Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Зміни в законодавстві

Адміністративний збір: хто може «не платити»?

Законодавчо визначено перелік тих осіб, хто офіційно звільняється від будь-яких матеріальних витрат під час державної реєстрації. По-перше – це ті громадяни та компанії, які реєструють права, що виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному законодавством, а саме до 01 січня 2013 року. По-друге, ті, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2 ), а також громадяни, віднесені до категорій 3 і 4 постраждалих, які і досі проживають або постійно працюють на території зон відчуження (якщо до 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в зоні обов’язкового відселення не менше 2 років, або не менше 3 років - в зоні добровільного відселення, для 4 категорії - цей термін становить 4 роки).
По-третє, інваліди I та II груп, особи, які отримали інвалідність під час бойових дій Великої Вітчизняної війни, антитерористичної операції чи учасники таких подій. А також сім’ї воїнів, які загинули чи пропали безвісти.
По-третє, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, Національний банк України.
Четверта група – ті, хто за рішенням суб’єкта державної реєстрації прав (сільської, селищної, міської ради) звільнений від сплати адміністративного збору.
Але варто розуміти, що якщо дані категорії осіб бажають зареєструвати нерухомість, бізнес чи громадське об’єднання у скорочений термін, то платити доведеться у загальному порядку.

В Україні затвердили перелік будівельних робіт, які не потребують дозволів
Окремі будівельні роботи тепер не потребують дозволів. Кабмін затвердив список будівельних робіт, для проведення яких не потрібно проводити дозвільні процедури. Відповідні рішення було прийнято на засіданні Кабміну.
Зокрема, в цей список увійшли роботи з будівництва дитячих майданчиків, комунікацій, роботи, спрямовані на забезпечення доступності будівель для людей з інвалідністю, відновлення благоустрою, перепланування не несучих стін в квартирах, заміна покрівлі. Для проведення будівельних робіт на таких об'єктах досить буде проектної документації.
Крім того, Кабмін скасував категорії складності для об'єктів будівництва, запровадивши замість них класи наслідків, декларацію на початок будівництва.
З 10 червня при будівництві об'єктів з незначним класом наслідків (СС1) забудовник повинен повідомити про початок будівництва, а будівництво об'єктів із середнім і значним класом наслідків (СС2 і СС3) буде здійснюватися за дозволами. Перевірки об'єктів з незначним класом наслідків будуть проводиться не частіше 1 разу на 5 років, об'єктів із середнім класом наслідків - не частіше 1 разу на 3 роки, об'єктів зі значним класом наслідків - не частіше 1 разу на 2 роки.

«Про порядок надання документів для оформлення права власності та договорів оренди землі»

Зареєструвати власність чи інші права (оренду, сервітут, суперфіцій, емфітевзис і т.і.) на землю можна через Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації (ЦНАП). Саме після реєстрації в держреєстрі речових прав на нерухоме майно, виникає, змінюється чи припиняється відповідне право.Правила реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі на земельну ділянку, визначені, зокрема Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, яка набрала чинності з 01.01.2016 р.
Якщо згадати, то до 2013 року право власності на землю підтверджувалось державним актом про право власності на земельну ділянку, який можна було отримати в районному органі Держкомзему.
Сьогодні ж, після включення даних про земельну ділянку до державного земельного кадастру та отримання в районному Держгеокадастру витягу з ДЗК, необхідно звернутись до районного ЦНАПу чи нотаріуса для реєстрації вашого права на земельну ділянку. В ЦНАПі можна зареєструвати право власності, оренди, сервітут, суперфіцій, емфітевзис, обтяження на нерухоме майно тощо.
Покроковий порядок оформлення права власності:
1. Необхідно підготувати пакет документів для подачі до ЦНАПу чи нотаріуса, який включатиме:
• витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК);
• копію та оригінал паспорту заявника;
• копію та оригінал ідентифікаційного номеру;
• підтвердження оплати адміністративного збору (0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 2017 р. - це 160 грн.);
• документ - підстава виникнення права на ділянку (договір купівлі-продажу (дарування, міни і т.і.), рішення суду, свідоцтво на спадщину, тощо);
• довіреність, якщо документи подаються представником (нотаріально засвідчена, якщо від фізичної особи);
• оригінал та копію паспорту, ідентифікаційного номеру представника, якщо документи подаються представником.
2. Загальний строк розгляду поданих державному реєстратору документів складає 5 робочих днів (не календарних!).
Слід також зазначити, що Закон надає можливість скоротити п'ятиденний строк до 2 днів, 24х та 2х годин, проте збір за реєстрацію права в таких випадках буде значно більшим.
Після реєстрації свого права в Державному реєстрі речових прав, ви станете повноправним власником земельної ділянки та в подальшому зможете розпорядитись нею за власним розсудом (в тому числі, продати, подарувати, обміняти, тощо).
Крім того, ви маєте можливість отримати інформацію про будь-який об'єкт нерухомості в формі інформаційної довідки самостійно через Кабінет електронних сервісів Мінюсту.
Підставами для державної реєстрації права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення є договір оренди землі, укладений у порядку, встановленому Законом України «Про оренду землі».
Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально, та повинен відповідати вимогам статті 15 Закону України «Про оренду землі» (з обов’язковим відображенням у ньому всіх істотних умов, та наявністю невід’ємних частин договору оренди землі).
Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених статтею 15 Закону України «Про оренду землі», а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 Закону України «Про оренду землі» є підставою для відмови в державній реєстрації права оренди земельної ділянки, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.
Державна реєстрація права оренди на земельну ділянку проводиться лише після державної реєстрації права власності на неї, або одночасно з державною реєстрацією права власності та права оренди земельної ділянки.
Для проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки подається оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку, а саме:
- копія документа, що посвідчує особу заявника;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Держаним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
- документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
- документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права оренди земельної ділянки (договір оренди);
- у разі подання заяви уповноваженою особою така особа подає документ, що посвідчує її особу, копію документа, що підтверджує її повноваження; якщо уповноважена особа діє від імені фізичної особи — копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.
Державна реєстрація права оренди на земельну ділянку проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня надходження заяви про таку реєстрацію.

Шукати в на сайті