Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Бюджет за 9 місяців

Підсумки виконання зведеного бюджету Добропільського
району за 9 місяців 2016 року

ДОХОДИ
За підсумками виконання загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за 9 місяців 2016 року з урахуванням трансфертів надійшло 99560,7тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, або 73,6% до річних планових призначень та 93,8% до уточнених планових призначень 9 місяців 2016 року.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

         Доходи загального фонду склали 80749,0тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що складає 78,6% до річних планових призначень.
         В обсязі всіх надходжень загального фонду трансферти складають 58,9%, в тому числі: з державного бюджету – 30792,2тис.грн. (38,1%), внутрішні трансферти – 16763,9тис.грн. (20,8%)
         Податки та збори складають 41,1%, в тому числі: плата за землю –  16503,9тис.грн. (20,4%), податок та збір на доходи фізичних осіб – 10727,5тис.грн.(13,3%), єдиний податок – 5070,3тис.грн. (6,3%), акцизний податок – 578,8тис.грн. (0,7%) та інші надходження – 312,4тис.грн. (0,4%).
          Основним джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю та податок та збір на доходи фізичних осіб.
          Планові показники виконані по всіх джерелах надходжень.
         Виконання планових показників по:
- платі за землю склали 109,7% до призначень звітного періоду та 81,4% до річних призначень;
- податку та збору на доходи фізичних осіб - 132,5% до призначень звітного періоду та 112,8% до річних призначень;
- єдиному податку – 106,2% до призначень звітного періоду та 76,6%; до річних призначень
- акцизному податку – 121,1% до призначень звітного періоду та 93,8% до річних призначень.
         План за 9 місяців 2016 року виконано у розрізі всіх місцевих бюджетів. Найвищі показники до річного плану склали по Шилівській (99,0%), Добропільській (88,9%), Нововодянській (81,4%) сільським та Святогорівській селищній (82,2%) радам.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Виконання доходної частини спеціального фонду місцевих бюджетів району з урахуванням міжбюджетних трансфертів склало 18811,7тис.грн., або 57,9% до уточненого річного плану на 2016 рік.
Основні джерела надходжень спеціального фонду є екологічний податок – 3304,3тис.грн., питома вага в загальній сумі надходжень спеціального фонду складає 17,6%, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 3010,5тис.грн. або 16,0% відповідно.
Власні надходження бюджетних установ – 2225,4тис.грн. або 11,8%.
Інші надходження – 48,7тис.грн. або 0,3% усіх надходжень звітного періоду (надходження від продажу земельних ділянок по Добропільській сільській раді - 20,2тис.грн., кошти від відчуження майна Святогорівської селищної ради – 27,8тис.грн., грошові стягнення за шкоду заподіяну навколишньому природному середовищу - 0,7тис.грн.).

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Загальний обсяг надходжень трансфертів за 9 місяців 2016року склав 47556,1тис.грн.
Трансфертів з державного бюджету надійшло у сумі 30792,2тис.грн., або 64,8% до уточнених планових призначень на рік, у тому числі: базової дотації - 1146,6тис.грн. (питома вага в загальному обсязі міжбюджетних трансфертів 2,4%), медичної субвенції – 3889,3тис.грн. (8,2%), освітньої субвенції – 10493,3тис.грн. (22,1%), субвенцій на виконання програм соціального захисту населення – 15263,0тис.грн. (32,1%).
Внутрішні трансферти загального фонду складають 16763,9тис.грн. або 35,2%, в тому числі інші додаткові дотації – 11113,5тис.грн., інші субвенції – 5650,4тис.грн.
Внутрішні трансферти спеціального фонду (інші субвенції) надійшли у сумі 10222,8тис.грн.

ПОДАТКОВА ЗАБОРГОВАННІСТЬ

Податкова заборгованість одна з важливих проблем бюджетів Добропільського району.

За даними Добропільської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області до місцевих бюджетів району податкова заборгованість станом на 01.10.2016 року складає 300,9тис.грн., а саме по:

орендній платі за землю з юридичних осіб – 65,0тис.грн.;

орендній платі з фізичних осіб - 14,6тис.грн.;
земельному податку з юридичних осіб – 99,3тис.грн.;
земельному податку з фізичних осіб – 77,6тис.грн.;
податку на доходи фізичних осіб – 17,0тис.грн.;
єдиному податку – 27,4тис.грн.

