Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Водопровідне-каналізаційне господарство

Про санітарно-гігієнічну, епідемічну ситуацію в Добропільському районі  за 2016 рік

Добропільська міськрайонна філія ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» надає інформацію про стан санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації за 2016р. на теріторії Добропільського району:
Загальна інфекційна захворюваність населення Добропільського району за 2016 рік зросла на 14,13% в порівнянні з 2015 роком.
Захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями вище показників 2015 р. на 15,35%, та нижче середньо обласного показника на 22,75%.
В 2016 році захворюваність на кишкові інфекції населення Добропільського району складала 13 випадків, показник 79,72, 2015 рік - 6 випадків, показник 41,05, відмічається зріст захворюваності на кишкові інфекції в порівнянні з 2015 роком на 94,20%.
Захворюваність на кишкові інфекції була за рахунок харчового фактору передачі (домашня кулінарія).
В 2016 році відмічається зниження захворюваності на сальмонельоз на 55,18% в порівнянні з 2015 роком, та на 11,86% в порівнянні з середньо обласними показниками.
Захворюваність туберкульозом органів дихання в 2016 році склала: 14 випадків, показник 85,85; в порівнянні з 2015 роком відмічається збільшення захворюваності на 54,10% з середньо обласними показниками.
Лабораторно підтвердженими формами туберкульозу захворіло 9 осіб, показник 55,19, 2015 рік – 5 захворілих, показник 34,21, відмічається зріст захворюваності в порівнянні з 2015 роком на 61,33%.
В 2016 році план флюорографічних обстежень для виявлення туберкульозу серед населення виконано на 96%, в т.ч. група ризику – 98,4% (в 2015 році – відповідно 94,3% та 100%). 
План по туберкулінодиагностиці дітей віком від 4 до 14 років виконаний на 91,3% в т.ч. група ризику – 58,1% (в 2015 році – відповідно 92,7% та 100%). 
Епідситуація із захворюваності вакцинокерованими інфекціями в 2016 році залишалась стабільною. Випадків захворювань на дифтерію, кір, краснуху, кашлюк, епідпаротит, поліомієліт не зареєстровано. 
План імунізації населення Добропільського району проти вакцино керованої групи інфекцій у 2016 р. виконано на 63,4% (2015р. – 40,7%). Невиконання обсязів імунізації пов’язано з відсутністю вакцини АКДП в першому півріччі 2016р.
Епізоотична ситуація зі сказу в Добропільському районі залишається нестабільною. В 2016 році зареєстровано 3 вогнища сказу: 1 – с.Юріївка, 2 –с.Кам’янка ( в 2015 році – 2 вогнища).
Протягом 2016 року за антирабічною допомогою звернулося 24 особи, показник 147,2 на 100 тис. населення (2015 р.- 29 осіб, показник 198,4). Призначено антирабічний курс 2 особам (8,3%), в 2015р. – 5 (17,2%). Всі особи отримали повний курс щеплень. Від укусів невідомими тваринами у 2016 році постраждали 2 особи (8,3%), в 2015р. – 7 (24,7%). 
Добропільська міськрайонна філія ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» згідно постанови Кабінета Міністрів України від 22.02.2006р. №182 «Про затвердження Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу» у 2016р. проводила лабораторні дослідження якості питної води з водогінних мереж, колодязів загального користування, індивідуальних колодязів. 
Результати лабораторних досліджень питної води з водогінних мереж свідчать, що питна вода відповідає нормативам ДержСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за органоліптичними і мікробіологічними показниками, крім проб води з водогінних мереж с.Маяк, Никанорівна, Торецьке, с.Рубіжне, с.Ганнівка, де були виявлені відхилення за мікробіологічними показниками (виявлений ріст загальних колі-форм, Ешеріхії колі, та зареєстроване перевищення загального мікробного числа).
Питна вода у колодязях загального користування Добропільського району у 100% не відповідає вимогам ДержсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними показниками. 

- 68,5% відібраних проб води мають відхилення за вмістом нітратів;

- 96,2% відібраних проб мають відхилення по загальній жорсткості;

- 94,4% відібраних проб мають відхилення по сухому залишку;

- 75,9% відібраних проб мають відхилення по вмісту хлоридів;

- 61,1% відібраних проб мають відхилення по вмісту сульфатів.

