Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

четвер, 9 червня 2016 р.

Ситуація на ринку праці за січень - травень 2016 року


Протягом січня – травня 2016 року до Добропільського міського центру зайнятості було подано для укомплектування 473 вакансії, у тому числі: для робітників – 241, для службовців – 108 та 124 – для осіб, які не мають спеціальної підготовки. Упродовж січня - травня 2016 року соціальними послугами з працевлаштування служби зайнятості скористалися 1094 безробітних мешканців міста та району, у тому числі 499 – молодь у віці до 35 років (45,6%), 455 - особи з числа безробітних, які мали додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню. Основні зусилля центру зайнятості спрямовані на реалізацію заходів активної політики зайнятості, розширення спектра та підвищення якості надання соціальних послуг. За січень - травень 2016 року за сприянням Добропільського міського центру зайнятості були працевлаштовано 352 особи (рівень працевлаштування становить 21,4%), у тому числі безробітні – 206 осіб, молодь у віці до 35 років з числа безробітних – 102 особи (49,5% від загальної кількості працевлаштованих), 71 безробітний з числа тих, які мали додаткові гарантії, працевлаштовані за сприянням служби зайнятості (34,5%). Протягом січня - травня 2016 року у громадських та роботах тимчасового характеру взяли участь 158 осіб, в т.ч у громадських роботах взяли участь – 50 осіб. Укладено 16 договорів на організацію громадських робіт у УСЗН Добропільської міської ради, сільськими та селищною радами Добропільського району. За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 106 безробітних. Рівень охоплення професійним навчанням складає 9,7%. Створення нових робочих місць, є одним з ключових факторів економічного розвитку міста та району. Законом України «Про зайнятість населення» передбачено надання роботодавцям багатьох пільг: у роботодавців, які створюють нові робочі місця, з'явилася можливість отримати компенсації зі сплати єдиного соціального внеску, 13 роботодавців, які працевлаштували 25 безробітних, у звітному періоді скористалися цією пільгою.
Добропільським міським центром зайнятості організовано і проводиться надання безоплатних консультаційних послуг з питань організації та провадження підприємницької діяльності з залученням працівників органів державної влади. Протягом звітного періоду надано 19 консультацій. У січні - травні 2016 року на обліку в центрі зайнятості, як безробітні, перебували 115 осіб з числа внутрішньо переміщених, 84 особи мали право на отримання допомоги по безробіттю. Працевлаштовано 27 осіб, в т.ч. 25 осіб за направленням центру зайнятості; 9 осіб проходили професійне навчання. Протягом звітного періоду 8 безробітних осіб з числа внутрішньо переміщених працевлаштовані за строковими трудовими договорами і роботодавцям, які їх працевлаштували, компенсуються витрати на оплату праці, одна особа отримала компенсацію витрат на медичний огляд при працевлаштуванні. Станом на 1 червня 2016 р. на обліку перебуває 35 безробітних з числа внутрішньо переміщених. Станом на 1 червня 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 478 безробітних громадян. Серед них 245 осіб складають жінки; 233 особи – чоловіки; 183 особи – молодь; 207 – особи, які належать до соціально вразливих категорій населення. Із загальної чисельності безробітних 114 осіб проживає у сільській місцевості (364 – у місті). Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл, які стоять перед вибором професійної діяльності. Протягом січня - травня 2016 року проведені «Уроки вибору професії» з використанням профорієнтаційного терміналу - 14 заходів, в яких прийняли участь 348 учнів, без використання профорієнтаційного терміналу - 3 заходи, в якому прийняли участь 71 учень; 4 заходи «День відкритих дверей центру зайнятості» для учнів загальноосвітніх шкіл, взяло участь 145 осіб. Діяльність служби зайнятості і в подальшому зорієнтована на надання адресних послуг безробітним громадянам, забезпечення роботодавців кваліфікованими працівниками, підвищення конкурентоспроможності населення.

Шукати в на сайті