Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Бюджет за I півріччя

Довідка про підсумки виконання бюджету Добропільського району
                                                        за січень-липень 2017 року
До зведеного бюджету Добропільського району за січень-липень 2017 року з урахуванням трансфертів надійшло 90301,5тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, або 56,4% до річних планових призначень та 88,6% до уточнених планових призначень січня-липня 2017 року.
Доходи загального фонду склали 77903,3тис.грн., з них власних та закріплених доходів до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 30900,6тис грн., або 56,1% до річних планових призначень та 104,6% до уточнених планових призначень січня-липня 2017 року.
План за січень-липень 2017 року не виконано по Шилівській (92,4%) сільській раді.
Основним джерелом доходів місцевих бюджетів є надходження місцевих податків – 21485,5тис.грн, в т.ч.:
· податок на нерухоме майно у сумі 91,4тис.грн, або 114,7% до річних планових призначень та 133,2% до планових призначень січня-липня 2017 року;
· плата за землю у сумі 17090,2тис.грн, що складає 61,0% до річного плану та 103,7% до планових призначень січня-липня 2017 року;
· транспортний податок з юридичних осіб у сумі 28,1тис.грн., або 100,0% до річного плану;
· єдиний податок отримано у сумі 4275,8тис.грн, або 50,9% до річного плану та 110,2% до планових призначень січня-липня 2017 року;
Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 8625,6тис.грн, що складає 52,0% до річного плану та 104,2% до планових призначень січня-липня 2017 року.
За звітній період внутрішніх податків на товари та послуги надійшло 588,4тис.грн, що складає 45,0% до річного плану та 98,1% до планових призначень січня-липня 2017 року, в т.ч.: 
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) надійшло 63,5тис.грн, що складає 39,0% до річного плану та 93,9% до планових призначень січня-липня 2017 року.
- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) надійшло 232,8тис.грн, що складає 29,5% до річного плану та 95,8% до планових призначень січня-липня 2017 року.
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 292,1тис.грн, що складає 82,4% до річного плану та 101,0% до планових призначень січня-липня 2017 року. 
Неподаткові надходження отримано у сумі 191,7тис.грн., або 31,5% до річного плану та 102,9% до планових призначень січня-липня 2017 року, з них:
- частина чистого прибутку – 1,1тис.грн.;
- адміністративні штрафи та інші санкції – 1,1тис.грн
- плата за надання інших адміністративних послуг у сумі – 12,9тис. грн.;
- плата за державну реєстрацію – 112,7грн.;
- державне мито – 0,4тис.грн.;
- інші надходження – 63,5тис.грн.
Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі надійшло у сумі 2,0тис.грн., або 16,7% до річного плану.
До спеціального фонду місцевих бюджетів Добропільського району з урахуванням трансфертів надійшло 12398,2тис.грн., або 45,3% до річного плану.
Екологічного податку отримано у сумі 2202,6тис.грн, або 45,0% до річного плану.
Власні надходження бюджетних установ надійшли у сумі 2413,8тис.грн., або 87,9% до річного плану.
Трансфертів з державного бюджету надійшло у сумі 35333,0тис.грн., або 60,7% до річних планових призначень та 99,3% до планових призначень січня-липня 2017 року, у тому числі базова дотація – 1452,6тис.грн., або 100,0% до планових призначень січня-липня 2017 року, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 3451,1тис.грн., або 100,0%,освітня субвенція – 12069,5тис.грн., або 100,0%, медична субвенція – 4600,3тис.грн., або 100%, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 56,8тис.грн., або 100%, субвенцій на виконання програм соціального захисту населення – 13702,7тис.грн., або 98,3% до планових призначень січня-липня 2017 року.
Внутрішні трансферти загального фонду надійшли у сумі 11669,7тис.грн., або 59,9% до річного плану та 94,7% до планових призначень січня-липня 2017 року, в тому числі інші додаткові дотації – 6166,9тис.грн., або 97,2% та інші субвенції – 5502,8тис.грн., або 92,1%.
Внутрішні трансферти спеціального фонду (інші субвенції) надійшли у сумі 7733,9тис.грн., або 40,4% до річного плану.
Видатки зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з держбюджету станом на 01.06.2017року виконана в сумі 81433,5тис.грн., що становить 46,5% до уточнених річних призначень, в т.ч. видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 66271,6тис.грн. або 51,9% до уточнених річних призначень, спеціального фонду – 15161,9ис.грн. або 32,0% до уточнених річних призначень.
Основні напрямки видатків загального фонду:
- державне управління – 5575,3тис.грн.,
- освіта – 23492,1тис.грн.;
- охорона здоров’я – 5525,8тис.грн.;
- соціальний захист населення і соціальне забезпечення – 15911,8тис. грн.;
- житлово-комунальне господарства – 1361,9тис.грн.;
- культура і мистецтво – 3230,8тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 472,0тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї направлено 32880,8тис.грн., або 57,6% до річних.
Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями неї працівникам бюджетних установ станом на 01.08.2017року відсутня.Підсумки виконання зведеного бюджету
Добропільського району за 1 півріччя 2016 року