Найменший показник відхилень по вмісту нітратів – 51,4мг/дм3 (в колодязі,
розташованому за адресою: с.Добропілля, вул. Піонерська, 92), найбільший – 601,2мг/дм3 (розташований за адресою с.Благодать, вул.Миру) (нормативний показник 50мг/дм3). Високі показники вмісту нітратів відмічаються в колодязях загального користування, розташованих за адресою с.Вірівка вул.Світла, 16 – 200,8 мг/дм3, вул.Квіткова в с.Кутузівка – 227,0 мг/дм3, с.Благодать – 601,2 мг/дм3, с.Нововодяне – 187,0 мг/дм3, с.Шахово вул.Гончаренка – 177,7 мг/дм3, с.Світле, вул.Перемоги, 14 – 437,5 мг/дм3, с.Світле, вул. Перемоги, 21 – 206,4 мг/дм3, с.Шевченко, вул. Шевченко, 118 – 209,8 мг/дм3, с.Шевченко, вул. Шевченко, 7 – 267,2 мг/дм3, с.Красноярське, вул. Чернігівська – 238,4 мг/дм3. 
Вживання питної води з високим вмістом нітратів (більше 50,0 мг/дм3) може привести до захворювання водно-нітратною метгемоглобінемією серед населення. Групу підвищеного ризику складають діти до 3-х років, а особливо діти першого року життя, що вживають питну воду, та суміші, приготовлені на цій воді.
Показники загальної жорсткості в питній воді складають від 13 мг-екв/дм3 в колодязі, розташованому за адресою вул.Глухова в с.Шахово до 57,0 мг-екв/дм3 в колодязі, розташованому за адресою вул.Степова в с.Криворіжжі (нормативний показник 10 мг-екв/дм3 ). Лише в 2х колодязях загального користування, розташованих в с.Паньківка та с.Кутузівка загальна жорсткість відповідає нормативам. 
Показники сухого залишку в питній воді колодязів складають від 1620 мг/дм3 в колодязі, розташованому за адресою вул.Садова, 44 в с.Вірівка до 3840 мг/дм3 в колодязі, розташованому за адресою вул.Садова в с.Криворіжжі (нормативний показник 1500 мг/дм3 ). Показники сухого залишку в колодязях загального користування розташованих в с.Кутузівка, с.Паньківка та с. Світле по вул.Перемоги,7 не перевищують нормативів.
Показники вмісту хлоридів в воді колодязів загального складають від 380 мг/дм3 в колодязі, розташованому за адресою вул.Центральна, 89 в с.Добропіллі до 850 мг /дм3 в колодязі, розташованому за адресою вул.Гутніка, 43 в с.Грузьське (нормативний показник 350 мг/дм3).
Показники вмісту сульфатів в воді колодязів складають від 508 мг/дм3 в колодязі, розташованому за адресою вул.Центральна, 15 в с.Добропіллі до 860 мг/дм3 в колодязі, розташованому за адресою вул.Центральна в с.Світле (нормативний показник 500 мг/дм3).
За мікробіологічними показниками 12,7% проб питної води в колодязях загального користування не відповідають нормативам, які розташовані за адресами: с.Добропілля вул.Вані Бабенко, вул.Центральна, 89: с.Криворіжжя вул.Садова, с.Завидо-Кудашеве, вул.Донецька, с.Іванівка, с.Новий Донбас, вул.Шкільна, с.Юріївка вул. Центральна, 28. 
Невідповідність питної води за мікробіологічними показниками може привести до спалаху інфекційних захворювань серед населення.
У зв’язку з відсутністю відомчої лабораторії на території Добропільського району лабораторний контроль за якістю питної води проводився Добропільською міськрайонною філією ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» згідно укладених договорів з сільськими та селищною радами, за винятком Добропільської сільської ради.
