Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Пенсійний фонд новиниДіалог з громадськістю  26.12.2017


Добропільським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Донецької області щокварталу проводиться анонімне анкетування різних категорій громадян з питань діяльності управління, знання основних норм пенсійного законодавства та нагальних проблем сьогодення. Такі опитування дозволяють з’ясувати побажання пенсіонерів, реалізувати їх, підвищити якість обслуговування і рівень довіри громадян до органів виконавчої влади, а також звертають увагу працівників управління на недоліки в роботі. В даному анкетуванні взяли участь 60 осіб.

Результати анонімного анкетування

ІV квартал
2017 року
1. До якої категорії громадян Ви відноситесь?
Студент
2%
Безробітний
5%
Найманий працівник
13%
Фізична особа-підприємець
8%
Пенсіонер
42%
переселенець
30%
2. До якої вікової категорії Ви відноситесь?
17-25р.
2%
26-35р.
2%
36-45р.
10%
46-55р.
38%
56 р. і >
48%
3. Чи задоволені Ви розміром пенсії, заробітної плати?
так
55%
ні
45%
4. Ваше відношення до виплати зарплати в “конверті” та нелегальної зайнятості?
позитивне
7%
негативне
93%
5. Чи задоволені Ви результатом перерахунку пенсії після ії осучаснення  з 01.10.2017?
так
65%
ні
35%
6. Чи є серед Ваших рідних, знайомих особи, які працюють нелегально (без оформлення трудових відносин)?
так
32%
ні
68%
7. Чи знаєте Ви що таке договір добровільного страхування та його необхідність?
так
70%
ні
30%
8. Чи задоволені Ви організацією прийому громадян в Добропільському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Донецької області?
так
97%
ні
3%
9. Чи влаштовує Вас обслуговування пенсіонерів поштовими відділеннями, банківськими установами з питань виплати пенсій?
так
93%
ні
7%
10. Чи є у Вас претензії, скарги на дії посадових осіб Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області?
так
5%
ні
95%
11. Чи зареєстровані Ви на офіційному сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua, веб-портал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua?
так
65%
ні
35%
12. Чи користуєтесь послугою електронної черги на прийом до спеціалістів управління, сформованої через Веб-портал?
так
12%
ні
88%
13. Чи ознайомлюєтесь зі статтями з питань діяльності Пенсійного фонду України в місцевих засобах масової інформації?
так
87%
ні
13%

Виходячи з наведених результатів, можна помітити, що великий відсоток населення негативно ставиться до нелегальної зайнятості, проте, не зважаючи на широку інформаційно-роз’яснювальну роботу з питання втрати соціальної захищеності в разі тіньових трудових відносин, все ще є громадяни, які підтримують це ганебне явище в економіці.
За допомогою проведеного анкетування видно, що більшість громадян задоволені результатом перерахунку пенсії після її осучаснення з 01.10.2017 у зв’язку з реформуванням пенсійної системи. Придає оптимізму те, що великий відсоток осіб знають, що таке договір добровільного страхування та про його необхідність.
            Було виявлено, що більшість опитуваних задоволені організацією прийому громадян працівниками управління. Також слід відмітити, що збільшився відсоток громадян які відвідують офіційний сайт Пенсійного фонду України та користуються веб-порталом Пенсійного фонду України але є надія, що цей показник покращиться внаслідок активної інформаційно-роз’яснювальної роботи. Більшість опитуваних ознайомлюються зі статтями з питань діяльності управління Пенсійного фонду України у місцевих засобах масової інформації.
            Регулярне проведення анкетування дозволяє виявити ряд питань, на які необхідно звернути увагу керівництву управління у подальшій роботі та зробити висновок, що питання нелегальної зайнятості та зарплати, інформаційно-роз’яснювальної роботи, залучення громадян до реєстрації на Веб-порталі Пенсійного фонду України залишаються на порядку денному.

Перший заступник
начальника управління                                                                              Н.Є. Пітик
10 грудня 1948 року в Парижі Генеральна Асамблея ООН урочисто прийняла Загальну Декларацію прав людини. Цей день у всьому світі відзначається як День прав людини. З 2008 року його відзначає і наша держава.
Пріоритетом для будь-якої держави є дотримання прав і свобод людини.
В статті 21 Конституції України зазначається, що усі люди є вільні і рівні у своїй правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Статтею 46 Конституції України передбачено, що Україна як соціальна держава, зміст і спрямованість діяльності якої визначають права і свободи людини та їх гарантії, проголосила право громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин та пенсійне забезпечення громадян.
Пенсійний фонд України виконує одну з найважливіших соціальних функцій у державі - здійснює пенсійне забезпечення громадян, тому одним із основних пріоритетів Фонду є реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини. Кожний громадянин, який звертається до органів Пенсійного фонду, має право на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; звертатись на особистий прийом до керівників та спеціалістів Фонду; оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду нижчого рівня до органів Фонду вищого рівня або в судовому порядку.
Також, громадяни мають право знайомитись у приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, особового рахунку, з інформацією про себе, яка занесена до електронної бази даних органів Фонду; вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що знаходяться у пенсійній справі, та копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії; знайомитись з нормативно-правовими актами на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії; одержувати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка знаходиться у володінні органів Фонду.
При зверненні за призначенням пенсії громадяни мають право подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами у будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до виникнення такого права через представника підприємства, установи, організації, або особисто чи поштовим відправленням, або через представника, який діє на підставі довіреності; надати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом 3-х місяців з дня подання заяви; за бажанням одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів; одержати пенсійне посвідчення встановленого зразку тощо.
Громадяни, яким призначено пенсії мають право обрати організацію, що буде здійснювати виплату та доставку пенсії (поштові відділення або банківські установи); одержувати пенсію у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія; на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон. Для громадян з обмеженими фізичними можливостями на сходах біля входу до управління розміщена «кнопка-виклик» спеціалістів управління.
Громадяни, які незадоволені рішенням органу Пенсійного фонду України мають право оскаржити таке рішення до органу Пенсійного фонду України вищого рівня; звертатись до суду зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб; оскаржувати рішення судів; вимагати своєчасного та повного виконання рішень судів, які набрали законної сили.
Спеціалістами управління надаються консультації з питань, що входять до компетенції Пенсійного фонду України, особам, які звертаються на особистий прийом. Особлива увага приділяється виїзним прийомам.
Система «єдиного вікна», яка реалізована у відділі обслуговування громадян №1 та №2 (у м. Олександрівка) дозволяє покращити прийом громадян та їх обслуговування. «Єдине вікно» забезпечує спрощення процедур отримання послуг, підвищення якості та комфортності їх надання, забезпечує відкритість та зрозумілість дій при їх отриманні.
В управлінні запроваджена система реєстрації (каб.№107) на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, який надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з Фондом!
Користувачі веб-ресурсу без черг і зайвих витрат часу можуть скористатись наступними електронними послугами: - отримувати інформацію, накопичену в базах даних персоніфікованого обліку; - здійснювати контроль за даними, що вносяться до системи персоніфікованого обліку та впливають на пенсійні права (для працюючих); - отримувати відомості з власної пенсійної справи (для пенсіонерів) щодо суми призначеної пенсії, з урахуванням усіх встановлених надбавок, виду пенсії, закінчення строку виплати пенсії тощо; - подавати заяву – запит на попереднє замовлення паперових документів, а саме: виписки з системи персоніфікованого обліку, виписки з пенсійної справи (для пенсіонерів), виписки про стан розрахунків з ПФУ (для страхувальників); - подавати скарги до органів Пенсійного фонду; - подавати заяви про призначення пенсії до органів Пенсійного фонду; - подавати заяви про перерахунок пенсії у зв’язку з набутим страховим стажем до органів Пенсійного фонду (для пенсіонерів); - записатися на прийом до органу Пенсійного фонду з можливістю вибору часу, зручного для відвідування Фонду. Головним завданням юридичного сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання нормативних актів та запобігання невиконанню вимог законодавства працівниками, а також захист інтересів об'єднаного управління в судах.
Важливими джерелами інформації, які широко висвітлюють пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України – «Пенсійний кур'єр» та «Вісник Пенсійного фонду України», а також веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, де можна знайти багато інформації щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов'язків роботодавців та застрахованих осіб, а також отримати відповіді фахівців на різні проблемні питання.
Добропільське об'єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області продовжує і надалі працювати над покращенням обслуговування громадян, намагаючись оптимізувати процес прийому, надаючи при цьому відвідувачам якомога більше необхідної інформації.
Працівники управління не зупиняються на досягнутому та продовжують відповідну роботу з населенням з метою своєчасного реагування і розв’язання порушених ними питань та реалізації їх прав щодо пенсійного забезпечення.
 