ВИДАТКИ

Видаткова частина зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з держбюджету за підсумками 9 місяців 2016 року виконана в сумі 80820,8тис.грн., що становить 52,4 % до уточнених річних призначень, що на 10400,8тис.грн. або на 14,8% більше відповідного показника попереднього року, в т.ч. видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 64473,4тис.грн. або 66,9% до уточнених призначень, спеціального фонду – 16347,4тис.грн. або 28,2% до уточнених призначень.
         Видатки загального фонду місцевих бюджетів без врахування трансфертів за 9 місяців 2016 року склали 51369,8тис.грн. або 68,1% до уточнених річних призначень, що на 1114,4тис.грн. або на 2,1% менше відповідного показника попереднього року.
         Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в загальній сумі витрат загального фонду у галузях соціально-культурної сфери склала 56,0%. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються установами бюджетної сфери, спрямовано 2,9% обсягу видатків загального фонду по галузях соціально-культурної сфери.
         На фінансування галузей спрямовано по загальному та спеціальному фондам:
- органів місцевого самоврядування – 5533,5тис.грн.,
- освіти – 22900,0тис.грн.;
- охорони здоров’я – 4253,7тис.грн.;
- соціального захисту населення і соціального забезпечення – 17468,3тис.грн.;
- житлово-комунального господарства – 4003,0тис.грн.;
-  культури – 3176,7тис.грн.;
- фізичної культури і спорту – 433,4тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2016 року склала 914,2тис.грн., (термін оплати якої не настав 136,4тис.грн.), в тому числі по: загальному фонду –914,2тис.грн. (в порівнянні з початком року збільшилась на 739,0тис.грн.), спеціальному фонду – відсутня (в порівнянні з початком року зменшилася на 0,8тис.грн.).
Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів станом на 01.10.2016року склала 298,0тис.грн., в тому числі по: загальному фонду – 176,4тис.грн. (в порівнянні з початком року збільшилась на 87,9тис.грн.), по спеціальному фонду – 121,6тис.грн. (в порівнянні з початком року збільшилась на 68,8тис.грн.).


ДОВІДКА про виконання доходної частини загального та спеціального фондів бюджету Добропільського району за 9 місяців 2015 року 
 
За підсумками виконання загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за 9 місяців 2015 року з урахуванням трансфертів надійшло 83976,0тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів або 110,1відс. до планових призначень 9 місяців 2015 року та 77,3відс. до річних призначень. У порівняні з відповідним періодом 2014 року надходження доходів до місцевих бюджетів району збільшилися на 24882,2тис.грн. За звітній період до загального фонду зведеного бюджету Добропільського району надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 76415,1тис.грн. або 111,0відс. до уточнених планових показників за 9 місяців 2015 року та 84,7відс. (при нормі 75,0відс.) до уточнених річних планових призначень. Недоотримано до планових призначень звітного періоду субвенції на соціальний захист населення у сумі 1414,2тис.грн. План за 9 місяців 2015 року виконано у розрізі всіх місцевих бюджетів. У відповідному періоді дохідна частина загального фонду без урахування трансфертів виконана на 133,8відс. до уточнених планових призначень 9 місяців 2015 року, до уточнених планових призначень на рік – 105,3відс., та більше на 12906,3тис.грн. від фактичних надходжень відповідного періоду 2014 року, за рахунок збільшення плати за землю у розмірі 5747,6тис.грн, єдиного податку – 2956,5тис.грн, екологічного податку – 1690,6тис.грн, податку та збору на доходи фізичних осіб – 458,6тис.грн., інших надходжень – 1867,7тис.грн (передача залишку коштів спеціального фонду 2014 року до загального фонду).

За звітний період місцевих податків надійшло у сумі 19054,9тис.грн, в т.ч.:

· податок на нерухоме майно у сумі 40,5тис.грн, більше надходжень за відповідний період минулого року на 33,5тис.грн;

· плата за землю у сумі 15241,7тис.грн, що складає 132,8відс. до плану звітного періоду, до річного плану – 105,9відс., від відповідного періоду 2014 року більше на 5747,6тис.грн. Збільшення надходжень пов’язано з укладанням у поточному році 44 нових договорів загальною площею 296,6645га та у зв’язку з застосуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахованого відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України, станом на 1 січня 2015 року становить 1,249;

· транспортний податок з фізичних осіб склав 95,8тис.грн;

· транспортний податок з юридичних осіб склав 12,5тис.грн;

· єдиний податок отримано у сумі 3670,4тис.грн, що більше надходжень за відповідний період минулого року на 2956,5тис.грн, за рахунок віднесення з 2015року до четвертої групи колишніх платників фіксованого сільськогосподарського податку (Закон № 71-VІІІ oт 28.01.2014);

· збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності – -6,0тис.грн.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб склали у сумі 9999,1тис.грн, що складає 112,1відс. до плану звітного періоду та 83,6відс. до річного плану 2015 року, надходження збільшились до відповідного періоду минулого року на 458,6тис.грн. До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 7560,9тис.грн, до річних планових призначень – 41,1відс., та на 239,1тис. грн. менше надходжень відповідного періоду минулого року. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва склали 5917,7тис.грн., до уточненого річного плану – 46,8відс., до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 1886,0тис.грн. за рахунок збільшення надходжень у звітному періоді від підприємств ПАТ «ДТЕК Октябрське». Власні надходження бюджетних установ склали суму 1328,3тис.грн. або 94,5відс. до річних планових призначень та до аналогічного періоду минулого року надходження зменшились на 292,7тис.грн., за рахунок зменшення інших джерел власних надходжень. Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища склав 49,4тис.грн.

