Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

вівторок, 31 січня 2017 р.

ДО УВАГИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ, А ТАКОЖ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ОРГАНІЗАЦІЙ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Добропільський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції повідомляє, що примусове виконання рішень судів та інших органів регулюються Законом України «Про виконавче провадження». З 05 жовтня 2016 року діє нова редакція цього закону, та змінився порядок стягнення заборгованості за виконавчими документами. Як і раніше виконавчі документи, видані судами та іншими органами пред’являються для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем мешкання, роботи боржника або знаходженні його майна.
Для повного та своєчасного виконання виконавчих документів виконавцем надсилаються запити до обліково-реєстраційних установ, щодо наявності у боржників доходів, розрахункових рахунків, рухомого та нерухомого майна, тощо.  Ст. 76 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог цього Закону.
1. Слід звернути увагу, що за невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог цього Закону, у тому числі за несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, ненадання боржником на вимогу виконавця декларації чи зазначення у декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну таких відомостей, неповідомлення боржником про зміну місця проживання (перебування) чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом виконавця, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.
2.За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону про виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення і звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального провадження. 

Головний державний виконавець
Добропільського міськрайонного відділу
Державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції
Дружбіна Ю.В.

Шукати в на сайті