Основні аспекти Закону України “Про престижність шахтарської праці”

Про виконання вимог антикорупційного законодавства 

 Покращення якості обслуговування громадян Пенсійним фондом України

Діалог з громадськістю

Про підсумки роботи за 1 півріччя 2017 року фінансово-економічного відділу Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України з питань легалізації заробітної плати

ДО  УВАГИ  БУХГАЛТЕРІВ  ОРГАНІВ  ДЕРЖСЛУЖБИ!

До уваги фізичних осіб – підприємців
віднесених до першої групи платників Єдиного податку


Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області звертає увагу, що з 1 січня 2017 року фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, зобов’язані сплачувати єдиний внесок за місяць у сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску. Відповідні періоди здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу зараховуються пропорційно до сплаченого єдиного внеску. У 2017 році мінімальний страховий внесок для фізичних осіб підприємців становить 704 грн. на місяць (3200*22%).
Отже, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, обов’язковою є сплата єдиного внеску у сумі не менше 352 грн. щомісяця.
У разі сплати єдиного внеску у сумі 352 грн. за місяць страховий буде зараховано пропорційно, а саме 0,5 місяця, що в подальшому вплине на визначення права на пенсію за віком та її розмір, соціальні виплати.
Для зарахування періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу як повний місяць, необхідно сплатити за місяць єдиний внесок в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, тобто 704 грн.
Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області 

ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТІ» – ЗЛИДНІ НА СТАРІСТЬ!

Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року – 3200 грн. 
Основне джерело доходів Пенсійного фонду (які спрямовуються на фінансування пенсій та грошових допомог) – надходження єдиного соціального внеску, розмір якого залежить від фонду оплати праці роботодавців. Внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати очікується зменшення дефіциту бюджету фонду. Єдиний соціальний внесок, який роботодавці сьогодні сплачують, йде на фінансування сьогоднішніх пенсій. Тобто нинішнє працездатне населення має забезпечити нинішніх пенсіонерів, працюючи офіційно, і відповідно отримуючи офіційну заробітну плату. Крім того, слід не забувати про те, що лише оформлена згідно законодавства праця дає змогу заробити страховий стаж, і лише легальна заробітна плата вплине на розрахунок майбутньої пенсії. Тому Пенсійний фонд зацікавлений у дотриманні роботодавцями встановлених законодавством норм оплати праці та детінізації трудових відносин і заробітної плати. В зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з січня цього року деякі роботодавці переводять працівників на неповний робочий день. Наголошуємо на тому, що коли працівнику на законних підставах нараховано заробітну плату менше мінімальної та здійснено нарахування єдиного соціального внеску із суми різниці між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою, то страховий стаж враховується працівникові пропорційно сумі заробленої заробітної плати. Працівникам, яким заробітна плата нарахована в розмірі менше мінімальної (внесок сплачений менше мінімального страхового внеску) та роботодавцем здійснена доплата до мінімального єдиного внеску (у звітності відображені з типом нарахувань 13), указаний період буде зарахований до страхового стажу як повний місяць. 
Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області, використовуючи дані реєстру застрахованих осіб, надають інформаційні відомості контролюючим органам та органам виконавчої влади з метою уникнення порушень законодавства про працю з боку роботодавця. Дані реєстру застрахованих осіб формуються із відомостей, які подає роботодавець у щомісячній звітності по єдиному соціальному внеску - за найманих осіб, та фізична особа-підприємець у річній звітності по єдиному соціальному внеску – за себе. Наслідком допущення помилок в звітності є недостовірні відомості у реєстрі застрахованих осіб, дані якого використовуються для призначення пенсій, та, як вище було зазначено, для інформування контролюючих органів. Тому, в разі виникнення питань та з метою недопущення помилок роботодавцям варто при формуванні звітів звертатись до фахівців Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області за тел. 2-88-94, 2-89-01.

Шановні громадяни, роботодавці!

Звертаємо увагу керівників підприємств, установ, організацій та підприємців на неприпустимість випадків виплати заробітної плати «у конвертах», а також виплати заробітної плати в розмірі, нижче мінімально встановленому законодавством. Пам’ятайте, що отримуючи заробітну плату в «конверті» чи маючи інше неоформлене джерело доходу, ви маєте забезпечене сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім!

