Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Про роботу із запитами громадян


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Архівний відділ Добропільської райдержадміністрації приділяє велику увагу виконанню запитів фізичних та юридичних осіб, спрямованих на забезпечення їх прав і законних інтересів відповідно до норм Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію». Згідно плану на 2017 рік архівним відділом райдержадміністрації заплановано виконання 75 запитів, станом на 01.09.2017 виконано – 119 запитів, з яких:
- тематичних – 49, з них: на 2 надано відповіді про відсутність документів, на 47 надано позитивні відповіді;
- майнових – 47, з них: на 25 надано позитивні відповіді, на 22 надано відповіді про відсутність документів;
- соціально-правових - 23, з них: на 16 надано позитивні відповіді, на 7 надано відповіді про відсутність документів.
Запити виконує провідний спеціаліст архівного відділу райдержадміністрації, за потреби до роботи залучається головний спеціаліст архівного відділу райдержадміністрації.
Шановні громадяни! Письмові запити громадян повинні містити ПІБ заявника, поштову адресу, чітко викладене питання, з якого людина звертається до архівного відділу. У разі необхідності мають бути додані ксерокопії пояснюючих документів, паспорта, трудової книжки. Письмове звернення має бути надруковане або написане від руки розбірливо і чітко, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. Без поштової адреси заявника запит на виконання не приймається, заяви не розглядаються. Надання послуг здійснюється державною мовою.
Працівники архіву під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про правила етичної поведінки" та загальновизнаних етичних норм.
Наша адреса: кабінет № 6, вул. Московська,1, м. Добропілля, Донецька область, Україна, 85000. E-mail: chamor1961@gmail.com
Шукати в на сайті