Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

понеділок, 30 січня 2017 р.

Результати роботи зі зверненнями громадян Добропільського ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу»

У Добропільському ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу» робота зі зверненнями громадян спрямована на попередження конфліктних ситуацій, виникнення скарг, надання допомоги споживачам, на проведення постійної роз'яснювальної роботи про правильну експлуатацію систем водопостачання і водовідведення. У Добропільському ВУВКГ  КП «Компанія« Вода Донбасу» на всіх виробничих ділянках підприємства розміщені інформаційні стенди з документами, що стосуються роботи зі зверненнями громадян (графіки особистого прийому генерального директора і керівників апарату управління підприємства, графіки особистого та виїзного прийомів директора, головного інженера, заступника директора Добропільського ВУВКГ і т.д.) і по роботі зі споживачами. У 2016 особистий прийом директора, головного інженера, заступника директора в Добропільському ВУВКГ проводився згідно з графіком, затвердженим наказами по управлінню. 
Відповіді на звернення громадян надаються у встановлені законом терміни дотриманням прийнятих зобов'язань по виконанню запланованих робіт. У відповідях роз'яснюється порядок оскарження прийнятих рішень, наводяться посилання на чинне законодавство. З 2016 було проведено 147 особистих прийоми, що на 6 прийомів більше, ніж у 2015 році.  Кількість громадян, які звернулися на особистий прийом у 2016 році, склало 255 осіб, що на 39 осіб більше, ніж у 2015 році.  Кількість питань, розглянутих на особистому прийомі в 2016 році, склало - 258,  що на 42 питання більше, ніж у 2015 році.
Виїзні прийоми директора, головного інженера, заступника директора проводилися згідно з графіком, затвердженим наказами по управлінню. У 2016 році було проведено 69 виїзних прийомів, що на 2 прийоми більше, ніж у 2015 році. У 2016 році на виїзних прийомах звернулося 61 громадян по 62 питань, що на 3 особи та 3 питання більше, ніж у 2015 році.
Всього в 2016 році було проведено 216 прийомів (особистих, виїзних), що на 8 прийомів більше, ніж у 2015 році. У 2016 році надійшло всього 339 усних та письмових звернень, а також переданих по телефону і через контактний центр звернень, що на 52 звернення більше, ніж в 2015 році. 
У 2016 році звернення громадян містили 343 основних питання, що на 56 питань більше, ніж в 2015 році, в т. ч .:
-незадовільне водопостачання, відсутність води, ремонт водоводів, дотримання графіків подачі води: надійшло 28 звернень, що на 20 звернень більше, ніж у 2015 році;
-незадовільне водовідведення, ремонт каналізації: надійшло 7 звернень, що на 2 звернень більше, ніж у 2015 році;
- порядок розрахунків, перерахунок оплати: надійшло 90 звернення, що на 26 звернення більше, ніж у 2015 році;
- порядок встановлення приладів обліку води надійшло 135 звернень, що на 40 звернень більше, ніж у 2015 році;
-якість води: звернень не надходило, що аналогічно 2015 році;
-інші питання: надійшло 83 звернення, що на 40 звернень менше, ніж у 2015 році.
У 2016 році було взято на контроль 343 звернень, що на 56 звернення більше, ніж у 2015 році. Всі питання були вирішені по суті,; У 2016 році кількість публікацій в місцевих ЗМІ та сайтах (6 сайтів) склали 61 публікацію, що на 29 більше, ніж у 2015 році. У публікаціях доводилася до відома споживачів інформацію споживачам про необхідність своєчасно проводити оплату за отримані послуги, про роботу виїзної бригади з відключення боржників від послуг водовідведення без доступу в квартиру, про порядок встановлення приладів обліку води, про діючі тарифи на послуги і намір Компанії змінити тарифи, про завдання щорічної інвентаризації, про поливної сезон і т.д. Представники Добропільського ВУВКГ регулярно беруть участь у проведених виїзних зустрічах з населенням, з квартальними, радою ветеранів, громадською радою.
Питання про стан роботи зі зверненнями громадян щоквартально заслуховується на виробничих нарадах, щомісяця проводяться засідання комісії з питань розгляду звернень громадян. Робота спрямована на зменшення надходження звернень, недопущення надання необґрунтованих, неповних відповідей з порушенням встановлених термінів.

Шукати в на сайті