Запис на прийом до управління Пенсійного фонду України

через Веб-портал


Шановні пенсіонери! Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду повідомляє, що Ви можете записатися на прийом до органу Пенсійного фонду засобами Веб-порталу. Сервіс надається для всіх користувачів Веб-порталу незалежно від наявності у користувача електронного цифрового підпису.
Процес запису на прийом включає:
1 крок: визначення дати та теми відвідування органу ПФУ;
2 крок: за даними графіку прийому громадян по визначеним датою та темою відвідування ПФУ формується список годин прийому спеціалістами. В ньому зеленим кольором виділено вільні години прийому, червоним – години прийому, вибрані клієнтом порталу, помаранчевим – години прийому, зайняті іншими клієнтами порталу;
3 крок: вибір часу, зручного для відвідування (натиснути кнопку «Записатися на прийом»);
4 крок: отримання талону щодо відвідування органу ПФУ – кнопка «Друк талону». Наявність талону не є обов’язковою.

Дистанційні послуги Пенсійного фонду

Пенсійний фонд надає зручну можливість здійснювати постійний контроль за даними, які впливають на пенсійні права громадянина. Принциповою відмінністю від попередніх форм інформування Пенсійним фондом через Інтернет є той факт, що веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально. У відкритому доступі (без реєстрації) на порталі надається багато корисної інформації з питань пенсійного страхування, бланки документів, інструкції щодо їх заповнення тощо.
Електронні послуги, які може отримати користувач на порталі після відповідної реєстрації:
• отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих громадян);
• отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів);
• формування запитів на попередню підготовку документів;
• можливість подачі письмових звернень;
• запис на прийом до фахівців Фонду;
• отримання інформації про стан розрахунків платників з ПФУ (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Звернувшись до послуг, які надаватимуться через веб-портал, користувачі зможуть отримати інформацію щодо умов, порядку призначення, перерахунку та виплати своєї пенсії, також можна буде ознайомитись із формами заяв, необхідних для призначення, перерахунку та виплати своєї пенсії, отримання допомоги на поховання та заповнити їх, користуючись наданими інструкціями.
Портал працює з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних.
Веб-портал надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з органами ПФУ, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління Фонду.
З метою зручності процедура реєстрації користувачів веб-порталу максимально спрощена. Для чого Вам необхідно звернутись до Пенсійного фонду з документами, які підтверджують особу, та оформити заяву за встановленою формою. У разі необхідності фахівці Фонду допоможуть Вам у її заповненні та роз’яснять порядок отримання послуг Веб-порталу.
Більш детальну інформацію Ви можете отримати зайшовши на сайт http://portal.pfu.gov.ua та звернувшись до управління за адресою: м.Добропілля, вул. Незалежності, 28А (кабінети 106, 107) або зателефонувавши за телефонами: 2-89-01 та 2-80-67.

Правильне формування звітності страхувальниками важливо!

Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області з метою забезпечення достовірності реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) звертає увагу страхувальників при складанні за найманих працівників щомісячної звітності щодо сум нарахованого єдиного соціального внеску (відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зі змінами, внесеними наказом від 11.04.2016 № 441 (далі - Порядок)) на наступне:
1) при заповненні звітності (за формою Додаток 4, таблиці 5 - 9) необхідно бути особливо пильними при внесенні даних щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або серії та номеру паспорта для осіб, які відмовилися з релігійних переконань від нього) та прізвища, ім’я, по батькові застрахованих осіб відповідно до україномовної сторінки паспорта, адже саме ці дані є найважливішими критеріями при формуванні відомостей із реєстру застрахованих осіб для призначення / перерахунку пенсій та отриманні інших виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
2) при відображенні інформації щодо створених робочих місць потрібно враховувати таке:
· у таблиці 1 Додатка 4 кількість створених робочих місць у звітному періоді зазначається один раз і лише тоді, коли на підприємстві створено нове робоче місце у зв'язку із створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника, незважаючи, що на них не були прийняті працівники;
· у таблиці 5 Додатка 4 зазначається дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник. Дата (число, місяць та рік) створення може не співпадати з датою початку трудових відносин;
· у таблиці 6 Додатка 4 в Реквізиті 22 "Ознака нового робочого місця" зазначається позначка "Х" у разі працевлаштування особи на нове робоче місце та заповнюється протягом 2 років (лист Пенсійного фонду України від 21.08.2014 № 21841/05-10);
3) за умови, якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 Додатка 4:
· у першому зазначається дата закінчення роботи за основним місцем роботи (за сумісництвом) з відповідною категорією особи у графі 7,
· у другому - дата початку роботи за основним місцем роботи (за сумісництвом).
Ця норма застосовується як у випадку зміни основного місця роботи на роботу за сумісництвом (або навпаки), так і у випадку зміни сумісництва на основне місце роботи (без припинення трудових відносин).
Згідно п. 9 р. IV Порядку щодо однієї застрахованої особи допускається декілька записів у таблиці 6 Додатка 4. Зазначена таблиця містить реквізит 22 "Ознака наявності трудової книжки (1 - так, 0 - ні)", у якому заповнюється:
· значення "1", якщо особа працює на підставі укладеного трудового договору із оформленням трудової книжки та із занесенням до неї запису про працевлаштування,
· значення "0" - якщо особа працює за сумісництвом.
У випадку зміни сумісництва на основне місце роботи без припинення трудових відносин протягом звітного періоду для такого працівника в таблиці 6 Додатка 4 необхідно заповнювати два рядки. У кожному з них слід окремо зазначати заробітну плату і нарахований ЄСВ як для основного працівника, так і для сумісника (зазначивши у графі 22 відповідну "Ознаку наявності трудової книжки"). У графі 15 "Кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця" зазначається інформація про кількість календарних днів трудових відносин у звітному місяці лише в одному рядку, де відображено дані про суми нарахованої зарплати за основним місцем роботи (лист Пенсійного фонду України від 16.11.2016 № 36884/05-10);
4) при заповненні реквізиту 24 «Ознака неповного робочого часу» варто пам’ятати, що ця особливість згідно ст. 56 Кодексу законів про працю України встановлюється угодою сторін як при прийнятті на роботу, так і в період роботи. Проставляється в разі, якщо особа:
· працює неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин);
· працює неповний робочий тиждень (при якому зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);
· поєднує неповний робочий день неповний робочий тиждень (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).
· для відносин за цивільно-правовим договором реквізит 24 не заповнюється;
5) у разі, якщо страхувальник взагалі не подавав звіт (за формою Додаток 4) за попередній звітний період (періоди), то в поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого єдиного внеску застрахованим особам за попередній звітний період (періоди).
У такому випадку страхувальнику необхідно подати окремий звіт за попередній період (періоди) (як зазначено в п. 3 р. V Порядку).

