Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Соціальна допомога УСЗНРОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ НА 2017 РІК
 
Категорія громадян
з жовтня 2017

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд(100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)
2793,40
1452*100%=1452
1452*75%=1089
252,40-доплата
Інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність +  50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)
2178,00
1452*100%=1452
1452*50%=726
Інвалідам з дитинства ІІ групи(80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)
1452,00
1452*80%=1161,60
290,40-доплата
Одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд  (80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)
1452,00
1452*80%=1161,60
1452*15%=217,80
72,60-доплата
Інвалідам з дитинства ІІІ групи (60 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)
1452,00
1452*60%=871,20
580,80-доплата
Одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд (60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)
1452,00

1452*60%=871,20
1452*15%=217,80
363,00-доплата
На дітей-інвалідів від 0 до 18 років (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)
1452,00

1452*70%=1016,40
435,60-доплата
На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50 % прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років)
1729,40

1452*70%=1016,40
1426*50%=713
На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 100 % прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років)
2442,40

1452*70%=1016,40
1426*100%=1426
На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд  (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50 % прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років)
1904,90

1452*70%=1016,40
1777*50%=888,5
На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 100 % прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років)
2793,40

1452*70%=1016,40
1777*100%=1777
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 0 до 18 (70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність+ 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів)
1524,60

1452*70%=1016,40
1016,40*50%=508,20
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС до 6 років з надбавкою на догляд(70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)
2237,60

1452*70%=1016,40
1016,40*50%=508,20
1426*50%=713
На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС до 6 років з надбавкою на догляд(70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 100 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)
2950,60

1452*70%=1016,4
1016,40*50%=508,20
1426*100%=1426
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 6 до 18 років з надбавкою на догляд(70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)
2413,10

1452*70%=1016,40
1016,40*50%=508,20
1777*50%=888,50
На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС від 6 до 18 років з надбавкою на догляд(70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність + 50% розміру допомоги для дітей-інвалідів + 100 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)
3301,60

1452*70%=1016,40
1016,40*50%=508,20
1777*100%=1777

 Соцільний захист осіб, які не мають права на пенсію

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» передбачено виплату державної соціальної допомоги особам з інвалідністю та особам, які досягли відповідного віку, але не набули трудового стажу для призначення пенсії. На теперішній час розмір зазаначеної допомоги є меншим від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З метою соціального захисту вищевказаної категорії осіб та підвищення їх життєвого рівня держава надала можливість в частині отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям». Для вирішеня питання про можливість призначення зазначеним особам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям просимо звернутись до Управління соціального захисту населення Добропільської РДА за адресою: м.Добропілля вул.Першотравнева, 83, каб.№116 або за телефоном (06277) 2-80-08.


Державна соціальна допомога дітям померлого годувальника

З 5 березня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника» від 07.02.2017 № 1836-VIII. Зазначеним законом визначено, що право на одержання соціальної допомоги мають діти померлого годувальника, який не набув права на призначення пенсії. Державна соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається до досягнення 18 років. Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, у професійно-технічних і вищих навчальних закладах, державна соціальна допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам - до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Розмір державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
на одну дитину – 100 відсотків;
на двох дітей – 120 відсотків;
на трьох і більше дітей – 150 відсотків.
Допомога дитині померлого годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше12 місяців з дня смерті годувальника .

Зміни до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідлам з дитинства та дітям-інвалідам 
Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» передбачено виплату державної соціальної допомоги особам з інвалідністтю з дитинства та дітям з інвалідністю. Крім того, до державної соціальної допомоги може бути призначена надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не проходять службу, не навчаються, не займають виборчу посаду та фактично доглядають за дитиною.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю призначалась фізичним особам-підприємцям, які звітували органу державної податкової служби про відсутність доходів від заняття підпрємницькою діяльністю. Відтак, ті, хто не сплачували внески, не являлися застрахованими особами і прирівнювалися до непрацюючих осіб, які мають право на надбавку на догляд.
Верховна Рада України 6 грудня 2017 року прйняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким встановила, що з 01 січня 2017 року у разі, якщо фізичними особами- підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, не отримано дохід у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. 
Фізичні особи-підприємці (крім осіб з інвалідністю та пенсіонерів) з 01 січня 2017 року втратили право на отримання надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю, оскільки вони сплачують внески та отримали статус застрахованих осіб.
Зміни до Порядку надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за ним
Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 21.03.2017 № 772/0/111-17/205 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за ним .
Даними змінами передбачено, що з 01 січня 2017 року розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.


