Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

вівторок, 9 серпня 2016 р.

Ситуація на ринку праці за січень - липень 2016 року в Добропільському районі

Протягом січня – липня 2016 року до Добропільського міського центру зайнятості було подано для укомплектування 581 вакансію, у тому числі: для робітників – 293, для службовців – 139 та 149 – для осіб, які не мають спеціальної підготовки. Упродовж січня - липня 2016 року соціальними послугами з працевлаштування служби зайнятості скористалися 1232 безробітних мешканців міста та району, у тому числі 567 осіб – молодь у віці до 35 років (46%), 489 - особи з числа безробітних, які мали додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню. Основні зусилля центру зайнятості спрямовані на реалізацію заходів активної політики зайнятості, розширення спектра та підвищення якості надання соціальних послуг. За січень - липень 2016 року за сприянням Добропільського міського центру зайнятості були працевлаштовано 458 осіб (рівень працевлаштування становить 23,6%), у тому числі безробітні – 293 особи, молодь у віці до 35 років з числа безробітних – 146 осіб (49,8% від загальної кількості працевлаштованих), 102 безробітні з числа тих, які мали додаткові гарантії, працевлаштовані за сприянням служби зайнятості (34,8%).
Протягом січня - липня 2016 року у громадських та роботах тимчасового характеру взяли участь 226 осіб, в т.ч у громадських роботах взяли участь – 96 осіб. Укладено 31 договір на організацію громадських робіт з УСЗН Добропільської міської ради, Виконкомом Білицької міської ради, сільськими та селищною радами Добропільського району. За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 170 безробітних. Рівень охоплення професійним навчанням складає 13,8%. Створення нових робочих місць, є одним з ключових факторів економічного розвитку міста та району. Законом України «Про зайнятість населення» передбачено надання роботодавцям багатьох пільг: у роботодавців, які створюють нові робочі місця, з'явилася можливість отримати компенсації зі сплати єдиного соціального внеску, 19 роботодавців, які працевлаштували 37 безробітних, у звітному періоді скористалися цією пільгою. Добропільським міським центром зайнятості організовано і проводиться надання безоплатних консультаційних послуг з питань організації та провадження підприємницької діяльності з залученням працівників органів державної влади. Протягом звітного періоду надано 20 консультацій. У січні - липні 2016 року на обліку в центрі зайнятості, як безробітні, перебували 127 осіб з числа внутрішньо переміщених, 89 осіб мали право на отримання допомоги по безробіттю. Працевлаштовано 34 осіб, в т.ч. 31 особу за направленням центру зайнятості; 18 осіб проходили професійне навчання, 11 осіб брали участь у громадських або роботах тимчасового характеру. Протягом звітного періоду 13 безробітних осіб з числа внутрішньо переміщених працевлаштовані за строковими трудовими договорами і роботодавцям, які їх працевлаштували, компенсуються витрати на оплату праці, одна особа отримала компенсацію витрат на медичний огляд при працевлаштуванні. Станом на 1 серпня 2016 р. на обліку перебуває 25 безробітних з числа внутрішньо переміщених. Станом на 1 серпня 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 378 безробітних громадян. Серед них 191 особу складають жінки; 187 осіб – чоловіки; 133 особи – молодь; 155 – особи, які належать до соціально вразливих категорій населення. Із загальної чисельності безробітних 98 осіб проживає у сільській місцевості (280 – у місті). Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл, які стоять перед вибором професійної діяльності. Протягом січня - липня 2016 року проведені «Уроки вибору професії» з використанням профорієнтаційного терміналу - 14 заходів, в яких прийняли участь 348 учнів, без використання профорієнтаційного терміналу - 3 заходи, в якому прийняли участь 71 учень; 4 заходи «День відкритих дверей центру зайнятості» для учнів загальноосвітніх шкіл, взяло участь 145 осіб, «Професіографічна екскурсія» – 1 захід, взяли участь 27 осіб. Здійснено 4 виїзні акції в шкільні табори з використанням мобільного центру профорієнтації, взяло участь 140 осіб. Діяльність служби зайнятості і в подальшому зорієнтована на надання адресних послуг безробітним громадянам, забезпечення роботодавців кваліфікованими працівниками, підвищення конкурентоспроможності населення.

Шукати в на сайті