Заробітна плата «в конверті» обкрадає людей!!!
Легалізація заробітної плати не втрачає актуальності. Виплата заробітної плати в «конверті» обкрадає людей та державу, робить більш слабким соціальний захист працівників. Значна частина заробітної плати виплачується за різними «тіньовими» схемами. Існує проблема прирівнювання офіційних заробітних плат між працівниками різних кваліфікацій, встановлення всім працівникам від самих простих професій до керівника - окладів (ставок) на рівні мінімальної заробітної плати. 
З великою кількістю найманих працівників роботодавці взагалі не укладають трудові угоди з метою мінімізації витрат та отримання максимального прибутку. 
Від несплати податків, внесків з «тіньових» доходів країна втрачає значні суми надходжень до державного бюджету, Пенсійного та інших соціальних фондів, а працівники залишаються без відповідного соціального захисту та гідного пенсійного забезпечення у майбутньому.
За аналітичними підрахунками, значна частина населення працездатного віку залишається офіційно не задіяна на ринку праці, тому основним резервом росту доходів є легалізація оплати праці та відновлення балансу трудових ресурсів. Питання виплати офіційної, прозорої заробітної плати сьогодні дуже актуальне, адже більшість працюючих іноді свідомо погоджуються на пропозиції роботодавців отримувати офіційну (часто мінімальну) та неофіційну (значно вище мінімальної) зарплату. Трапляється й таке, що вони навіть не знають про те, що їх «прозора» зарплата значно відрізняється від тієї, яка зазначена у відомості. Ця різниця встановлюється тоді, коли громадянину потрібна довідка про доходи, наприклад, для отримання кредиту. Громадяни, якi погоджуються отримувати зарплату менше мінімальної або «в конвертах», не тiльки сприяють розвитку «тіньових» схем оплати працi, а й позбавляють себе соцiальної захищеностi - виплати допомоги по лiкарняному, допомоги у разi отримання травми на виробництвi, а головне втрачають страховий стаж, який буде враховано в майбутньому для призначення пенсiй. Кожен громадянин повинен розуміти, що причина майбутньої мізерної пенсії полягає в отриманні заробітної плати «в конвертах» або менше мінімальної. Нагадуємо, що право кожного працівника – контролювати сплату страхових внесків у Пенсійний фонд роботодавцем.
Роботодавцям просто зручно платити неофіційну зарплату, адже у такому разі вони відраховують державі менше внесків, що призводить до скорочення об'ємів соціальних, освітніх і медичних програм, відсутності засобів для збільшення пенсій і допомоги по бізробіттю. 
Використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах» є порушенням чинного законодавства про працю та оплату праці. 
Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області в черговий раз звертається до громадян – вимагайте від своїх роботодавців виплату заробітної плати відповідно до законодавства прозоро і чесно, не погоджуйтесь на виплату заробітної плати «в конвертах»!
Шановні роботодавці, потурбуйтесь про соціальну захищеність ваших працівників і пам'ятайте, що бізнес має бути не лише законослухняним, але і соціально відповідальним! Не залишайте людей, які працюють поруч з вами кожен день без соціальних гарантій! Пам’ятайте, що від розміру та своєчасності виплати заробітної плати залежить не тільки стабільність надходжень до місцевих бюджетів, а й підвищення добробуту кожного громадянина країни!Про стан заборгованості до бюджету Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області

Одним з пріоритетних напрямків роботи Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області є робота по стягненню заборгованості до бюджету Пенсійного фонду, яка станом на 01.05.2017 року складає 63531,7 тис грн. в тому числі :
63378,4 тис. грн. - по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій;
146,9 тис грн. - по страхових внесках;
6,4тис.грн. – по відшкодуванню регресних вимог;
Крім того, борг по єдиному соціальному вснеску, адміністрування якого здійснюється Пенсійним фондом складає 333,8 тис грн.
99,8% заборгованості до бюджету управління, складає заборгованість підприємств вугільної галузі, які мають дієвий статус боргу, а саме:
ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля» - 12770,9тис грн.
ДП «Добропіллявугілля» - 22016,7 тис.грн. 
ТДВ «Шахта Білозерська» - 11087,5тис. грн.
ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» - 15941,1 тис.грн.
Борг по підприємствах вугільної галузі з початку року збільшився на 3920,4тис грн., або на 10,3%
Для забезпечення погашення боргу управлінням вжиті всі законодавчо визначені заходи примусового стягнення. З загальної суми боргу:
23914,0тис. грн. - відкриті виконавчі провадження державною виконавчою службою;
24771,2тис.грн. – знаходиться на розгляді у суді позовні заяви управління
По сумі новоутвореного боргу готуються матеріали для звернення до суду.
Використовується й така форма роботи з боржниками, як заключення графіків погашення боргу. Так, з початку року за графіками погашення боргу 6 боржників сплатили 5,8 тис.грн. 
До кінця року по укладених графіках до бюджету Пенсійного фонду надійде коштів в сумі 6,2 тис. грн. та 6 фізичних осіб – боржників сплатять повністю заборгованість.

ПЕНСІЇ ЗАСУДЖЕНИМ

Потреба засуджених у соціальному забезпеченні наявна, оскільки це право стосується всіх громадян і супроводжує кожну людину протягом усього життя. У статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України закріплено право засуджених на соціальне забезпечення, зокрема на призначення пенсій відповідно до законодавства України.
Громадяни, які набули право на пенсію під час відбування покарання, підлягають пенсійному забезпеченню на загальних підставах. Засуджений подає заяву про призначення пенсії через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, в орган, що призначає пенсію за місцем розташування виправного закладу.
Представник особи, яка відбуває покарання, подає необхідні для призначення пенсії документи, передбачені Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1.
Відповідно до порядку, передбаченого статтею 122 Кримінально-виконавчого кодексу, на бажання засудженого відповідні документи для призначення пенсії може подавати він сам.
У цьому разі особа, яка під час відбування покарання набула право на пенсію, подає в адміністрацію виправного закладу клопотання про забезпечення належних умов для призначення їй пенсії за місцем розташування виправного закладу, зокрема щодо виклику представників Пенсійного фонду України та офіційного прийому ними у визначеному порядку необхідних документів безпосередньо від особи, яка відбуває покарання.
Виплату пенсій засудженим здійснює управління Пенсійного фонду за місцем розташування закладу відбування покарання шляхом перерахування пенсійних коштів на рахунок закладу.
А потім сам заклад згідно із списками, які подало управління, розподіляє отримані кошти по особових рахунках засуджених.


