Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Новини УСЗН
Що робити, якщо один з батьків не платить аліментів на утримання неповнолітньої дитини?!!!

Якщо рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення, то дітям призначається тимчасова державна допомога.
Для призначення вищезазначеної допомоги необхідно звернутись до управління соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків з заявою та певними пакетом документів, до якого входять: копія свідоцтва про народження дитини, декларація про доходи (яка заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім‘ї), рішення суду про стягнення з одного із батьків, довідка з виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів протягом 6 місяців, що передують місяцю звернення.
Тимчасова допомога надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.
У разі поновлення виплати аліментів один з батьків зобов’язаний в триденний строк письмово повідомити про це управлінню соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку) раніше призначеної тимчасової допомоги.
Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених обставин. За додатковою інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації, яке знаходиться за адресою: м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83, каб. 116.або за телефоном 2-80-08.Управління соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації повідомляє
Мінсоцполітики ініційовано деякі зміни щодо подальшої діяльності реабілітаційних установ державної форми власності в частині впровадження та реалізації практики надання послуг з комплексної  реабілітації,  що полягають у перейменуванні нижченаведених установ та затвердженні нових положень.
На сьогодні установи мають такі найменування:
Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» замість державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Миколаїв);
Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь» замість Вінницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь»;
Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» замість Волинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина» замість Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної реабілітації інвалідів;
Державна реабілітаційна установа  «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» замість Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів (с. Лютіж);
Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас» замість Донбаського міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів;
Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля»  замість Вінницького міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів «Поділля».
Відповідно до законодавства реабілітаційні послуги надаються на безоплатній основі особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, з усіх регіонів України.


До уваги осіб з інвалідністю!
Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 07.08.2017р. № 1273 з 23.08.2017р. перейменовано в Державну реабілітаційну установу «Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Донбас» (скорочено ДРУЦКРОІ «Донбас»).
· Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю – державна реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття;
· Центр забезпечує тимчасове перебування в ньому Осіб, які мають відповідні медичні показники і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів;
· основні структурні підрозділи Установи:
§ адміністрація;
§ відділення соціальної реабілітації;
§ відділення психологічної реабілітації;
§ відділення фізичної реабілітації;
§ відділення професійної реабілітації;
§ відділення медичного спостереження;
· направлення та зарахування осіб до установи проводяться відповідно до Порядку надання інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 31 січня 2007 року № 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921) та Наказу Міністерства соціальної політики України № 825 от 28.07.2016р. Про затвердження форм документів для отримання особами з інвалідністю та дітьми віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних (абілітаційних) послуг у реабілітаційних установах;
· строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією Центру, але не більше 60 календарних днів на рік. У разі потреби в наданні послуг з професійної реабілітації – відповідно до навчального плану;
· особи, які проходять реабілітацію в установі забезпечуються на безоплатній основі харчуванням на час реабілітації.

Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів Поділля

ЗАБОРГОВАНІСТЬ  НА  КОНТРОЛІ

За статистичними даними станом на 01.06.2017 в Добропільському районі відсутня заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах всіх форм власності. 
Дане питання знаходиться на постійному контролі районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності. 
Щотижнево проводиться моніторинг заборгованості із виплати заробітної плати у розрізі підприємств всіх форм власності Добропільського району. 
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.02.2017 № 47 утворена міжвідомча робоча група з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати на території Добропільського району. З початку року проведено 7 засідань робочої групи щодо фактів порушення законодавства про працю, на які було запрошено 17 суб'єктів господарювання. За результатами проведеної роботи 6 суб'єктів господарювання збільшили розмір заробітної плати по 28 найманим працівникам.ДОРОЖНЯ КАРТА щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції


Порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Згідно з пунктом 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200, дія цього Порядку не поширюється на осіб, зазначених у Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187, та Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446.
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110 передано повноваження закупівлі путівок на місцевий рівень та надано можливість учаснику АТО самостійно обрати санаторій для оздоровлення.
Відтепер забезпечення путівками постраждалих учасників антитерористичної операції буде проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі – органи з питань соціального захисту населення) в межах виділених коштів пропорційно кількості осіб, взятих на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, згідно з договорами, укладеними органами з питань соціального захисту населення), що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та акредитацію не нижче першої категорії, та учасниками антитерористичної операції.
Органи з питань соціального захисту населення забезпечують осіб безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до вищевказаного Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості:
1) учасників бойових дій – щороку строком на 18-21 день;
2) інвалідів війни – позачергово щороку строком на 18-21 день;
3) інвалідів із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – відповідно до медичних рекомендацій, з них:
I та II груп – до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;
III групи – до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18-21 день.
У разі коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.
Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування здійснюється органами з питань соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня), а якщо вартість путівки нижча за граничну, – не більше від фактичної вартості путівки.
Гранична вартість путівки у 2017 році для учасників бойових дій з числа постраждалих учасників антитерористичної операції становить – 6 300 грн з ПДВ, для інвалідів війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 5 250 грн без ПДВ, для громадян, що супроводжують інвалідів війни І групи (за винятком інвалідів з наслідками травм хребта та спинного мозку) без лікування – 4 691 грн з ПДВ та для інвалідів з наслідками травм хребта та спинного мозку з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 18 217 без ПДВ.

• Куди звертатися:
Управління соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації: 
м. Добропілля, вул.Першотравнева, буд. 83, каб. 111

Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Під час подання копій посвідчень, передбачених абзацом першим пункту 5 Порядку, особи надають їх оригінали для огляду.