Надходження від продажу земельних ділянок склали 20,0тис.грн.

Трансфертів з державного бюджету надійшли у сумі 34518,1тис.грн:

- базова дотація надійшла у сумі 516,4тис.грн (100,0відс. до плану звітного періоду, до річного плану – 75,0відс.);

- стабілізаційна дотація у сумі 223,6тис.грн., або 96,4відс. до планових призначень за відповідний період;

- субвенції з держбюджету на соціальний захист населення надійшли 13858,7тис.грн, що складає 90,7відс. до плану звітного періоду та недоотримано
1414,2тис.грн., до річного плану – 70,5відс.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла у сумі 8027,6тис.грн., або 100,0відс. до планових призначень за відповідний період;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла у сумі 11754,9тис.грн., або 100,0відс. до планових призначень за відповідний період;

- субвенція з державного бюджету на проведення виборів надійшла у сумі 136,9тис.грн., або 100,0відс. до планових призначень за відповідний період.

Внутрішні трансферти загального фонду надійшли у сумі 7302,8тис.грн., в т.ч.:

- інші додаткові дотації отримані у сумі 6638,4тис.грн., або 100,0відс. до плану звітного періоду та 75,8відс. до річного плану;

- інші субвенції – 664,4тис.грн, що складає 100,0відс. до плану звітного періоду, до річного плану – 99,9відс.

Внутрішні трансферти спеціального фонду надійшли у сумі 245,5тис.грн., в т.ч.:

- інші субвенції – 245,5тис.грн., або 5,7відс. до річного плану.

Інформація щодо виконання доходної частини районного бюджету Добропільського району за січень-вересень 2015року

Загальна сума доходів районного бюджету за звітний період становила 50216,9тис.грн. По загальному фонду – 48128,1тис.грн. (в тому числі трансферти – 38011,1тис.грн.), спеціальному фонду – 2088,8тис.грн.

ДОВІДКА про виконання доходної частини загального та спеціального фондів бюджету Добропільського району за 9 місяців 2015 року

 
За підсумками виконання загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за 9 місяців 2015 року з урахуванням трансфертів надійшло 83976,0тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів або 110,1відс. до планових призначень 9 місяців 2015 року та 77,3відс. до річних призначень. У порівняні з відповідним періодом 2014 року надходження доходів до місцевих бюджетів району збільшилися на 24882,2тис.грн. За звітній період до загального фонду зведеного бюджету Добропільського району надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 76415,1тис.грн. або 111,0відс. до уточнених планових показників за 9 місяців 2015 року та 84,7відс. (при нормі 75,0відс.) до уточнених річних планових призначень. Недоотримано до планових призначень звітного періоду субвенції на соціальний захист населення у сумі 1414,2тис.грн.

План за 9 місяців 2015 року виконано у розрізі всіх місцевих бюджетів.

У відповідному періоді дохідна частина загального фонду без урахування трансфертів виконана на 133,8відс. до уточнених планових призначень 9 місяців 2015 року, до уточнених планових призначень на рік – 105,3відс., та більше на 12906,3тис.грн. від фактичних надходжень відповідного періоду 2014 року, за рахунок збільшення плати за землю у розмірі 5747,6тис.грн, єдиного податку – 2956,5тис.грн, екологічного податку – 1690,6тис.грн, податку та збору на доходи фізичних осіб – 458,6тис.грн., інших надходжень – 1867,7тис.грн (передача залишку коштів спеціального фонду 2014 року до загального фонду).