ДОХОДИ
За підсумками виконання загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за 1 півріччя 2016 року з урахуванням трансфертів надійшло 56343,7тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, або 43,9% до річних планових призначень та 91,6% до уточнених планових призначень звітного періоду.
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження власних і закріплених доходів до загального фонду склали 52171,9тис.грн. або 53,0% до уточнених планових призначень на поточний рік, що на 38,6% більше, ніж за 1 півріччя 2015 року.
В обсязі всіх надходжень загального фонду трансферти складають 62,9%, в тому числі: з державного бюджету – 21341,8тис.грн. (40,9%), внутрішні трансферти – 11488,5тис.грн. (22,0%)
Податки та збори складають 37,1%, в тому числі: плата за землю –  10021,4тис.грн. (19,2%), податок та збір на доходи фізичних осіб – 6526,0тис.грн.(12,5%), єдиний податок – 2345,5тис.грн. ( 4,5%), акцизний податок – 340,9тис.грн. (0,7%) та інші надходження – 107,8тис.грн. ( 0,2%).
Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 81,3%, або на 8673,4тис.грн., по сільським бюджетам на 5746,4тис.грн. та по районному бюджету 2971,4тис.грн.; по селищному бюджету зменшились на 44,4тис.грн.
Зростання надходжень пов’язано зі збільшенням плати за землю – 5520,9тис.грн. (у 2,2 рази), податку та збору на доходи фізичних осіб – 2939,7тис.грн. (у 1,8 рази), єдиного податку – 1094,5тис.грн (у 1,9 рази), акцизного податку – 209,4тис.грн. (у 2,6 рази).
План за 1 півріччя 2016 року виконано у розрізі всіх місцевих бюджетів. Найвищі показники до річного плану склали по Ганнівській (54,7%), Добропільській (49,7%), Золотоколодязькій (47,6%) сільським  радам.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Виконання доходної частини спеціального фонду місцевих бюджетів району з урахуванням трансфертів склало 4171,8тис.грн. або 13,9% до уточненого річного плану на 2016 рік.
Основним джерелом надходжень спеціального фонду є екологічний податок - 2201,7тис.грн., питома вага в загальній сумі надходжень спеціального фонду складає 52,8%.
Власні надходження бюджетних установ - 1191,0тис.грн. або 28,6% усіх надходжень звітного періоду.
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва - 97,7тис.грн., або 2,3%.
Надходження від продажу основного капіталу (від продажу земельних ділянок - Добропільська сільська рада та кошти від відчуження майна – Святогорівська селищна рада) – 42,1тис.грн., або 1%.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Загальний обсяг надходжень трансфертів за 1 півріччя 2016року склав 32830,9тис.грн. Трансфертів з державного бюджету надійшло у сумі 21341,8тис.грн., або 52,4% до уточнених планових призначень на рік, у тому числі: базової дотації надійшло 764,4тис.грн.(питома вага в загальному обсязі міжбюджетних трансфертів 2,2%), освітньої субвенції – 3037,4тис.грн.(18,8%), медичної субвенції – 1907,7тис.грн.(11,8%), субвенцій на виконання програм соціального захисту населення – 4713,4тис.грн. (29,2%).
Внутрішні трансферти загального фонду складають 11488,5тис.грн. або 35,0%, в тому числі інші додаткові дотації – 7656,4тис.грн., інші субвенції – 3832,1тис.грн.
Внутрішні трансферти спеціального фонду (інші субвенції) надійшли у сумі 639,3тис.грн.