Зміни до Закону України «Про психіатричну допомогу»

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 23.12.2016 № 7361/0/111-16 Верховна рада України 6 грудня 2016 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким вносятся зміни до низки Законів України, зокрема, до ст 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» в частині надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за ним (далі - допомога).
Даними змінами передбачено, що з 01 січня 2017 року розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’їза попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. 

                                                     
ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, усиновлювачу чи опікуну з метою створення належних умов для повно­цінного утримання та виховання дитини.
Для призначення допомоги необхідно протягом 12 календарних міся­ців після народження дитини звернутися до органу праці та соціального захисту населення та надати наступні документи:
  • заява одного з батьків (опікуна);
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • витяг про народження дитини з Державного реєстру актів цивільно­го стану громадян, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка для призначення допомоги при народженні дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради (крім міст облас­ного значення).
Підчас звернення при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер.
Допомога може перераховуватися на поштове відділення або на бан­ківський рахунок отримувача. В останньому випадку до органу праці та соціального захисту населення потрібно буде надати реквізити банків­ського рахунку.
При народженні другої дитини або наступних дітей необхідно надати довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної ди­тини.
Розмір допомоги становить 30960  гривень на першу дитину, 61920 гривень на другу дитину і 123840 гривень на третю і наступну дитину.
Виплата допомоги здійснюється одноразово у розмірі 10320 гривень гривень.
Решта допомоги виплачується щомісяця у розмірі 860,00 гривень (про­тягом 24 місяців), 1075,00 гривень (впродовж 48 місяців) і 1576,67 гривень (протягом 72 місяців). 
Як визначити розмір допомоги при народженні дитини
Дитина народжується в сім'ї, в якій немає дітей 30960 гривень
Дитина народжується в сім'ї, в якій вже є одна старша дитина (рідна чи усиновлена)61920 гривень
У жінки померла перша дитина та народжується друга 61920 гривень
Жінка, перебуваючи у другому шлюбі, народжує дитину, яка у цьому шлю­бі є першою, але в цій сім'ї виховується двоє старших рідних дітей чоловіка123840 гривень
Жінка, яка народжує третю дитину, перших двох передала на вихован­ня до дитячого будинку 30960 гривень
Дитина народжується у матері, у якої, крім неї, є неповнолітня дитина, яка проживає окремо або разом з матір'ю 61920 гривень
В сім'ї, у якої немає дітей, народжується двійня
на одну дитину - 30960 гривень на другу - 61920 гривень 
Двійня народилася в сім'ї, в якій вже виховується двоє старших дітей на кожну дитину - 123840 гривень
УВАГА! Розміри допомоги зазначені станом на 1 січня 2014 року

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ
 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначаєть­ся особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з Інших причин залишилися без батьківського піклування та відповід­но до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої бать­ківського піклування.
Розмір допомоги становить два прожиткових мінімуми для дитини відповід­ного віку.
Коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, тоді розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома про­житковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсій, аліментів, стипендії, державної допомоги. Розмір призначених пенсії,, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні шість календарних місяців.
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, не признача­ється у разі перебування дитини на повному державному утриманні.
Необхідні документи для призначення допомоги:
  • заява опікуна чи піклувальника;
  • копія рішення про встановлення опіки чи піклування;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї;
  • довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допо­моги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначаєть­ся на шість місяців та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно. Питання про продовження виплати допомоги вирішу­ється на підставі заяви та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, ідо одержує опікун чи піклувальник на дитину.
Під час звернення до органу праці та соціального захисту населення при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер.