За звітний період місцевих податків надійшло у сумі 19054,9тис.грн, в т.ч.:

· податок на нерухоме майно у сумі 40,5тис.грн, більше надходжень за відповідний період минулого року на 33,5тис.грн;

· плата за землю у сумі 15241,7тис.грн, що складає 132,8відс. до плану звітного періоду, до річного плану – 105,9відс., від відповідного періоду 2014 року більше на 5747,6тис.грн. Збільшення надходжень пов’язано з укладанням у поточному році 44 нових договорів загальною площею 296,6645га та у зв’язку з застосуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахованого відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України, станом на 1 січня 2015 року становить 1,249;

· транспортний податок з фізичних осіб склав 95,8тис.грн;

· транспортний податок з юридичних осіб склав 12,5тис.грн;

· єдиний податок отримано у сумі 3670,4тис.грн, що більше надходжень за відповідний період минулого року на 2956,5тис.грн, за рахунок віднесення з 2015року до четвертої групи колишніх платників фіксованого сільськогосподарського податку (Закон № 71-VІІІ oт 28.01.2014);

· збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності – -6,0тис.грн.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб склали у сумі 9999,1тис.грн, що складає 112,1відс. до плану звітного періоду та 83,6відс. до річного плану 2015 року, надходження збільшились до відповідного періоду минулого року на 458,6тис.грн. До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 7560,9тис.грн, до річних планових призначень – 41,1відс., та на 239,1тис. грн. менше надходжень відповідного періоду минулого року. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва склали 5917,7тис.грн., до уточненого річного плану – 46,8відс., до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 1886,0тис.грн. за рахунок збільшення надходжень у звітному періоді від підприємств ПАТ «ДТЕК Октябрське». Власні надходження бюджетних установ склали суму 1328,3тис.грн. або 94,5відс. до річних планових призначень та до аналогічного періоду минулого року надходження зменшились на 292,7тис.грн., за рахунок зменшення інших джерел власних надходжень. Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища склав 49,4тис.грн. Надходження від продажу земельних ділянок склали 20,0тис.грн.

Трансфертів з державного бюджету надійшли у сумі 34518,1тис.грн:

- базова дотація надійшла у сумі 516,4тис.грн (100,0відс. до плану звітного періоду, до річного плану – 75,0відс.);

- стабілізаційна дотація у сумі 223,6тис.грн., або 96,4відс. до планових призначень за відповідний період;

- субвенції з держбюджету на соціальний захист населення надійшли 13858,7тис.грн, що складає 90,7відс. до плану звітного періоду та недоотримано
1414,2тис.грн., до річного плану – 70,5відс.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла у сумі 8027,6тис.грн., або 100,0відс. до планових призначень за відповідний період;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла у сумі 11754,9тис.грн., або 100,0відс. до планових призначень за відповідний період;

- субвенція з державного бюджету на проведення виборів надійшла у сумі 136,9тис.грн., або 100,0відс. до планових призначень за відповідний період.

Внутрішні трансферти загального фонду надійшли у сумі 7302,8тис.грн., в т.ч.:

- інші додаткові дотації отримані у сумі 6638,4тис.грн., або 100,0відс. до плану звітного періоду та 75,8відс. до річного плану;

- інші субвенції – 664,4тис.грн, що складає 100,0відс. до плану звітного періоду, до річного плану – 99,9відс.

Внутрішні трансферти спеціального фонду надійшли у сумі 245,5тис.грн., в т.ч.:

- інші субвенції – 245,5тис.грн., або 5,7відс. до річного плану. 
Видатки зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з держбюджету станом на 01.10.2015 року виконані в сумі 70420,0 тис.грн., що становить 56,5 % до уточнених річних призначень, в т.ч. видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 62870,0тис.грн., або 68,6% до уточнених призначень, спеціального фонду – 7550,0тис.грн., або 22,9 % до уточнених призначень.

Основні напрямки видатків загального фонду:

- органи місцевого самоврядування – 5539,8тис.грн.,

- освіта – 22335,4тис.грн.;

- охорона здоров’я – 4339,6тис.грн.;

- соціальний захист населення і соціальне забезпечення – 15390,8тис. грн.;

- житлово-комунальне господарства – 1446,5 тис.грн.;

- культура – 2896,4тис. грн.;

- фізична культура і спорт – 303,0тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї направлено 26190,0тис.грн., або 72,9 % до уточненого річного плану. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями неї працівникам бюджетних установ станом на 01.10.2015року відсутня.

Інформація щодо виконання доходної частини районного бюджету Добропільського району за січень-вересень 2015року

Загальна сума доходів районного бюджету за звітний період становила 50216,9тис.грн. По загальному фонду – 48128,1тис.грн. (в тому числі трансферти – 38011,1тис.грн.), спеціальному фонду – 2088,8тис.грн. Видатки районного бюджету за звітний період виконані в сумі 47534,8 тис.грн., або 64,1% до уточненого плану, в тому числі: по загальному фонду – 46162,6тис.грн., або 69,9 % до уточненого плану, по спеціальному фонду – 1372,2тис.грн., або 16,9 % до уточненого плану. Заборгованість районного бюджета по виплаті заробітної плати та нарахувань неї працівникам бюджетних установ станом на 01.09.2015року відсутня.

                                                   Начальник фінансового управління В.П.Тітова

Шукати в на сайті