Податкова заборгованість

За даними Добропільської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області до місцевих бюджетів району податкова заборгованість станом на 01.07.2016 року складає 229,3тис.грн., а саме по:
орендній платі за землю з юридичних осіб - 77,5тис.грн.: Концерн «Група Компаній «Капітель» - 16,4тис.грн. (Добропільська с/р), ТОВ «Техіновація» - 61,1тис.грн. (Святогорівська с/р, Нововодянська с/р);
орендній платі з фізичних осіб - 14,3тис.грн.;
земельному податку з юридичних осіб – 50,1тис.грн.;
земельному податку з фізичних осіб – 45,1тис.грн.;
податку на доходи фізичних осіб – 12,0тис.грн.;
єдиному податку – 30,3тис.грн.
У порівняні з початком року заборгованість збільшилася на 13,1тис.грн., з них за рахунок збільшення по платі за землю на 30,7тис.грн. та зменшення по єдиному податку на 7,4тис.грн.,  податку на доходи з фізичних осіб на 10,2тис.грн.

ВИДАТКИ

Видаткова частина зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з держбюджету за підсумками I півріччя 2016 року виконана в сумі 48717,6тис.грн., що становить 34,3% до уточнених річних призначень, що на 6886,1тис.грн. або на 16,5% більше відповідного показника попереднього року, в т.ч. видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 44140,2тис.грн. або 48,6% до уточнених призначень, спеціального фонду – 4577,4тис.грн. або 8,9% до уточнених призначень.
         Видатки загального фонду місцевих бюджетів без врахування трансфертів за I півріччя 2016 року склали 35342,0тис.грн. або 47,7% до уточнених річних призначень, що на 1317,5тис.грн. або на 3,9% більше відповідного показника попереднього року.
         Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в загальній сумі витрат загального фонду у галузях соціально-культурної сфери склала 58,4%. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються установами бюджетної сфери, спрямовано 3,4% обсягу видатків загального фонду по галузях соціально-культурної сфери.
         На фінансування галузей спрямовано по загальному та спеціальному фондам:
- органів місцевого самоврядування – 3414,8тис.грн.,
- освіти – 15037,2тис.грн.;
- охорони здоров’я – 2651,4тис.грн.;
- соціального захисту населення і соціального забезпечення – 11687,8тис.грн.;
- житлово-комунального господарства – 2575,7тис.грн.;
-  культури – 1972,0тис.грн.;
- фізичної культури і спорту – 312,5тис.грн.
         Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2016 року склала 753,4тис.грн., (термін оплати якої не настав 346,3тис.грн.), в тому числі по: загальному фонду –753,4тис.грн. (в порівнянні з початком року збільшилась на 578,1тис.грн.), спеціальному фонду – відсутня (в порівнянні з початком року зменшилася на 0,8тис.грн.).
         Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2016 року склала 138,7тис.грн., в тому числі по: загальному фонду – 54,3тис.грн. (в порівнянні з початком року зменшилась на 34,2тис.грн.), по спеціальному фонду – 84,4тис.грн. (в порівнянні з початком року збільшилась на 31,6тис.грн.).ДОВІДКА про виконання доходної частини загального та спеціального фондів бюджету Добропільського району за І півріччя 2015 року

 
За підсумками виконання загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за січень-червень 2015 року з урахуванням трансфертів надійшло 54204,3тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів або 119,9% до планових призначень 6 місяців 2015 року та 55,1% до річних призначень. У порівняні з відповідним періодом 2014 року надходження доходів до місцевих бюджетів району збільшилися на 17991,6тис.грн. За звітній період до загального фонду зведеного бюджету Добропільського району надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 47946,5 тис.грн. або 111,8% до уточнених планових показників за І півріччя 2015 року та 56,8% (при нормі 50,0%) до уточнених річних планових призначень. Недоотримано до планових призначень звітного періоду субвенції на соціальний захист населення у сумі 533,9тис.грн., інших субвенцій – 1,4тис.грн. План за перше півріччя виконано у розрізі всіх місцевих бюджетів. У відповідному періоді дохідна частина загального фонду без урахування трансфертів виконана на 137,2% до уточнених планових призначень 6 місяців 2015 року, до уточнених планових призначень на рік – 67,9%, та більше на 7356,4тис.грн. від фактичних надходжень відповідного періоду 2014 року, за рахунок збільшення плати за землю у розмірі 3521,6тис.грн, єдиного податку – 1043,0тис.грн, екологічного податку – 936,8тис.грн, податку та збору на доходи фізичних осіб – 690,8тис.грн., інших надходжень – 1075,9тис.грн (передача залишків коштів спеціального фонду 2014 року до загального фонду). За звітний період місцевих податків надійшло у сумі 10987,1тис.грн, в т.ч.: 

