Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

понеділок, 4 грудня 2017 р.

Служба у справах дітей на захисті права неповнолітніх на працю

Багато сучасних школярів замислюються про підробіток. Як правило, роботодавці не охоче беруть дітей на роботу, не поспішають оформляти їх згідно з усіма вимогами законодавства. Це пов’язано з тим, що дитяча праця передбачає для підлітків чимало привілеїв, що в свою чергу помітно ускладнює життя роботодавцю. Що ж необхідно знати підлітку про працевлаштування?
Згідно зі статтею 187 КЗпП, неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці користуються пільгами, установленими законодавством України.

Статтею 188 КЗпП встановлено загальне правило щодо заборони прийняття на роботу осібмолодше16 років. Але є можливість прийняття на роботу осіб, якідосягли15 років, лише за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, допускається прийняття на роботу в14 років, це стосується, учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю та не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.
Працевлаштування неповнолітніх здійснюється на підставі трудового договору, який обов’язково укладається у письмовій формі та лише після попереднього медичного огляду. Приймаючи на роботу неповнолітніх, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити їх із правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, при цьому випробувальний термін не встановлюється.
На важкі, шкідливі,небезпечні, нічні та надурочні роботи забороняється приймати неповнолітніх.
Законодавством передбачаються обмеження щодо звільнення неповнолітніх. Статтею 198 КЗпП передбачено, що звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей.

Трудовим законодавством чітко встановлено межі робочого часу неповнолітніх. Для осіб у віці від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень. Тобто не більше 7 годин на день при 5-денному робочому тижню і 6 годин при 6-денному. Працівники віком 15-16 років, а також учні 14-15 років, що працюють під час канікул, можуть працювати по 24 години на тиждень. Тривалість робочого дня для таких осіб не може перевищувати 4 години на день при 6-денному робочому тижню і дорівнювати 5 годинам при 5-денному. Дещо іншим є робочий час для неповнолітніх, які працюють протягом навчального року. Тривалість їх робочого часу не повинна перевищувати половини відповідних максимальних норм скороченого робочого часу. Тобто, якщо працівнику 17 років і він працює під час навчання, то тривалість його робочого часу має бути не більшою 18 годин на тиждень (максимально допустима для його віку 36 годин, відповідно половина – 18 годин ).
Заробітна плата працівникаммолодше18років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Тобто, скорочення робочого часу для неповнолітніх означає, що їх скорочений робочий час оплачується за тією ж тарифною ставкою (тим же посадовим окладом), що й нормальний робочий день дорослого працівника тієї ж спеціальності, кваліфікації та за інших рівних умов.
Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві (при цьому надається відпустка саме повної тривалості, а не пропорційно відпрацьованого ними часу).
Службою у справах дітей райдержадміністрації постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота для роботодавців, батьків та їх дітей з питань чинного законодавства при використанні праці неповнолітніх.Спеціалісти служби у справах дітей кожного року звертаються до керівників сільгосппідприємств з пропозицією офіційного працевлаштування неповнолітніх особливу увагу звертають на дітей, які проживають у сім’ях, що опинились в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
Хочемо висловити подяку фермерському господарству «ЕЛЕНА» (керівник В. Савчук) та товариству з обмеженою відповідальністю «РУТА – ПЛЮС» (керівник Р. Курганов), які відгукнулися та тимчасово працевлаштували на сезонні роботи у літній період неповнолітніх, в тому числі дітей- сиріт.
Шукати в на сайті