Найголовніше про пенсії за вислугу років

На сьогоднішній день пенсійне законодавство вирізняє декілька категорій громадян, які мають право на пенсію за вислугу років, зокрема, військовослужбовці, службовці та працівники органів внутрішніх справ, працівники цивільної авіації та льотно-випробувального складу та окремі категорії працівників та спеціалістів інших галузей народного господарства.

Найчисельніша група працівників, які користуються правом на пенсію за вислуги років - це працівники, зайняті в різних галузях народного господарства. Визначальними умовами пенсійного забезпечення кожної категорії працівників, є професія, посада, тривалість трудового стажу, галузь народного господарства та інші показники: список виробництв, професій і посад працівників.

Існують такі списки професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років:

• окремих категорій працівників залізничного транспорту;

• працівників плавскладів окремих видів суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;

• працівників підприємств лісної промисловості та лісового господарства;

• працівників освіти, охорони здоров'я і соціального захисту;

• заслужених майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу;

• артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів.

Кожний із цих списків містить конкретний і вичерпний перелік найменувань професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років.

Протягом 2015—2016 років відбулися певні зміни щодо умов призначення пенсій за вислугу років. Зокрема, на даний час пенсія за вислугу років призначається працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення після досягнення 55 років і за наявності необхідного спеціального стажу.

Отже, сьогодні пенсійне забезпечення цієї категорії осіб залежить не лише від наявності необхідного стажу роботи на відповідних посадах, а й від досягнення певного віку. При цьому Законом України «Про пенсійне забезпечення» передбачено поступове підвищення пенсійного віку до 55 років.
Так у 2017 році право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, зокрема, після досягнення ними такого віку: 50 років – для осіб, які народилися в період з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року; 50 років 6 місяців – для осіб, які народилися в період з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року.
Крім досягнення певного віку, ще однією умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи.
Зокрема, за умови звернення за такою пенсією з 01.04.2017-го по 31.03.2018-го, необхідний спеціальний стаж має становити не менше 26 років 6 місяців.
Незалежно від віку, пенсія за вислугу років призначається працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, які станом на 1 квітня 2015 року мають не менше 25 років спеціального стажу або в період до 1 січня 2016 року пропрацювали на відповідних посадах не менше 25 років 6 місяців.
Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального захисту призначається в розмірах обчислених відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із заробітної плати за період роботи з 01.07.2000 відповідно даним реєстру про застраховану особу, за бажанням особи можливо також врахувати заробітну плату за будь які 60 місяців роботи. 
Слід врахувати, що пенсія за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення призначається за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі і випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.
Також треба зазначити, що одержувачі пенсій за вислугу років до досягнення ними встановленого законодавством пенсійного віку не мають право на проведення індивідуальних перерахунків пенсії з додаванням стажу та заробітку.

Особливості підтвердження страхового стажу
У пенсійному законодавстві України чітко визначено умови призначення пенсії. Основною з них є наявність необхідного страхового стажу. Однак не всі періоди трудової діяльності можуть бути зараховані до страхового стажу. Для призначення пенсії за віком при досягненні загальновстановленого пенсійного віку ( стаття 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ) потрібно мати не менше 15 років страхового стажу. Для того щоб отримати розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, чоловікам необхідно мати 35 років страхового стажу, а жінкам – 30 років.
Страховий стаж починаючи з січня 2004 враховується за умови, що особа підлягала обов'язковому державному страхуванню та за неї сплачувалися страхові внески ( за даними, що містяться у системі персоніфікованого обліку). Стаття 11 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" визначає коло застрахованих осіб. Водночас є певні особливості підтвердження періодів стажу. Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю ( крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності ) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу. Це визначено в статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ”.
Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 1 січня 2010 року на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 1 січня 2010 року – довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб, за інформацією відділу персоніфікованого обліку.
Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.
Згідно з пунктом “д” статті 56 Закону “Про пенсійне забезпечення”, час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі зараховується до стажу роботи по 31 грудня 2003 року.
Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 1 липня 2000 року підтверджується довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб, за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до січня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 1 січня 2004 року – довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб.
Стаж дружинам військовослужбовців до 01.01.2004 зараховується згідно статті 56 Закону “Про пенсійне забезпечення” – період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю, зараховується до стажу роботи, але не більше 10 років.


Економічні та соціальні переваги отримання легальних доходів

В даний час для Пенсійного фонду України легалізація заробітної плати є одним з головних питань поповнення бюджету для своєчасного фінансування пенсій. Це в першу чергу стосується підприємств малого бізнесу і приватних підприємців без утворення юридичної особи.
Нажаль відносини між роботодавцем і найманим працівником сьогодні не завжди відповідають чинному законодавству. Більшість працівників офіційно одержують тільки мінімальну зарплату, інші «у конверті», найчастіше роботодавець узагалі не платить внески за своїх найманих працівників. Головне, щоб роботодавець платив гроші вчасно і сповна, а у відомості за неї чи розписатися просто чи в конверті одержати – це питання не цікавить людину поки вона молода і здорова. Насправді все набагато складніше. Усвідомлення настає, коли люди виходять на пенсію, чи по старості або за станом здоров'я. Вони не можуть зрозуміти чому такі мінімальні суми пенсії їм нарахували. Неповна сплата страхових внесків, насамперед, відбивається на пенсіонерах, позбавляє їх можливості сьогодні одержувати більш гідну пенсію, тому що діє принцип солідарної пенсійної системи.
При працевлаштуванні найманий працівник і роботодавець повинні укласти трудовий договір. Кожен найманий працівник, що працює у суб'єкта підприємницької діяльності, повинний знати, що згідно Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» з 01.01.2004 у страховий стаж роботи для нарахування пенсії враховується повний місяць стажу тільки за умови, що заробітна плата за місяць нараховується в розмірі не менш мінімальної і страхові внески в Пенсійний фонд України сплачені в повному обсязі. Якщо наймана особа працювала у суб'єкта підприємницької діяльності на умовах неповного робочого дня, за неї сплачені страхові внески пропорційно відпрацьованому часу. Крім того, суб’єктам господарювання потрібно враховувати, що відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 № 1801-VIII у 2017 році встановлена мінімальна заробітна плата в місячному розмірі: з 1 січня – 3200,00 гривень. Але відповідно до статті 95 Кодексу законів про оплату праці України мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну роботу, наприклад, двірник. Тому заробітна плати найманих працівників залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника та повинна оплачуватися гідно.
Треба мати на увазі, що за порушення вимог законодавства про працю (статті 21, 24, КЗпП України) передбачена відповідальність по ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафу від 30 до 100 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.
Кожен житель міста Добропілля, Добропільського та Олександрівського районів може досліджувати свій розмір нарахованого заробітку і наявність страхового стажу на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду (http://portal.pfu.gov.ua).
Для цього необхідно зареєструватися на порталі та отримувати щомісяця на свою електронну скриньку дані з системи персоніфікованого обліку.
З метою забезпечення гідного рівня оплати праці та соціального захисту найманих працівників Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області звертає увагу усіх роботодавців на необхідність підвищення заробітної плати працівникам відповідно до вимог ст. 94, 95, 97 КЗпП України, ст. 5, 11 Закону України “Про оплату праці” від 24.03.1995 №108/95-вр.