Приклад 1.
Опікун звертається за призначенням допомоги. Склад сім'ї: бабуся-опікун та дитина (5 років)/На дитину не отримують пенсію по втраті годувальника, :оскільки у батьків недостатньо страхового стажу для її призначення.
 Допомога надається у максимальному розмірі - 2064 гривні щомісячно(тобто  два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку)
 Приклад 2.
Опікун звертається за призначенням допомоги. Склад сім'ї: бабуся-опікун та дитина (17 років). На-дитину отримують пенсію по втраті годувальника у щомі­сячному розмірі 700 гривень та стипендію у розмірі 300 гривень.
Середньомісячний розмір отриманої пенсії по втраті годувальника та сти­пендії за останні 6 місяців:
(700 гривень х 6 місяців + 300 гривень х 6 місяців) / 6 місяців = 1 000 гривень.
Розмір допомоги:
2572 гривні - 1 000 гривень =1572 гривні., де 2572 два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку)
Приклад 3.
Опікун звертається за призначенням допомоги. Склад сім’Ї: бабуся-опікун
та дитина (7 років). На дитину-отримують, державну допомогу дітям-інвалідам з
надбавкою на догляд у щомісячному розмірі 1307,30 гривні.
Розмір допомоги становить 2572 грн. (тобто  два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку), державна допомога дітям-інвалідам з надбавкою на догляд при розрахунку розміру допомоги по опіці не враховується.
УВАГА! Розміри допомоги зазначені станом на 1 січня 2014 року. При зміні прожиткового мінімуму розміри допомоги переглядаються

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
малозабезпеченим сім’ям
 Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям  призначають сім»ям , які мають середньомісячний сукупний дохід , нижчий від гарантованого прожиткового мінімуму, визначеного Бюджетом України на 2014 , а саме для працездатних осіб 21% прожиткового мінімуму (255,78 грн. з 01.01.2014)
                Для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім»ям з 01.01.2014 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму  становить:
-          для дітей 85% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2014 для дитини до 6 років -877,20грн., для дітей віком від 6 до 18 років -1093,10грн.
-          для осіб, які втратили працездатність 100%(з 01.01.2014 – 949,00грн.
-          для інвалідів -100% (з 01.01.2014 – 949,00грн.)
                Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям збільшується у 2014 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250,00 грн., на кожну дитину віком від 13 до 18 років на 500,00 грн


Зміни прожиткового мінімуму для розрахунку                        

                       державної допомоги

В зв’язку зі змінами з 1 травня 2016 року   прожиткового мінімуму   для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних групп населення:

дітей віком до 6 років: - 1228,00 грн.

дітей віком від 6 до 18 років  - 1531,00 грн.

працездатних осіб – 1450,00 грн.

осіб,які втратили працездатність – 1130,00 грн.                                                           

розміри деяких видів державної допомоги з травня 2016 року становитимуть:

-         допомога у зв”язку з вагітністю та пологами  -362,50 грн.

-         допомога на дітей одиноким матерям на дітей  віком (100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку мінус середньомясчний дохід на кожного члена сім’ї):

          до 6 років                                              1228,00 грн.
від 6 до 18 років                                             1531,00 грн.
від 18 до 23 років, якщо дитина навчається в навчальних закладах
                                                                          1450,00 грн.
-         допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування на
            дітей віком:
            до 6 років максимальний                              2456,00грн.
від 6 до 18 років     максимальний               3062,00грн.    
-         тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку мінус середньомясчний дохід на кожного члена сім’ї)
           до 6 років                        614,00грн.
        від 6 до 18 років             765,50грн.
-         державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом, гроші ходять  за дитиною на дітей віком:
до 6 років                                                          2456,00 грн
від 6 до 18 років                                               3062,00 грн.
від18 до 23 років якщо дитина навчається в навчальних закладах
                                                                           2900,00 грн.
дитина-інвалід від18 до 23 р.                          2260,00 грн.

З 1 травня 2016 році встановлено рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»:
для працездатних осіб -                                   304,50 грн.
для дітей  до 6 років                                         1043,80 грн.
для дітей від  6 до 18 років                             1301,35 грн.                                                             

 
                

Шукати в на сайті