Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

четвер, 3 листопада 2016 р.

Краєзнавча новинка «Береже пам'ять село»

Центральна бібліотека підготувала та видала збірник краєзнавчих праць «Береже пам’ять село», який містить цілу низку нових малодосліджених матеріалів, що поглиблюють наші уявлення про історичне буття Добропільщини. У збірнику публікуються результати пошукової роботи з історії Добропільського району, окремих його сіл. Збірник складається з 2-х частин. Перша частина знайомить з археологічними пам’ятками району, його природою, розвитком охорони здоров’я в минулі роки. В другу частину включені доповіді по історії окремих населених пунктів району: Октябрьське, Володимирівка, Добропілля, Лиман, Никанорівка та інших. У багатогранному спектрі дослідницько-пошукової роботи краєзнавців Добропільського краю на сьогодні важливе місце посідає вивчення малодосліджених сторінок історії сіл, життя і діяльність відомих земляків, історія окремих сфер суспільно-економічного життя.

На підставі історичних джерел, документів, письмових та усних свідчень очевидців, а також з використанням власних досліджень та досвіду подається історія сел Лиман, Петрівське (В.М. Батицький), «Село Зелене. Садиба пана Судермана» (за спогадами Л.М. Мамонової), «Дореволюційна історія сіл Добропілля та Октябрське» та презентація цікавих досліджень археологічних пам’яток Добропільщини (О.М. Петренко), «Розвиток охорони здоров’я Добропільщини в минулі роки» (В.В. Подолян). До збірки ввійшли доповіді сусідів-дослідників з міст Мирноград та Покровськ. Оригінальністю відзначається доповідь «Легенда про Золотий Колодязь. Правда і міфи» (С.П. Луковенко, м. Мирноград), «Копи села Доброполья» (П.В. Білицький, м. Покровськ). Видання адресоване усім, хто цікавиться історією рідного краю.

Шукати в на сайті