Добропільською міськрайонною філією ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» в 2016 році проводився постійний лабораторний контроль за хімічними та бактеріологічними показниками якості води річок Бик, Казенний Торець, після скидання стоків з очисних споруд с.Світле і с.Добропілля в р.Водяна, а також проведене дослідження води із водоймища с.Добропілля, що використовувалася для зрошення СТОВ «Перспектива». Досліджено 11 проб води з поверхневих водойм, з яких у 5 пробах (45,5%) виявлені відхилення від санітарних норм по мікробіологічним показникам, а за санітарно-хімічними показниками всі проби води із водоймищ не відповідали нормативам.
Згідно укладених договорів в 2016 році проводився контроль за станом атмосферного повітря в зоні впливу 4 підприємств: ПРАТ «Глини Донбасу», ПАТ «Вогнеупорнеруд», ПАТ «Дружківське рудоуправління», ПАТ «Вєско». Було проведено 1280 досліджень атмосферного повітря за санітарно-хімічними показниками. Відхилення не виявлені.
На підприємствах сільського господарства Добропільського району проведено 21 дослідження умов праці за санітарно-хімічними показниками та 18 інструментальних вимірів, відхилення від нормативів не виявлені (АФ «Каравай», СТОВ «Дакс»).
Проводився лабораторний контроль в 2 перукарнях, що розташовані на території району (ФОП Чернова Т.В. с.Криворіжжя, ФОП Люкевич І.Є. сел.Святогорівка). 
В 2016 році за епідпоказаннями було відібрано 85 змивів на умовно патогенну флору в навчальних закладах, позитивні результати визначені в 4 змивах (4,7%): ЗОШ с.Криворіжжя - 2, ЗОШ с.Добропілля - 1, ЗОШ с.Шилово – 1. Досліджено 4 проби харчових продуктів на мікробіологічні показники в навчальних закладах, відхилень не виявлено.
За 12 місяців 2016 року біло досліджено 10 проб харчових продуктів на мікробіологічні показники на договорних умовах тільки на 1 підприємстві громадського харчування – кафе «Люблін» (ПП Агрофірма «Техносервіс» директор Лінкіна Л.П.) Відхилення не зареєстровані. 
Згідно вимогам ДержСанПіН 4.4.5.078-2001 «Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування», власники підприємств громадського харчування зобов’язані забезпечити постійний контроль (1 раз на місяць) якості полу фабрикатів та готових страв. В 2016 році та на 2017 рік власники підприємств громадського харчування, що працюють на території Добропільського району, не заключали договора на проведення лабораторного контролю з Добропільською міськрайонною філією ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України».
Для запобігання ускладнення епідситуації в 2017 році на території Добропільського району Добропільська міськрайонна філія ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» пропонує Вам вжити заходи щодо посилення:
- лабораторного контролю власниками підприємств за якістю харчових продуктів, якістю питної води централізованого та децентралізованого водопостачання, умовами праці робітників сільського господарства;
- забезпечення 100% проходження щорічного медичного огляду декретованим 
контингентом згідно наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2002р.

