Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Вернісаж документів архівуІз протоколу № 7
засідання правління колгоспу ім.Чапаєва
 від 23 травня 1978 р.
Слушали: докладную Иванова.И.И. в том , что Сидоров М. в нетрезвом состоянии был в кладовой, где выдавалось мясо к празднику колхозникам по ведомости. Сидоров М.. разорвал эту ведомость и теперь неизвестно, сколько с кого удерживать денег за мясо. Мясо было продано в к-ве 150 кг.
Решили : Удержать с Сидорова М.. деньги за 150 кг мяса.
 
***
Із протоколу №1
засідання правління колгоспу ім.Куйбишева Октябрського с/ради
від 10 січня 1958 року.
Выступление: Иванов Иван Иванович который указал что  в колхозе имеется такий (так у документі) скот который можно сдать в поставку и нужно давать корма по возможности.
Выступление: Петрова Петра Петровича который указал, что …, например в подвале где храниться (так у документі) капуста для высадок которая поворована, а так же из фермы корм тянуть (так у документі)  я предлагаю обратиться к колхозникам возможно кто дасть (так у документі) взаймы зерно для содержания свиней.
***

Із протоколу № 3
засідання правління колгоспу ім.Куйбишева Добропільського району
від 25 лютого 1958 року.
Выступление: Заместителя пред. колхоза Петренко Петро.П, который указал что….В отношении обработки телят от стригущего лишая необходимо в кратчайший срок ликвидировать.(?)
***

Шукати в на сайті