· податок на нерухоме майно у сумі 23,2 тис.грн, що складає 168,1% до плану звітного періоду, до річного плану – 162,2%, більше надходжень за відповідний період минулого року на 19,4 тис.грн; 
· плата за землю у сумі 9412,9тис.грн, що складає 141,5% до плану звітного періоду, до річного плану – 70,2%, від відповідного періоду 2014 року більше на 3521,6 тис.грн. Збільшення надходжень пов’язано з укладанням у поточному році 32 нових договорів загальною площею 118,1938 га та у зв’язку з застосуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахованого відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України, станом на 1 січня 2015 року становить 1,249; Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб склали у сумі 6297,1тис.грн, що складає 105,3% до плану звітного періоду та 52,6% до річного плану 2015 року, надходження збільшились до відповідного періоду минулого року на 690,8тис.грн. До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів у сумі 6257,8тис.грн, до річних планових призначень – 44,9%, та у 1,8 рази більше надходжень відповідного періоду минулого року. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва склали 5274,0тис.грн., до уточненого річного плану – 42,1%, до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 4944,5тис.грн. за рахунок збільшення надходжень у звітному періоді від підприємства ПАТ «ДТЕК Октябрське» та ПАТ «Веско». Власні надходження бюджетних установ склали суму 921,3тис.грн. або 82,6% до річних планових призначень та до аналогічного періоду минулого року надходження зменшились на 465,2тис.грн., за рахунок зменшення інших джерел власних надходжень. Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища склав 49,3тис.грн. та надходження від продажу земельних ділянок склали 6,0тис.грн. Інші субвенції надійшли у сумі 7,2тис.грн. 
Трансфертів з державного бюджету надійшли у сумі 22465,4тис.грн:

- базова дотація надійшла у сумі 344,4тис.грн (100,0% до плану звітного періоду, до річного плану – 50,0%);

- субвенції з дербюджету на соціальний захист населення надійшли 8744,8тис.грн, що складає 94,2% до плану звітного періоду та недоотримано
533,9тис.грн., до річного плану – 47,3%;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2015 року надійшла у сумі 5280,8тис.грн., або 100,0% до планових призначень за відповідний період;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2015 року надійшла у сумі 8095,4тис.грн., або 100,0% до планових призначень за відповідний період;

Внутрішні трансферти надійшли у сумі 4911,1тис.грн., в т.ч.:

- інші додаткові дотації отримані у сумі 4311,1тис.грн., або 100,0% до плану звітного періоду та 50,4% до річного плану.

- інші субвенції – 600,0тис.грн, що складає 99,8% до плану звітного періоду, до річного плану – 90,2%.

Інформація про виконання зведеного бюджету Добропільського району за І півріччя 2015 року

За підсумками виконання загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за січень-червень 2015 року з урахуванням трансфертів надійшло 54204,3тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів або 119,9% до планових призначень 6 місяців 2015 року та 55,1% до річних призначень. У порівняні з відповідним періодом 2014 року надходження доходів до місцевих бюджетів району збільшилися на 17991,6тис.грн. За звітній період до загального фонду зведеного бюджету Добропільського району надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 47946,5 тис.грн. або 111,8% до уточнених планових показників за І півріччя 2015 року та 56,8% (при нормі 50,0%) до уточнених річних планових призначень. Недоотримано до планових призначень звітного періоду субвенції на соціальний захист населення у сумі 533,9тис.грн., інших субвенцій – 1,4тис.грн. План за перше півріччя виконано у розрізі всіх місцевих бюджетів. У відповідному періоді дохідна частина загального фонду без урахування трансфертів виконана на 137,2% до уточнених планових призначень 6 місяців 2015 року, до уточнених планових призначень на рік – 67,9%, та більше на 7356,4тис.грн. від фактичних надходжень відповідного періоду 2014 року, за рахунок збільшення плати за землю у розмірі 3521,6тис.грн, єдиного податку – 1043,0тис.грн, екологічного податку – 936,8тис.грн, податку та збору на доходи фізичних осіб – 690,8тис.грн., інших надходжень – 1075,9тис.грн (передача залишків коштів спеціального фонду 2014 року до загального фонду). 

