Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

пʼятниця, 28 квітня 2017 р.

Інформація комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» про намір здійснити зміну тарифів


Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» здійснює централізоване водопостачання та водовідведення підприємств комунально-побутової сфери, бюджетних організацій, промислових і сільськогосподарських підприємств, а також населення Донецької області.
Структура планових економічно обґрунтованих середньозважених тарифів, що пропонуються до встановлення:


Найменування
Вода питна, грн./м3
Вода технічна напірна, грн./м3
Вода попускна і оборотна, грн./м3
Водовідве-дення, грн./м3
Очисні матеріали
0,30
0,00
0,00
0,30
Електроенергія
4,49
2,05
0,00
2,66
Витрати на оплату праці
2,19
0,74
0,11
5,37
Єдиний соціальний внесок
0,48
0,16
0,02
1,18
Витрати на ремонт
0,23
0,13
0,10
0,45
Амортизаційні відрахування
0,13
0,06
0,02
0,23
Інші витрати
1,05
0,32
0,01
1,26
Разом витрат
8,87
3,46
0,26
11,45
Прибуток
0,43
0,17
0,01
0,55
ПДВ
1,86
0,73
0,05
2,40
Разом
11,16
4,36
0,32
14,40

Діючі в теперішній час тарифи КП «Компанія «Вода Донбасу» (з ПДВ) для наступних споживачів:
по питній воді:
- для спожівачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 4,908 грн./м3 діє з 01.01.2016, відшкодовує фактичну собівартість за 2016 рік на 62,3 відс.;
- для спожівачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 9,816 грн./м3 діє з 01.01.2016, відшкодовує фактичну собівартість за 2016 рік на 124,7 відс.;
по технічній напірній воді:
- для подальшої обробки на питну на ФС ТОВ «Краматорськводоканал», структурних одиниць «Зуївська ТЕС» та «Курахівська ТЕС» ТОВ «Східенерго», хімічно металургійної фабрики ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», інших комунальних підприємств (в обсягах для населення) – 0,792 грн./м3 діє з 01.03.2012, відшкодовує фактичну собівартість за 2016 рік на 27,8 відс.;
- для сільгоспвиробників та садових товариств – 0,96 грн./м3 діє з 01.10.2011, відшкодовує фактичну собівартість за 2016 рік на 33,8 відс.;
- для інших споживачів – 2,268 грн./м3 діє з 01.10.2011, відшкодовує фактичну собівартість за 2016 рік на 79,7 відс.
Тарифи на технічну напірну воду у 2015 році втратили чинність відповідно до постанови НКРЕКП від 26.11.2015 № 2869. Але підприємство продовжує надавати споживачам послуги централізованого технічного водопостачання по тарифах, які було встановлено постановами національного регулятора у 2011-2012 роках, тому що не правомочно самостійно встановлювати будь-які тарифи, так як органом управляння Компанією є Донецька обласна рада, яка в теперішній час не обрана і не діє;
по забезпеченню технічною попускною водою:
- сільгоспвиробників та садових товариств – 0,0853 грн./м3 діє з 11.10.2008, відшкодовує фактичну собівартість за 2016 рік на 50,1 відс.;
- промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання – 0,1575 грн./м3 діє з 11.10.2008, відшкодовує фактичну собівартість за 2016 рік на 92,5 відс.;
по забезпеченню технічною оборотною водою усіх споживачів – 0,0853 грн./м3 діє з 11.10.2008, відшкодовує фактичну собівартість за 2015 рік на 444 відс. В 2016 році споживачі не здійснювали забір оборотної води;
по централізованому водовідведенню:
- спожівачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 4,452 грн./м3 діє з 01.01.2016, відшкодовує фактичну собівартість за 2016 рік на 57,7 відс.;
- спожівачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 8,628 грн./м3 діє з 01.01.2016, відшкодовує фактичну собівартість за 2016 рік на 111,8 відс.
Таким чином доходи від послуг водопостачання та водовідведення, які отримує підприємство, розраховуються по тарифах, які не забезпечують 100-відсоткового відшкодування витрат підприємства і не є економічно обґрунтованими в умовах сьогодення, тому що не базуються на бюджетних та податкових положеннях, цінах і тарифах, кількісних показниках, об’ємах надаваємих послуг 2017-2018 років.
Враховуючи наведене, а також проведення на території Донецької області антитерористичної операції, і як наслідок зменшення кількості споживачів, та постійне зростання витрат по незалежним від діяльності підприємства причинах при не змінних в попередньому році тарифах на технічну воду за 2016 рік від послуг водопостачання та водовідведення Компанією отримано збитків на суму 910,3 млн.грн. 
