Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

вівторок, 10 січня 2017 р.

Добровільне страхування – запорука набуття страхового стажу!

Неможливо не визнати той факт, що протягом останніх років питання отримання гідної пенсії є чи не найактуальнішою темою серед населення України. Зазвичай, багато хто з громадян замислюються про пенсійні виплати не заздалегідь, а перед самим настанням пенсійного віку.  Перед молоддю стоять більш нагальні потреби, ніж заощадження на старість, а саме: отримання коштів на виховання дітей, придбання житла, освіту тощо. Вступивши до вищого учбового закладу, студент повинен пам'ятати, що період навчання не зараховується до страхового стажу. Особи, які погодились на нелегальну зайнятість, або громадяни України, які працюють за межами країни, мають знати, що відповідні періоди також не враховуватимуться до страхового стажу, оскільки вони не є застрахованими особами, так як за них не сплачується єдиний соціальний внесок. Тобто за ці періоди життя в їхніх персональних облікових картках в системі персоніфікованого обліку дані для обчислення пенсії будуть відсутні. 
Нагадуємо, що з 2004 року в Україні запроваджено принцип пенсійного страхування, відповідно до якого пенсія залежить від страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Відповідно до статті 24 Закону України від 09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі - Закон) страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. При цьому, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати до суми мінімального страхового внеску.
На сьогоднішній день держава надає можливість громадянам самостійно подбати про свою майбутню пенсію, а саме: статтею 10 Закону України від 08.07.2010 № 2464 “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” передбачена можливість набуття страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, шляхом сплати єдиного внеску на добровільних засадах.
Право на добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні мають члени фермерського господарства / особистого селянського господарства, а також особи, які досягли 16-річного віку і не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до кола платників єдиного внеску (у т.ч. числі студенти, аспіранти, офіційно непрацевлаштовані особи тощо). 
Для укладення договору особі необхідно подати до територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем проживання відповідну заяву за встановленою формою та документи, що підтверджують зазначені відомості.
Договір про добровільну участь укладається на термін не менше одного року. При цьому за окремим договором можна здійснити одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року.
Розмір внеску визначається в договорі, але сума сплачених внесків за кожний місяць не може бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок (з 1 січня 2016 року - це 22 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на дату укладання договору).
Шановні громадяни! Подбайте про власне майбутнє сьогодні - скористайтеся наданою державою можливістю набуття відсутнього страхового стажу шляхом оформлення договору добровільного страхування! 

Начальник відділу ведення електронних реєстрів
та підтримки інформаційно-аналітичних систем
Добропільського об’єднаного УПФУ Донецької обл.                           О.С. Волошина

Шукати в на сайті