють підприємницьку діяльність;
- зареєстровані у центрі зайнятості як такі, що шукають роботу;
- подали не в повному обсязі необхідні документи.
Виплата компенсації тимчасово зупиняється (припиняється) у разі: 
- пропущення інвалідом чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом - лікарсько-консультаційними комісіями;
- висновку органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії) про те, що особа, якій надавались соціальні послуги, вже не потребує постійного стороннього догляду. Виплата припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.

За додатковою інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації, яке знаходиться за адресою: м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83, каб. 116 або за телефоном 2-80-08.

Порядок використання коштів у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів та постраждалих учасників АТО санаторно-курортними путівками 

З 01 березня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 187 і від 31 березня 2015 року № 200», якою затверджено Порядок використання коштів у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками. Відтепер путівки для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників АТО закуповуватимуться на підставі трьохсторонньої угоди (ОСОБА-УПРАВЛІННЯ - САНАТОРІЙ).  Людина зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління соціального захисту населення де перевіряється заклад на відповідність вимогам. Після цього укладається трьохстороння угода, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.  При цьому гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься щороку Мінсоцполітики за погодженням Мінфіном.

Уважаемые благополучатели - ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ!
06 марта 2017 года по адресу: г. Доброполье, ул. Фестивальная, 21  (ДК шахты Добропольская) с 10-00 до 15-00 состоится выдача благотворительной помощи (продуктовых наборов для взрослых и продуктовых наборов для детей от 0 до 3 лет) ГШ «Поможем» Фонда Рината Ахметова временно перемещенным лицам, зарегистрированным в г. Доброполье и Добропольском районе, следующих льготных категорий:
I или II группа инвалидности;
Родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет);
Многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет)
Пенсионеры, возраст которых ≥65 лет
Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов
Семьи, которые воспитывают приемных-детей, ДДСТ, детей под опекой, детей - сирот, детей, родители которых лишены родительских прав
Инвалиды ВОВ; Лица, получившие инвалидность вследствие ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и приравненные к инвалидам войны; Инвалиды войны в Афганистане
Малообеспеченные семьи
Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке
Дети-сироты до 23 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНО при себе иметь паспорт, документ, подтверждающий категорию, и справку переселенца.
Выдача будет производиться только 06 марта 2017 года.
Предварительная запись не требуется.
Выдача осуществляется в порядке живой очереди!

Справки по телефону Горячей Линии 0 800 509 001.
Шукати в на сайті