Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 31 серпня 2016 р.

На контролі – земельні питання

Робочою групою з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель в Добропільському районі 30 серпня було обстежено земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в постійному користуванні Ковальова Сергія Івановича на підставі державного акту на право постійного користування землею. 
Цільове призначення ділянки - для ведення селянського (фермерського) господарства, на території Шилівської сільської ради за межами населених пунктів, загальною площею 46,1 га, з яких: 25,2 га рілля, 20,9 га, кормові угіддя (пасовища). Також, згідно проекту реформування КСП ім. Леніна Добропільського району Донецької області, розробленому інститутом землеустрою Української академії аграрних наук Донецької області в 2001 році, дана земельна ділянка відноситься до 60 лоту і являється пасовищем.  В результаті обстеження було виявлено, що вищевказана земельна ділянка, приблизно 17,9 га (пасовища), засіяна посівами соняшника, що є порушенням земельного законодавства, а саме використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.  У виїзному засіданні робочої груп прийняв участь представник місцевої прокуратури. Робочою групою складено акт. Готуються матеріали для направлення до місцевої прокуратури для прийняття відповідного рішення.Шукати в на сайті