За цих обставин підприємство вимушено здійснювати лише поточну діяльність, не маючи обігових коштів для заміни устаткування, закупівлі матеріальних ресурсів: паливно-мастильних матеріалів, металевих виробів, труб, будівельних матеріалів для своєчасного виконання ремонтних робіт гідротехнічних споруд, знос яких становить понад 68 відс. Крім цього, КП «Компанія «Вода Донбасу» не може своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за очисні матеріали, електроенергію (борг на 01.01.2017 майже 2,9 млрд.грн.); сплачувати податки; впроваджувати організаційно-технічні заходи по економії ресурсів, особливо енергетичних; своєчасно виплачувати заробітну плату (заборгованість 1,5 місяця); виконувати умови колективної угоди тощо. 
Для щодобової подачі води споживачам та очистки і перекачки стічних вод витрачається 2,0 млн.кВтг електроенергії на суму 4,29 млн.грн. (128,8 млн.грн. з ПДВ на місяць). У виробничій собівартості водопостачання витрати на електроенергію становлять понад 60 відсотків, при цьому тарифи на електроенергію постійно збільшуються. Так, за 2015 рік, в порівнянні з 2014 роком, тарифи на електроенергію ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» та ТОВ „ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» збільшились на 35,7 відс.; за 2016 рік збільшення склало 16,4 відс. до попереднього року. Крім того, згідно з чинним законодавством збільшено розмір мінімальної заробітної плати до 3200 грн. (фонд оплати праці на 50 відс.); нормативів плати за спеціальне використання води (на 10,4 відс.), ставок екологічного податку (на 12,65 відс.), земельного податку по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено тощо. Спостерігається зростання цін на очисні матеріали, вугілля (на 7,3 відс.), ПММ, металопродукцію, будівельні матеріали, опалення приміщень (на 24,1 відс.), послуги сторонніх підприємств і таке інше.
За 2016 рік фактична собівартість 1 м3 послуг склала: централізованого питного водопостачання – 6,56 грн., технічної напірної води – 2,37 грн., попускної та оборотної води – 0,14 грн., централізованого водовідведення – 6,43 грн.
За розрахунками підприємства планова середньозважена собівартість 1 м3 послуг складає: по питній воді – 8,87 грн., по технічній напірній – 3,46 грн., по технічній попускній та оборотній воді – 0,26 грн., по водовідведенню – 11,45 грн. При цьому складові планових витрат розраховані на підставі державних і галузевих норм та нормативів, колективного договору, положень Державного бюджету та Податкового кодексу України, фактичних витрат за 2016 рік, індексу цін виробників промислової продукції, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399, планових кошторисів тощо.
Таким чином розрахункові тарифи (з ПДВ) становлять:
по питній воді:
- для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 8,41 грн./м3, підвищення на 71,4 відс.;
- для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 20,35 грн./м3, підвищення в 2,1 рази;
по технічній напірній воді – 4,36 грн./м3, підвищення відповідно в 5,5 рази, в 4,5 рази, на 92,2 відс.;
по забезпеченню технічною попускною водою – 0,32 грн./м3, підвищення відповідно в 3,75 рази, в 2 рази;
по забезпеченню технічною оборотною водою усіх споживачів – 0,32 грн./м3, підвищення в 3,75 рази;
по централізованому водовідведенню:
- для спожівачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 9,79 грн./м3, підвищення в 2,2 рази; 
- для спожівачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 14,75 грн./м3, підвищення на 71,0 відс.
З метою сталого водопостачання населення та промисловості регіону, поліпшення фінансового стану підприємства, платіжної дісціпліни необхідно підвищення діючих тарифів КП «Компанія «Вода Донбасу» на централізоване водопостачання та водовідведення, так як тарифи для споживачів не відшкодовують в повному обсязі витрати підприємства по водозабору, підготовці та транспортуванню води, а також прийому і очистки стічних вод.
Зауваження і пропозиції надсилати до 16 травня 2017 року на адресу: 
87547, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 177а.
Дана інформація розміщена на офіційних сайтах Донецької облдержадміністрації (www.donoda.gov.ua) та КП «Компанія «Вода Донбасу» (www.donvoda.com).

Шукати в на сайті