До уваги майбутніх пенсіонерів
Робота з майбутніми пенсіонерами стала одним із пріоритетних напрямків роботи у відділі обслуговування громадян Добропільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області. Спеціалістами управління здійснюється попередня перевірка документів, необхідних для призначення пенсії.
Кількість осіб передпенсійного віку, які звертаються на прийом зростає з кожним роком. Спеціалісти допомагають визначити право на пенсію, обрати оптимальний період заробітку, здійснюють правову оцінку записів трудової книжки та інших наданих документів.
До співпраці залучено як кадрові служби підприємств, так і сільські та селищні ради. На базі районних та міських Центрів зайнятості періодично провадяться уроки пенсійної грамотності з різними віковими групами.
Непоодинокими є випадки, коли трудові книжки заповнені з численними порушеннями Інструкції про порядок ведення трудових книжок. Мають місце невчасно внесені записи, необумовлені виправлення, закреслення, відсутні печатки та підписи посадових осіб, записи не містять відповідної інформації для визначення пільгового стажу (про роботу протягом повного робочого дня, віднесення до відповідних Списків виробництв, професій тощо). Для зарахування до страхового (пільгового) стажу таких періодів необхідні уточнюючі довідки. Розшук підприємств, установ, організацій, їх правонаступників, архівів ліквідованих підприємств вимагає певного часу. А якщо людина працювала в інших областях, в країнах СНД, процес одержання документів, актів перевірок може тривати декілька місяців. Саме для відпрацювання таких питань ведеться робота з майбутніми пенсіонерами. Завчасна правова експертиза змісту та належного оформлення документів є важливим кроком до своєчасного призначення пенсій.
Тож, заздалегідь, за декілька місяців до досягнення пенсійного віку, Ви можете звернутись до Добропільського відділу обслуговування громадян Добропільського  об'єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області та отримати фахову консультацію, оформити справу «Майбутнього пенсіонера», одержати, в разі необхідності допомогу, та у запропонований Вам час звернутись із відповідної заявою (заява на призначення пенсії за віком (в тому числі пільгової) приймається не раніше ніж за 1 місяць до настання пенсійного віку).
Працівникам ліквідованих підприємств без визначення правонаступника не потрібно чекати досягнення пенсійного віку. Звернутися за підтвердженням пільгового стажу на Комісію можна вже сьогодні. Спеціалісти допоможуть сформувати необхідний пакет документів для розгляду на Комісії. Якщо громадяни будуть заздалегідь замислюватися над пенсійним майбутнім, розуміти і знати основні законодавчі норми, то це неодмінно найкращим чином позначиться на функціонуванні всієї системи пенсійного забезпечення.Аналіз роботи Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України зі зверненнями громадян за І квартал 2017 року

Протягом поточного року робота управління була направлена на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказів Пенсійного фонду України від 27.12.2008року №247 “Про заходи щодо забезпечення оперативного та якісного вирішення питань, з якими громадяни звертаються до органів Пенсійного фонду України” та від 25.02.2008року №23 “Щодо реалізації Указу Президента України від 07.02.08 №109…”, Постанови Правління ПФУ № 13-1 від 30.07.2015 року «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України».
Всього за І квартал 2017 року до управління надійшло 230 звернень, з них 147 – на усний прийом в управлінні та 50 на виїзних прийомах.
На особистий прийом до керівництва і спеціалістів управління звернулись 197 осіб в порівнянні з 2016 роком (86 звернень) чисельність звернень збільшилась на 129 %. Показник письмових звернень збільшився на 22,2 %, за 2017 рік їх 33 (2016-27).
Прийом громадян начальником управління та його заступниками проводиться відповідно до графіка, затвердженого начальником управління. Облік особистого прийому проводиться в журналах встановленої форми.
З боку громадян в основному були порушені наступні питання: щодо незначного підвищення пенсії після проведених індивідуальних перерахунків пенсій внаслідок надання додаткових документів про страховий стаж та заробітну плату, поновлення виплати пенсії, індексації пенсії, утримання із пенсії, роз’яснення пенсійного законодавства та інші.
За І квартал 2017 року для попередження звернень та з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в управлінні проведена наступна робота:
- проведено 9 “Прямих телефонних ліній”, у ході яких звернулися 17 осіб;
- керівниками і спеціалістами управління проведено 28 виїзних прийомів громадян, на яких звернулись з питаннями 50 осіб.
- проведено 62 “Гарячі телефонні лінії”, на які зателефонувало 114 громадян.
На всі звернення громадян надані своєчасні відповіді, про що свідчить відсутність повторних звернень.
З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи управлінням проведено 128 публікацій в пресі та на веб-ресурсах.
Керівництвом управління було відвідано на дому 4 інваліда. Проведена бесіда в телефонному режимі з 23 інвалідами. Інваліди спілкувалися на вільну тему та отримали відповіді на питання стосовно пенсійного забезпечення. Більшість інвалідів висловили побажання подовжувати такі спілкування і в подальшому.
Для надання відповідей з питань призначення, перерахунку і виплати пенсій виділена постійно діюча "гаряча" телефонна лінія за номерами: 2-89-04, 2-89-05, яка працює протягом повного робочого дня за режимом роботи управління, що надає можливість пенсіонеру отримати роз`яснення діючого пенсійного законодавства без відвідування управління.
З метою розвитку дистанційного обслуговування громадян в управлінні застосовуються можливості он-лайн зв'язку в режимі Skype. Так, протягом 2017 року спеціалістами управління прийнято 1 особу в режимі Skype для роз'яснення діючого законодавства. Окрім цього, за І квартал 2017 року 4 особи скористалися зручним методом оперативного отримання необхідної інформації через Веб-портал Пенсійного фонду України.       

