Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 5 жовтня 2016 р.

До уваги суб’єктів малого і середнього підприємництва!

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово–цивільної адміністрації від 18.03.2016 № 212 «Про Порядок часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 21 березня 2016 року за № 30/2098 (зі змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.06.2016 № 445), облдержадміністрацією оголошено третій конкурсний відбір проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, за яким буде надаватись часткова компенсація відсоткових ставок за залученими кредитами.
Кошти обласного бюджету спрямовуються на часткову компенсацію фактично сплачених у відповідному бюджетному році відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів, що відповідають пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку регіону та умовами яких передбачається: 
- надання послуг у галузі житлово-комунального господарства; 
- машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів; 
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції); 
- вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість); 
- виробництво будівельних матеріалів; 
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування; 
- впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження; 
- освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів; 
- виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; 
- модернізація, оновлення та придбання основних фондів.
Заявки на участь у конкурсному відборі та відповідні документи подаються до 27 жовтня 2016 року до департаменту економіки облдержадміністрації за адресою: м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 48а, каб. 213, 214. 
Конкурсний відбір буде проведено 3 листопада 2016 року

За детальнішою інформацією звертатися до відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації до кабінету №17 або за телефоном (277) 2-81-60 та офіційному сайті облдержадміністрації donoda.gov.ua ( у підрозділі «Малий та середній бізнес» розділу «Поточна діяльність»).

Шукати в на сайті