Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

пʼятниця, 5 травня 2017 р.

Ситуація на ринку праці за січень – квітень 2017 року

Протягом січня - квітня 2017 року до Добропільського міського центру зайнятості було подано для укомплектування 442 вакансії, у тому числі: для робітників – 273, для службовців – 90 та 79 – для осіб, які не мають спеціальної підготовки. Упродовж січня - квітня 2017 року соціальними послугами з працевлаштування служби зайнятості скористалися 764 безробітних мешканців міста та району, у тому числі 352 – молодь у віці до 35 років (46,1%), 295 - особи з числа безробітних, які мали додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню. Основні зусилля центру зайнятості спрямовані на реалізацію заходів активної політики зайнятості, розширення спектра та підвищення якості надання соціальних послуг.
За січень - квітень 2017 року за сприянням Добропільського міського центру зайнятості були працевлаштовано 340 осіб (рівень працевлаштування становить 34,4%), у тому числі безробітні – 261 особа, молодь у віці до 35 років з числа безробітних – 117 осіб (44,8% від загальної кількості працевлаштованих), 88 безробітних осіб з числа тих, які мали додаткові гарантії, працевлаштовані за сприянням служби зайнятості (29,8%).
Протягом січня - квітня 2017 року у громадських та роботах тимчасового характеру взяли участь 131 особа (громадські роботи – 29 осіб). 
За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 156 безробітних. Рівень охоплення професійним навчанням складає 20,4%.
Створення нових робочих місць, є одним з ключових факторів економічного розвитку міста та району. Законом України «Про зайнятість населення» передбачено надання роботодавцям багатьох пільг: у роботодавців, які створюють нові робочі місця, з'явилася можливість отримати компенсації зі сплати єдиного соціального внеску, 22 роботодавця, які працевлаштували 48 безробітних, у звітному періоді скористалися цією пільгою.
Добропільським міським центром зайнятості організовано і проводиться надання безоплатних консультаційних послуг з питань організації та провадження підприємницької діяльності з залученням працівників органів державної влади. Протягом звітного періоду надано 12 консультацій.
У січні - квітні 2017 року на обліку в центрі зайнятості, як безробітні, перебувала 61 особа з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 32 особи мали право на отримання допомоги по безробіттю. Працевлаштовано 20 осіб, 11 осіб проходили профнавчання, працевлаштовані після закінчення навчання 7 осіб, 9 осіб брали участь у тимчасових роботах. Станом на 1 травня 2017 р. на обліку перебуває 22 особи з числа ВПО.
Станом на 1 травня 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 318 безробітних громадян. Серед них 194 особи складають жінки; 124 особи – чоловіки; 140 осіб – молодь; 140 – особи, які належать до соціально вразливих категорій населення. Із загальної чисельності безробітних 82 особи проживають у сільській місцевості (236 – у місті).
Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл, які стоять перед вибором професійної діяльності. Протягом січня - квітня 2017 року проведені «Уроки вибору професії» з використанням профорієнтаційного терміналу - 9 заходів, в яких прийняли участь 247 учнів, без використання профорієнтаційного терміналу - 6 заходів, в якому прийняли участь 128 учнів; 3 заходи «День відкритих дверей центру зайнятості» для учнів загальноосвітніх шкіл, взяли участь 69 осіб; один профінформаційний груповий захід, в тому числі для молоді, взяли участь 40 осіб; 2 профінформаційних семінари для батьків майбутніх випускників, взяли участь 84 особи.
Діяльність служби зайнятості і в подальшому зорієнтована на надання адресних послуг безробітним громадянам, забезпечення роботодавців кваліфікованими працівниками, підвищення конкурентоспроможності населення.

Шукати в на сайті