Щодо видачі посвідчення застрахованої особи у вигляді електронної смарт-картки

Отримав заробітну плату в “конверті” - втратив соціальний захист!

КОЖНА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА ПОВИННА ЗВЕРНУТИСЬ ЗА ВИГОТОВЛЕННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ!

«Пенсійна панорама»

ЯКЩО НЕ ВИСТАЧАЄ СТАЖУ

ПЕНСІЇ ІНВАЛІДАМ ВИРОБНИЦТВА: УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ

Діалог з жителями добровільно об’єднаної територіальної громади

Про пенсійне забезпечення – добропільським старшокласникам


23 лютого 2017 року  заступник начальника Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Громило Наталія Миколаївна та фахівці управління провели зустріч з учнями Добропільського НВК «Спеціалізована школа № 4 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів - ДНЗ» Добропільської міської ради на тему: «Про пенсію дбай заздалегідь!»
Під час заходу Наталія Миколаївна розповіла старшокласникам про основи пенсійного забезпечення, види пенсії та страховий стаж. Окрім цього, школярі дізналися про перспективи запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування та про те, як формується бюджет Пенсійного фонду України.
Разом з учнями спеціалісти управління провели флешмоб, за допомогою якого закликали до офіційного працевлаштування та надали роз’яснення про наслідки отримання зарплати «в конверті», адже такі громадяни позбавляють себе гідної пенсії у майбутньому.
По закінченню зустрічі Наталія Миколаївна зазначила, що контролювати дані про свій страховий стаж та заробітну плату можна не виходячи з дому, за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.Пенсії на пільгових умовах за Списками №1 та №2

ПРО  ЗМІНИ  В  ЗАКОНОДАВСТВІ

Добровільне страхування – запорука набуття страхового стажу!

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙ! 

Наповнення бюджету Пенсійного фонду України –  запорука своєчасної та повної виплати пенсії

Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України

Увага Оголошення!!!

Діалог з громадськістю    23.11.2016

Про перерахунок пенсій з 01.12.2016

Аналіз роботи  Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України зі зверненнями громадян  за  2016 рік

Звернення до суб’єктів господарювання

УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ДО СТРАХОВОГО СТАЖУ ПЕРІОДУ ПЕРЕБУВАННЯ НА ОБЛІКУ В ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ

До уваги внутрішньо переміщених осіб!!!

Правильно формуємо місячну звітність

Нарахування та виплата пенсій учасникам  АТО та членам сімей загиблих учасників АТО

Відповідати вимогам часу

КОЛИ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ВИПЛАТА НАДБАВКИ  НА ДОГЛЯД ІНВАЛІДУ 1 ГРУПИ  

Добропільське об’єднане управління Пенсійного фондуУкраїни запрошує скористатись послугами веб-порталу електронних послуг!

Роботодавці та наймані працівники – пильнуйте свої соціальні інтереси!


“День відкритих дверей” для випускникі
26 вересня 2016 року в Добропільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України відбувся День відкритих дверей для учнів 11 класів НВК №4 м. Добропілля з метою профорієнтації. Під час заходу школярі відвідали робочі кабінети та дізналися про напрямки роботи Пенсійного фонду, поспілкувавшись з керівниками структурних підрозділів управління. Заступник начальника управління Громило Наталія Миколаївна розповіла учням про види пенсій та порядок їх призначення. Багато питань викликало запровадження нової централізованої системи обслуговування громадян. Наталія Миколаївна пояснила, що така система передбачає формування електронної пенсійної справи на підставі сканованих документів, що в подальшому дозволить вести електронні пенсійні справи з відмовою від зберігання їх в паперовому вигляді. 
В кінці зустрічі в.о. начальника управління Пітик Неоніла Євгеніївна розповіла дітям про суспільне та профспілкове життя колективу, показала фотографії працівників управління під час проведення різноманітних заходів. Наостанок, Неоніла Євгеніївна подарувала випускникам книгу “Слава і воля Доброго поля” та роздала буклети з роз’яснювальною та агітаційною інформацією щодо вступу на навчання за державним замовленням від Пенсійного фонду.Засідання «круглого столу» з представниками
релігійних організацій

13.09.2016 року в Добропільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Про набуття страхового стажу представниками релігійних організацій», яке відкрила в.о. начальника управління Пітик Н.Є. З інформацією по темі заходу виступила начальник відділу ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних системи Волошина О.С. У засіданні взяли участь священнослужителі та представники релігійних організацій різних конфесій, також були запрошені працівники Добропільської ОДПІ.
    В ході зустрічі були порушені важливі питання соціального захисту та пенсійного забезпечення громадян, які працюють у релігійних організаціях. Спеціалісти управління нагадали, що державна пенсія таким особам призначається та виплачується на загальних підставах відповідно до діючого законодавства. Працівники Фонду акцентували увагу присутніх на тому, що відсутність даних у реєстрі застрахованих осіб позбавляє особу страхового стажу та, відповідно, можливості призначення та перерахунку пенсії, а також отримання інших страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
       
  По закінченню зустрічі Неоніла Євгеніївна повідомила, що фахівці управління проводять широкомасштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу із залученням різних категорій громадян, аби кожен знав свої пенсійні права та соціальні гарантії.

В.о. начальника управління Н.Є. Пітик

Чи може дитина-інвалід перейти на пенсію померлого батька і як це зробити?

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які перебували на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності. Незалежно від тривалості страхового стажу годувальника пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї, якщо померлий на день смерті був пенсіонером. В цьому випадку пенсію можливо призначити за матеріалами пенсійної справи годувальника. Непрацездатними членами сім'ї годувальника є дружина, якщо вона є інвалідом або досягла пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону, а також діти, які не досягли 18 років, або старше цього віку які стали інвалідами до досягнення 18 років. Документи, які необхідно подати до заяви про призначення пенсії по втраті годувальника, передбачені Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р № 22-1. До заяви додаються, зокрема, документи про смерть годувальника, документи, що підтверджують родинні зв'язки. Дітям пенсії у зв’язку з втратою годувальника призначаються незалежно від перебування на утриманні.

Контроль за достовірністю реєстру застрахованих осіб Державного реєстру доступний кожному громадянину!

