Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Відкритий уряд

Донецька обласна державна адміністрація з метою збору пропозицій до плану дій з реалізації міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016 - 2018 роках пропонує представникам інститутів громадянського суспільства, громадських рад, бізнес-асоціацій, експертам сформувати та надати пропозиції щодо конкретних заходів, які можуть бути включені до національного плану дій на 2016 - 2018 роки:
поліпшення державних послуг - заходи, спрямовані на весь спектр послуг, що надаються населенню, включаючи охорону здоров’я, освіту, кримінальне правосуддя, енергопостачання, телекомунікації та будь-які інші галузі обслуговування, шляхом заохочення поліпшення державних послуг, у тому числі шляхом використання технологій електронного урядування або інновацій приватного сектора;
підвищення рівня доброчесності в державному управлінні - заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією, забезпечення суспільної етики, надання доступу до інформації, контроль фінансової реформи, забезпечення свободи засобів масової інформації та сприяння розвитку громадянського суспільства;
більш ефективне управління державними ресурсами - заходи, спрямовані на раціональне використання коштів, природних ресурсів та іноземної допомоги, прозоре проведення державних закупівель;
створення безпечних громад - заходи, спрямовані на громадську безпеку, реагування на стихійні лиха і кризи, екологічні загрози;
підвищення корпоративної підзвітності - заходи, спрямовані на корпоративну  відповідальність з таких питань, як охорона навколишнього середовища, боротьба з корупцією, захист прав споживачів та залучення громадськості.
Пропозиції направляйте на електрону адресу svpdobrrda@gmail.com до 4 березня 2016 року за формою:

№ з/п
Зміст заходу
Строк виконання
Автор пропозиції
 (назва організації)

Шукати в на сайті