За звітний період місцевих податків надійшло у сумі 10987,1тис.грн, в т.ч.:

· податок на нерухоме майно у сумі 23,2 тис.грн, що складає 168,1% до плану звітного періоду, до річного плану – 162,2%, більше надходжень за відповідний період минулого року на 19,4 тис.грн;

· плата за землю у сумі 9412,9тис.грн, що складає 141,5% до плану звітного періоду, до річного плану – 70,2%, від відповідного періоду 2014 року більше на 3521,6 тис.грн. Збільшення надходжень пов’язано з укладанням у поточному році 32 нових договорів загальною площею 118,1938 га та у зв’язку з застосуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахованого відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України, станом на 1 січня 2015 року становить 1,249; Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб склали у сумі 6297,1тис.грн, що складає 105,3% до плану звітного періоду та 52,6% до річного плану 2015 року, надходження збільшились до відповідного періоду минулого року на 690,8тис.грн. До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів у сумі 6257,8тис.грн, до річних планових призначень – 44,9%, та у 1,8 рази більше надходжень відповідного періоду минулого року. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва склали 5274,0тис.грн., до уточненого річного плану – 42,1%, до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 4944,5тис.грн. за рахунок збільшення надходжень у звітному періоді від підприємства ПАТ «ДТЕК Октябрське» та ПАТ «Веско». Власні надходження бюджетних установ склали суму 921,3тис.грн. або 82,6% до річних планових призначень та до аналогічного періоду минулого року надходження зменшились на 465,2тис.грн., за рахунок зменшення інших джерел власних надходжень. Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища склав 49,3тис.грн. та надходження від продажу земельних ділянок склали 6,0тис.грн. Інші субвенції надійшли у сумі 7,2тис.грн.

Трансфертів з державного бюджету надійшли у сумі 22465,4тис.грн:

- базова дотація надійшла у сумі 344,4тис.грн (100,0% до плану звітного періоду, до річного плану – 50,0%);

- субвенції з дербюджету на соціальний захист населення надійшли 8744,8тис.грн, що складає 94,2% до плану звітного періоду та недоотримано 533,9тис.грн., до річного плану – 47,3%;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2015 року надійшла у сумі 5280,8тис.грн., або 100,0% до планових призначень за відповідний період;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2015 року надійшла у сумі 8095,4тис.грн., або 100,0% до планових призначень за відповідний період;

Внутрішні трансферти надійшли у сумі 4911,1тис.грн., в т.ч.:

- інші додаткові дотації отримані у сумі 4311,1тис.грн., або 100,0% до плану звітного періоду та 50,4% до річного плану.

- інші субвенції – 600,0тис.грн, що складає 99,8% до плану звітного періоду, до річного плану – 90,2%.

Видатки зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з держбюджету станом на 01.07.2015 року виконані в сумі 40805,8тис.грн., що становить 43,0 % до уточнених річних призначень, в т.ч. видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 36421,7тис.грн., або 49,4% до уточнених призначень, спеціального фонду – 4384,1 тис.грн., або 20,6 % до уточнених призначень.

Основні напрямки видатків загального фонду:

- органи місцевого самоврядування – 3711,7тис.грн.,

- освіта – 16836,3тис.грн.;

- охорона здоров’я – 2858,2тис.грн.;

- соціальний захист населення і соціальне забезпечення – 9738,1тис. грн.;

- житлово-комунальне господарства – 905,1тис.грн.;

- культура – 1938,1тис. грн.;

- фізична культура і спорт – 218,4тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї направлено 19007,8 тис.грн., або 54,3 % до уточненого річного плану. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями неї працівникам бюджетних установ станом на 01.07.2015року відсутня

Інформація щодо виконання районного бюджету Добропільського району за І півріччя 2015року


Загальна сума доходів районного бюджету за звітний період становила 32850,3тис.грн. По загальному фонду – 31127,8тис.грн. (в тому числі трансферти – 24814,9тис.грн.), спеціальному фонду – 1722,5тис.грн. Видатки районного бюджету за звітний період виконані в сумі 33128,1тис.грн., або 49,8% до уточненого плану, в тому числі: по загальному фонду – 32339,4тис.грн., або 51,1% до уточненого плану, по спеціальному фонду – 788,7тис.грн., або 21,6 % до уточненого плану. Заборгованість районного бюджета по виплаті заробітної плати та нарахувань неї працівникам бюджетних установ станом на 01.07.2015року відсутня.


                                                                                             Начальник фінансового управління В.П. Тітова


Шукати в на сайті