Природньою є потреба пересічного громадянина, особливо передпенсійного віку, ознайомитись із накопиченими у Пенсійному фонді даними. Кожен працюючий має можливість перевірити, чи своєчасно і в повному обсязі роботодавець сплачує за нього внески (з моменту впровадження персоніфікованого обліку, тобто з 2000 року), адже період сплати цих внесків і їхній розмір безпосередньо впливають на величину майбутньої пенсії. Застрахована особа має право отримати безоплатно у органах Пенсійного фонду України інформацію з реєстру застрахованих осіб за особистою заявою при пред’явленні паспорта, довідки з податкової інспекції про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення. Одержання таких даних можливо незалежно від взяття на облік (місця проживання, перебування) особи на території обслуговування відповідного органу Пенсійного фонду. Ще одним напрямком функціонування Пенсійного фонду України та сучасною можливістю зручно і оперативно взаємодіяти з громадянами, дистанційно надавати послуги, які раніше вимагали особистого звернення людини до управління ПФУ, є робота веб-порталу електронних послуг. Реєстрація на веб-порталі для громадян (за особистою заявою) – це можливість отримати виписку із реєстру застрахованих осіб, що дозволяє здійнювати постійний контроль за даними звітності роботодавців (заробітна плата, пільговий стаж, стаж без сплати страхових внесків); переглянути відомості із пенсійної справи (для пенсіонерів): назву Закону України, згідно якого призначено пенсію, вид пенсії, суму пенсії тощо. Крім того, це отримання таких послуг, як запис на прийом із вказанням питання, яке цікавить, подання звернення. На порталі міститься багато довідкової інформації: тексти законодавчих актів, адреси територіальних управлінь ПФУ, умови, порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій, отримання і використання страхових свідоцтв. Крім того, на порталі наведено зразки бланків, заяв, інших документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсії. Відгуки громадян, які вже користуються послугами даного інтернет-ресурсу, позитивні, а підтвердженням його зростаючої популярності є постійне збільшення кількості користувачів веб-порталу, що отримали необхідну інформацію чи консультацію без втрати власного часу та відвідування управління. Своєчасний контроль за особистими даними реєстру застрахованих осіб – це відсутність клопоту під час призначення (перерахунку) пенсії, інших видів соціальних виплат та допомоги, гарантованих Конституцією України! Для отримання додаткової інформації можна звернутися до Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області за адресою: м. Добропілля, вул. Незалежності, 28А (1-й поверх, каб. 107) або за телефоном 2-89-01.

Начальник ведення електронних реєстрів та
підтримки інформаційно-аналітичних систем
Добропільського обєднаного УПФУ Донецької обл.                                       О.С. Волошина


ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ - ВИКЛЮЧИТИ УМОВИ ПРОЯВУ КОРУПЦІЇ!

На виконання плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень Добропільським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Донецької області забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Для запобігання корупційним злочинам, правопорушенням пов'язаним з корупцією, а також іншим порушенням вимог антикорупційного законодавства в управлінні постійно проводиться моніторинг звернень громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління.
З метою попередження виникнення порушень антикорупційного законодавства з працівниками управління постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо нормативно-правових актів:  
-                     Постанова КМУ «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців» від 18.02.2016 №65;
-                     ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
-                     Закон України  «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII;
-                     Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році»  №1022-VIII від 15.03.2016;
-                     методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру;
Проведено тестування на тему знання Закону України від 14.10.2014 №1700-VІІ  «Про запобігання корупції» та Закону України від 07.04.2011 №3206-VІ «Про засади запобігання і протидії корупції».
            Керівництвом управління та керівниками структурних підрозділів постійно здійснюється моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно – правових актів, що регулюють діяльність управління та структурних підрозділів для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників в корупційну чи злочинну діяльність.
У відділі обслуговування громадян управління впроваджено порядок обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами, які безпосередньо здійснюють прийом  громадян. 
Особи, які  приймаються на посади державних службовців в Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області попереджаються в обов’язковому порядку про встановлення спеціальних обмежень щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції.
Управлінням, відповідно до діючого антикорупційного законодавства, забезпечується перевірка декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру працівників, (у т.ч. декларацій суб’єктів, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави).
В управлінні постійно проводиться моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.
Оприлюднення інформації про закупівлю товарів, робіт і послуг відбувається з дотриманням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та відповідно до Тимчасового порядку роботи з веб-порталом Уповноваженого органу «Державні закупівлі».
Для залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління було проведено:
- 2 Дні відкритих дверей;
- 3 зустрічі з ветеранськими організаціями м.Добропілля та Добропільського району;
- День Пенсійного фонду.
Регулярно управлінням проводились виїзні прийоми громадян за місцем мешкання та зустрічі в трудових колективах, заняття «школи майбутнього пенсіонера», засідання «круглого столу» з соціальними партнерами та підприємствами-боржниками, зустрічі в навчальних закладах, а також з громадськими організаціями. Окрім цього,  проведено 2 анкетування громадян, в яких прийняли участь 97 осіб.
Для забезпечення доступу до публічної інформації громадськості визначено відповідального за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, систематизацію та аналізування запитів, що надходять до управління та відповідей на них. Визначено місце для роботи запитувачів із документами, які містять публічну інформацію. Біля вікон прийому громадян на стендах розміщено форми запиту отримання публічної інформації та порядок її отримання. 
Окрім цього, з метою попередження, виявлення та протидії корупційним проявам в управлінні на інформаційному стенді та на суб-сайті управління розміщена інформація про телефон довіри з питань протидії корупції. Також встановлена «антикорупційна скринька» для повідомлень про неправомірні дії з боку працівників управління.ЗВЕРНЕННЯ Добропільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області до керівників юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Електронне пенсійне посвідчення для внутрішньо переміщених осіб

ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ, ЯКЩО ПОМЕР ПЕНСІОНЕР!!!

Фінансова стабільність бюджету Пенсійного фонду України – благополуччя пенсійної системи

Пенсії переселенцям виплачуються тільки через Ощадбанк!

В якому віці виходять напенсію в  Україні?

Зміни в пенсійному законодавстві з 01.05.2016 р.

До уваги пенсіонерів, яким пенсії призначені (перераховані) у період з 01.01.2016 року по 14.04.2016 року!

Пенсії переселенцям виплачуються тільки через Ощадбанк!

Чи потрібно пенсіонеру особисто звертатись до Пенсійного фонду із заявою про перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

Щодо підсумків роботи Добропільського об’єднаного управління ПФУ зі зверненнями громадян за  І квартал 2016 року

Щодо нарахування заробітної плати на рівні або менше мінімально встановленого розміру


Шукати в на сайті