Директор Добропільської міськрайонної 
філії ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України»                                               В.М. Ришко


Обращение к жителям района и города

С наступлением жаркой погоды значительно увеличилось суточное потребление питьевой воды в городе и районе. Это в значительной мере обусловлено резким увеличением расходования питьевой воды для полива приусадебных участков в частном жилом секторе.
Если собственники домовладений, оборудованных индивидуальными приборами учета воды, вынужденно экономно расходуют питьевую воду, то домовладельцы, потребляющие питьевую воду безучетно, и расходуют ее нерационально, осуществляя полив из шлангов в течение длительного времени. Из-за таких водопотребителей страдает все население города и района, так как происходит разбалансирование всей системы водоснабжения.
Добропольское ПУВК обращается к Вам с просьбой экономного, рационального водопользования в жаркий летний период и своевременной оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.
В свою очередь, КП «Компания «Вода Донбасса», несмотря на экономические и технологические трудности, предпринимает меры по увеличению подачи воды в населенные пункты для полного обеспечения потребителей, в первую очередь жителей, а также предприятий и организаций качественной питьевой водой.

Директор Добропольского ПУВКХ А.В.Полтавец


Пришел месяц май. Все цветет и зеленеет. Начались огородно-полевые работы. 
С 01.05.2016 в городах и поселках Добропольского района начинается поливной сезон
Согласно требованиям ст.41 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» учет водопотребления осуществляется по показаниям поверенных приборов учета воды или по утвержденным нормам на все оказываемые Добропольским ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» услуги.
Если по Вашему домостроению отсутствует прибор учета воды, размер платы
за полив приусадебного участка определяется расчетным путем исходя из норм, утвержденных решением исполнительного комитета Вашего поселкового или сельского совета «О повышении качества учета питьевой воды».
Норма расхода воды на полив в пос. Святогоровка, с. Светлое, с. Анновка,
с. Золотой Колодец составляет 10,0 литров в сутки на 1 кв. метр приусадебного участка под садом и огородом. Эта норма является усредненной нормой на весь поливочный период с 01 мая по 01 сентября (не зависит от количества дождливых дней).
Начисление за полив ведется на фактически обрабатываемую площадь приусадебного участка, определяемую согласно генплану БТИ и двухстороннему акту инвентаризации, в котором указаны сведения о водопотреблении потребителя.
Пример расчета суммы оплаты полива 100 кв. м обрабатываемой площади за май месяц:
(100×10,0:1000×31)×9,816 =  304 грн. 30 коп.
100 - метров квадратных (поливочная площадь);
10,0 –  литров на 1 кв. метр (норма полива);
1000 – количество литров в 1 куб. м воды;
31 – количество дней  (период полива) в мае месяце;
9,816 грн. – стоимость (тариф) 1 куб. м воды с НДС.
При наличии индивидуального прибора учета воды начисление производится за фактическое водопотребление, определенное по его показаниям.
Льготы на полив, как на дополнительный вид водопотребления, не распространяются.
Также стоить отметить, что в случае полива с помощью шланга без установки прибора учета воды расчет расхода воды производится по пропускной способности трубы ввода при скорости движения воды в ней 2 м/сек и действии ее полным сечением на протяжении часов подачи согласно утвержденному графику за весь период выявленного нарушения. Если период полива с помощью шланга не определен, то расчет производится за последний текущий месяц (п.3.3. Правил… от 27.06.2008 №190).
Пример расчета за нерациональное водопотребление (полив со шланга)
Диаметр ввода 15 мм: 1,27 м3*24часа*30 дней*9,816 грн. = 8975,75 грн.
Для обоснованности полноты начисления услуг и проводится инвентаризация потребителей жителей частного сектора?
         «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины», которые утверждены приказом государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству № 30 от 05.07.95 и  зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 21.07.95 за № 237/767, (п. 9.2.10.) предусмотрено проведение ежегодной инвентаризации.
Основными целями и задачами проводимой инвентаризации являются:
1. Проверка сведений об основном водопотреблении и водоотведении: состав семьи, вид благоустройства, норма водопотребления.
2. Проверка сведений о дополнительном водопотреблении и водоотведении: размер поливочной площади (размер приусадебного участка под садом – огородом по сведениям инвентарного дела, изготовленного БТИ, обрабатывается - ____ м2, заросло бурьяном и кустарником дикорастущих деревьев - ____ м2); наличие автомототракторной техники, домашних животных и т.д. 
3. Обследование узла учета воды с контрольным снятием показаний прибора учета воды, проверкой сохранности пломб Компании и поверителя, проверки соблюдения срока поверки.
4.Проверка наличия технической документации на ввод водопровода, узел учета воды, разработанной на основании технических условий (исходных данных) водоснабжающего предприятия и согласованной с водоснабжающим предприятием.
5.Уведомление потребителя об имеющейся задолженности перед водоснабжающим предприятием.
6.Вывод из эксплуатации приборов учета воды с истекшим сроком поверки.
7.Вручение должникам претензий, предупреждений о прекращении оказания услуг.
8.Заключение недостающих договоров с жителями частного сектора на оказание услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.
9.Проверка водоснабжения отключенных домостроений.
10.Введение собранной информации в абонентскую базу.
Также отвечаем на вопрос, касающийся места установки узлов учета воды потребителями, проживающими в частном секторе.
Необходимо отметить, что услуги питьевого водоснабжения предоставляются потребителям предприятиями питьевого водоснабжения на основании договоров с собственниками домов, находящихся в частной собственности в соответствии со ст. 19 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении».
Подключение потребителей к системам централизованного питьевого водоснабжения осуществляется при наличии проектной документации, разработанной на основании технических условий предприятия питьевого водоснабжения (ст. 23 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», пункты 4.1 и 4.4 «Правил пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Украины» - далее «Правила пользования»).
Узлы учета воды должны размещаться на сети потребителя в точке разграничения балансовой принадлежности. Место установки узла учета воды должно быть согласовано предприятием питьевого водоснабжения. Данный факт отражается в технических условиях и в проекте.

Шукати в на сайті