КОНТАКТНІ ДАНІ

для надання інформації (консультацій) щодо забезпечення учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням працівників управління соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації

Купцова Валентина Геннадіївна начальник управління  2-58-00
Корнякова Катерина Олександрівна начальник відділу  2-79-19


Про показники середньої заробітної плати, які застосовуються для розрахунку пенсії у 2017 році

Добропільське управління соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації повідомляє, що відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсії обчислюються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в Україні.
При призначенні пенсій у 2017 році для обчислення заробітку, з якого визначатиметься розмір пенсії, застосовуватиметься усереднений показник середньої заробітної плати в країні за останні три роки – 2014, 2015 і 2016 роки.
У період до визначення зазначеного показника при призначенні пенсій застосовується усереднений показник середньої заробітної плати, який враховувався у попередньому, тобто 2016 році (3263,44 грн.). Після визначення показника середньої заробітної плати за 2014-2016 роки всі пенсії, призначені за зверненнями з 1 січня 2017 року, будуть перераховані з урахуванням нового показника середньої заробітної плати встановленого в розмірі 3764,40 грн. Зазначена заробітна плата застосовується для первинного призначення пенсії та вперше при переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.


Разом і по - діловому

Працівники управління соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації зустрілися із Світлівським сільським головою Колосовим В.В., секретарем сільської ради Самусь Т.В. та обговорили питання щодо нових підходів до соціального захисту населення, які потребують удосконалення форм роботи. 
Завдання, які поставлені у соціальній сфері тісно пов’язані з реформою місцевого самоврядування. Функції управління соціального захисту населення максимально наближені до жителів сільської ради шляхом роботи виїзного мобільного офісу та адресних відвідувань за місцем проживання (за потребою). Уповноважена особа сільської ради спільно з управлінням соціального захисту постійно проводить консультаційно – роз’яснювальну роботу з питань соціального захисту серед населення сільської ради, надає довідки, приймає заяви. 
Значно покращують життя людей проведення спільних заходів за участю управління соціального захисту населення, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та сільської ради – населення має можливість отримати одночасно консультації щодо надання субсидій, пільг, різних видів соціальної допомоги і приємно провести час в теплій атмосфері. Ми впевнені, що основним результатом співпраці є якість надання послуг, а гуманізм нашого суспільства проявляється в тому, як органи влади ставляться до соціально-незахищених верств населення.


Урядом удосконалено порядок надання державної соціальної допомоги деяким категоріям осіб


Здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при фактичному проживанні на території, підконтрольній українській владі

Органи соціального захисту населення здійснюють соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.
Порядок оформлення та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».
Виплата щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».
Виплата всіх соціальних допомог переміщеним особам здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».
Варто зазначити, що соціальні виплати проводяться за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою внутрішньо переміщеної особи.
З метою забезпечення контролю в системі обліку внутрішньо переміщених осіб та здійснення соціальних виплат, відповідно до інформації, отриманої з правоохоронних органів, відповідній категорії громадян були призупинені виплати соціальних державних допомог, в тому числі, щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг.
Соціальні виплати громадянам, щодо яких отримана інформація, призупинені до надходження відповідних відомостей від органів Державної міграційної служби, або підтвердження особою факту проживання за місцем проведення виплат. 
З метою підтвердження права на подовження отримання зазначених виплат, особам, яким призупинено надання соціальних державних допомог, в тому числі, щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, необхідно звертатися до управлінь соціального захисту населення за місцем перебування на обліку з документами, що підтверджують особу (паспорт, ідентифікаційний код).


                          До  уваги  громадян!З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» щодо призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.
Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій здійснюється виготовлення платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.
Строк дії карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, встановлюється до трьох років за умови особистого звернення внутрішньо переміщених осіб до установ ПАТ “Державний ощадний банк України” перші 2 рази кожні шість місяців, у подальшому – кожні 12 місяців. Після завершення строку дії картки вона перевипускається за рахунок ПАТ “Державний ощадний банк України”.
У разі якщо внутрішньо переміщена особа особисто не звернулась до ПАТ “Державний ощадний банк України” зупиняються видаткові операції за поточним рахунком до моменту звернення клієнта та щомісяця повідомляється Міністерству фінансів України.
Усі види виплат припиняються з місяця, наступного за тим, у якому завершився строк дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
У разі продовження строку дії довідки зазначені виплати поновлюються з дати припинення їх виплати.


До  уваги  громадян!
З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» щодо призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.
Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій здійснюється виготовлення платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.
Строк дії карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, встановлюється до трьох років за умови особистого звернення внутрішньо переміщених осіб до установ ПАТ “Державний ощадний банк України” перші 2 рази кожні шість місяців, у подальшому – кожні 12 місяців. Після завершення строку дії картки вона перевипускається за рахунок ПАТ “Державний ощадний банк України”.
У разі якщо внутрішньо переміщена особа особисто не звернулась до ПАТ “Державний ощадний банк України” зупиняються видаткові операції за поточним рахунком до моменту звернення клієнта та щомісяця повідомляє Міністерству фінансів України.
Усі види виплат припиняються з місяця, наступного за тим, у якому завершився строк дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
У разі продовження строку дії довідки зазначені виплати поновлюються з дати припинення їх виплати.
Шановні мешканці Добропільського району!

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року №319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» скасовано норму стосовно призначення субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу на наступний період без звернення громадян. У зв’язку з цим для призначення субсидії на 2016 рік має бути подана заява та декларація до управління соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації або до уповноважених осіб сільських та селищної рад. З метою прийому документів за місцем безпосереднього мешкання громадян буде активізована виїзна робота Мобільного соціального офісу. Також повідомляємо, що відповідно до даної постанови КМУ з 1 травня 2016 року особам, які мають право на пільги на оплату ЖКП, придбання твердого палива та скрапленого газу при призначенні субсидії відповідні пільги не нараховуються.

            Начальник управління соціального                                   
захисту населення Добропільської 
райдержадміністрації                                                                                В.Г. Купцова 

 
 
 

Шукати в на сайті