Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

понеділок, 31 жовтня 2016 р.

Новини від аграріїв

В районі завершена сівба озимих культур під урожай 2017 року. Посіяно 16407 га  озимих культур на зерно, або 95,3% до прогнозу, а саме озимої пшениці посіяно 15344 га, озимого ячменю 843 га, озимого жита 220 га. Чотири  сільгосппідприємства провели сівбу озимого ріпаку під урожай 2017 року: посіяно 3008 га (142% до прогнозу). Йдуть до завершення роботи по збиранню пізніх культур. Станом на 28.10.2016 року соняшнику зібрано з площі 15395 га (100%), намолочено 29558 тонн  при урожайності  19,2 ц/га; кукурудзи на зерно зібрано з площі 2050 га (98%), намолочено 5883 тонни, урожайність становить 28,7 ц/га; сорго зібрано з площі85 га (85%), намолочено 212 тонн, урожайність 25,0 ц/га.
 Сільгосппідприємство ТОВ «Перспектива» продовжує роботи по збиранню овочевих культур. На сьогоднішній день овочі зібрано з 158,5 га, а саме: цибулі - 72 га, буряку столового – 27,5 га, моркви – 27 га, капусти – 28 га та інші овочі – 4 га. В саду  завершені роботи по збиранню яблук. Всього яблука зібрані з площі 50,76 га, валовий збір склав 620 тонн.  В районі продовжуються  роботи по заготівлі кормів. Скошено на сіно та сінаж  359 га (100% до плану) багаторічних трав, закладено сінажу 1957 тонн, що складає 340% до плану, сіна заготовлено 950 тонн (96% до плану), соломи заготовлено 1182 тонн (100% ), концкормів – 657 тонн (100% до плану), силосу – 3125 тонн (75% до плану). