Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

вівторок, 12 грудня 2017 р.

Навчання з організаційних питань оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

12 грудня 2017 року керівник апарату райдержадміністрації Василь Перейма провів навчання працівників апарату, керівників структурних підрозділів Добропільської райдержадміністрації з питання організації роботи щодо підготовки до проведення у 2018 році оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації Ольга Тещинська проінформувала, що відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року №640 в грудні поточного року необхідно провести роботу з визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовцяів, які займають посади державної служби категорії «Б» або «В».
Завдання і ключові показники повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано службову діяльність державних службовців, вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні. Завдання погоджуються безпосереднім керівником після їх обговорення з державним службовцем.
Оригінал завдань і ключових показників зберігається у службі управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, а копії залишаються у такого державного службовця та його безпосереднього керівника.
В разі призначення (переведення) на посаду державного службовця визначення завдань і ключових показників проводиться протягом п’яти робочих днів. Керівник апарату райдержадміністрації наголосив, що метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні. Оцінювання проводиться з дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності.


Шукати в на сайті