Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Промисловість

Промисловий потенціал району складається з 2 промислових підприємств: публічних акціонерних товариств: ПрАТ «Глини Донбасу», ПАТ «Огнеупорнеруд».
Обсяги реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств за І квартал 2017 року склали 253,6 млн. грн. (виконання Програми 2017 року – 23,8%, в порівнянні з І кварталом 2016 року – в 1,4 р.б.), в т.ч.:
- ПАТ «Огнеупорнеруд» - 36,9 млн. грн. (в 7,2 р.б. до показника І кварталу 2016 року);
- ПрАТ «Глини Донбасу» - 216,7 млн. грн. (124,4% до показника І кварталу 2015 року). 
Вироблено основних видів промислової продукції за І квартал 2017 року промисловими підприємствами 399,4 тис. тонн (виконання Програми 2017 року – 18,9%, до показника 2016 року 132,3%), в т.ч.:
- виробництво глини вогнетривкої ПрАТ «Глини Донбасу» - 246,0 тис. тонн (22,2% виконання Програми, 134,4% до показника 2016 року);
ПрАТ “Огнеупорнеруд” – 153,4 тис. тонн (15,3% виконання Програми та 128,9% до І кварталу 2015 року);
- виробництво керамічної суміші підприємством ПрАТ «Глини Донбасу» в І кварталі 2017 році не здійснювалося.
- Кількість працюючих на глинодобувних підприємствах складає 197 робітників.

Шукати в на сайті