Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Бюджет за 12 місяців

Підсумки виконання зведеного бюджету
Добропільського району за 2016 рік

ДОХОДИ
За підсумками виконання загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за 2016 рік з урахуванням трансфертів надійшло 132070,7тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, або 98,7% до річних планових призначень.  У порівняні з 2015 роком надходження доходів до місцевих бюджетів району збільшилися на 24278,2тис.грн., в тому числі:
-         доходи загального фонду збільшились у 2 рази або на 25190,2тис.грн.;
-         доходи спеціального фонду зменшились на 30,1% або 5775,9тис.грн.;
-         міжбюджетні трансферти збільшились на 7,8% або 4863,9тис.грн.


Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району без урахування трансфертів склали 64632,2тис.грн. або 136,5% до плану на рік, та більше на 19414,3тис.грн. надходжень за минулий рік.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

За підсумками виконання зведеного бюджету Добропільського району за 2016 рік до загального фонду надійшло 117612,6тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, з них власних та закріплених доходів до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 51195,8тис грн., або 134,0% до річних планових призначень.

План за 2016 рік виконано у розрізі всіх місцевих бюджетів. Найвищі показники до річного плану склали по Добропільській (138,1%), Нововодянській (126,9%), Криворізькій (125,4%) сільським по Святогорівській селищній (117,6%) радам.
Основним джерелом доходів місцевих бюджетів є надходження місцевих податків – 32009,1тис.грн, в т.ч.:
          - податок на нерухоме майно у сумі 69,6тис.грн, або 123,6% до річних планових призначень;
- плата за землю у сумі 22499,0тис.грн, що складає 108,4% до річного плану, до факту 2015 року більше у 2,2рази або на 12505,0тис.грн. На зріст вплинуло декілька факторів, основні з них: укладання 31 нового договору оренди земельних ділянок, застосування коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки та  прийняття рішень по місцевим податкам;
- транспортний податок з фізичних осіб склав 25,0тис.грн;
          - транспортний податок з юридичних осіб склав 6,4тис.грн;
          - єдиний податок отримано у сумі 9409,3тис.грн, або 126,2% до річного плану, до факту 2015 року більше у 1,9 рази або на 4356,5тис.грн.; за рахунок росту розміру мінімальної заробітної плати (бази оподаткування)  для першої та другої груп єдиного податку, для четвертої групи за рахунок збільшення ставки (до 0,16 -5,4%)  нормативно-грошової оцінки 1 га землі. 
          - збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності у поточному році знято висновками у сумі 0,2тис.грн. податковою інспекцією, згідно змін  до Податкового кодексу України.
Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 17632,3тис.грн, що складає 197,9% до річного плану 2016 року. У 2016 році надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшились у порівнянні з надходженнями 2015 року у 2,1 рази або на 9090,4тис.грн. Зріст надходжень склався за рахунок:
- виплати дивідендів за 2014 та 2015 роки ТОВ "Добропільське сортонасінницьке підприємство", ТОВ "Агродобробут" у розмірі 4647,6тис.грн., що більше на 4076,3тис.грн. ніж у 2015 році;
- змін, внесених до законодавства у 2016 році, - введення єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб  (замість колишніх 15%)  – 18%, тобто збільшення на 1708,4тис.грн.;
- за рахунок росту  заробітної плати та застосування коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель (паїв) – 3305,7тис.грн.

За звітній період акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1207,7тис.грн, що складає 179,1% до річного плану 2016 року. До факту 2015року надходження збільшились на 883,7тис.грн., за рахунок збільшення  специфічних ставок акцизного податку (приблизно на 40,0%) та з запровадженням системи електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної при реалізації пального, що сприяло зменшенню обсягів тіньового обігу пального.
Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів фактично склали 7,2тис.грн.
Неподаткові надходження отримано у сумі 328,2тис.грн., або 105,2% річного плану, з них:
- інші надходження – 52,6 тис.грн., в тому числі за рахунок надходжень фінансування минулих років – 52,6 тис.грн., що на 1835,8тис.грн. менше надходжень 2015року в зв'язку тим, що залишки спеціального фонду у сумі 1163,2тис.грн. (екологічного та дорожнього фондів, бюджету розвитку) були  передані до загального фонду у 2015 році, збитків  у 2015 році отримано більше на 701,0тис.грн. та збільшення фінансування минулих років у 2016 році на 28,4тис.грн.
- плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 10,2тис. грн;
- плата за державну реєстрацію – 259,0грн.;
- державне мито – 0,6тис.грн.;
- частина чистого прибутку – 5,8тис.грн.
          Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі надійшло у сумі  10,6тис.грн., або 100,0% до річного плану.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Виконання доходної частини спеціального фонду місцевих бюджетів району з урахування трансфертів склало 14458,1тис.грн., або 52,5% до річного плану.


Основним джерелом надходжень спеціального фонду є екологічний податок. Отримано у сумі 5711,3тис.грн, або 150,7% до річного плану та більше надходжень 2015 року на 1035,4тис.грн., за рахунок збільшення платежів по підприємству ПАТ«ДТЕК Октябрська ЦЗФ» (Нарахування екологічного податку у 2016році по ПАТ «ДТЕК Октябрська ЦЗФ» здійснювалось згідно п.4 ст. 246 Податкового кодексу України, з застосуванням коефіцієнту підвищення 3 щодо нарахувань екологічного податку на звалищах).
Власні надходження бюджетних установ 4152,9тис.грн., або 99,0% до річного плану, до фактичних надходжень 2015року більше на 1370,1тис.грн., за рахунок збільшення інших джерел власних надходжень бюджетних установ.
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва склали 3527,7тис.грн., до річного плану – 319,3%. До факту 2015 року надходження зменшились на 8149,9тис.грн., за рахунок зменшення надходжень ПАТ «ДТЕК Октябрське», ПрАТ «Глини Донбасу».
До бюджету Святогорівської селищної ради надійшли кошти від відчуження майна на суму 27,8тис.грн.
Надходження від продажу земельних ділянок до бюджету Добропільської сільської ради склали 21,7тис.грн.
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 0,8тис.грн.

ПОДАТКОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Податкова заборгованість до місцевих бюджетів району станом на 01.01.2017 року складає 152,2тис.грн. в т.ч. по платі за землю – 115,1тис.грн, (в т.ч. по орендній платі за землю з юридичних осіб 30,3тис.грн.: ТОВ «Техіновація» - 0,6тис.грн. (Святогорівська селищна та Нововодянська сільська ради), Концерн «Група Капітель» - 16,4тис.грн. (Добропільська сільська рада), ТДВ «Шахта «Білозерська» - 13,3тис.грн. (Святогорівська селищна та Нововодянська сільська ради), по орендній платі за землю з  фізичних осіб 14,4тис.грн., по земельному податку з юридичних осіб – 30,9тис.грн. та фізичних осіб – 39,5тис.грн.),  по податку на доходи фізичних осіб – 10,8тис.грн., по єдиному податку – 26,3тис.грн.
У порівняні з початком року заборгованість зменшилася на 64,0тис.грн. в т.ч.: по платі за землю на 41,2тис.грн, по єдиному податку на 11,4тис.грн, по податку на доходи фізичних осіб на 11,4тис.грн.


МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Трансфертів з державного бюджету надійшло у сумі 45527,7тис.грн., або 99,4%, в т.ч.:
- базова дотація - 1528,6тис.грн.;
- субвенції з держбюджету на соціальний захист населення - 22246,2тис.грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 13862,9тис.грн.;
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 2716,4тис.грн.
         - медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 5121,9тис.грн.;
         - субвенція на проведення виборів – 51,7тис.грн.
Внутрішні трансферти надійшли у сумі 21910,8тис.грн., в т.ч.:
- інші додаткові дотації отримані у сумі 13394,8тис.грн., або 100,0% до річного плану;
- інші субвенції загального фонду – 7494,3тис.грн, або 84,7% до річного плану;
- інші субвенції спеціального фонду – 1021,7тис.грн., або 5,6% до річного плану.
                                                                                                      ВИДАТКИ

Видаткова частина зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з держбюджету за 2016 рік виконана в сумі 113040,9тис.грн., що становить 74,6% до уточнених річних призначень та на 18402,7тис.грн. або на 19,4% більше відповідного показника попереднього року, в т.ч. видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 93329,3тис.грн. або 93,5% до уточнених річних призначень, спеціального фонду – 19711,6тис.грн. або 38,1% до уточнених річних призначень.

         Видатки загального фонду місцевих бюджетів без врахування трансфертів за 2016рік склали 76009,3тис.грн. або 95,4% до уточнених річних призначень, що на 3862,44тис.грн. або на 5,4% більше відповідного показника 2015 року.
         Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в загальній сумі витрат загального фонду у галузях соціально-культурної сфери склала 52,6%. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються установами бюджетної сфери, спрямовано 4,4% обсягу видатків загального фонду по галузях соціально-культурної сфери.Структура видатків загального фонду по галузях соціально-культурної сфери
     тис.грн.

На фінансування галузей соціально-культурної сфери спрямовано по загальному та спеціальному фондам:
- органів місцевого самоврядування – 8280,8тис.грн.,
- освіти –36754,0тис.грн.;
- охорони здоров’я – 6581,9тис.грн.;
- соціального захисту населення і соціального забезпечення – 25394,0тис. грн.;
- культури – 5188,0тис.грн.;
- фізичної культури і спорту – 609,8тис.грн.
Структура видатків галузей соціально-культурної сфери за 2016 рік
      тис.грн.


         Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року склала 400,7тис.грн., (термін оплати якої не настав 212,7тис.грн.), в тому числі по:   загальному фонду – 400,7тис.грн. (субвенція з державного бюджету на соціальний захист населення), в порівнянні з початком року збільшилась на 225,4тис.грн.,
         спеціальному фонду – відсутня, в порівнянні з початком року зменшилася на 0,8тис.грн.
         Із загальної суми боргу прострочена заборгованість складає 187,9тис.грн., яка виникла в зв’язку з недофінансуванням з державного бюджету. 

         Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів станом на 01.01.2017 року склала 131,9тис.грн., в тому числі по:
         загальному фонду – 120,9тис.грн. (в порівнянні з початком року збільшилась на 32,4тис.грн.), з них: попередня оплата за періодичні видання - 81,5тис.грн., інші виплати населенню – 39,4тис.грн. в результаті не повідомлення особи про своє працевлаштування, про факт усиновлення дитини батьком при одночасному отриманні допомоги одиноким матерям, надання неповної або недостовірної інформації про доходи при отриманні допомоги малозабезпеченим сім’ям.
         по спеціальному фонду – 11,0тис.грн. попередня оплата за періодичні видання (в порівнянні з початком року зменшилась на 41,8тис.грн.) .
         Із загальної суми боргу прострочена заборгованість відсутня.

Проводиться постійно претензійно – іскова робота з отримувачами допомоги, розмови з особами щодо переплат, складено графіки погашення даної заборгованості.


Начальник фінансового управління                                                      В.П. ТітоваШукати в на сайті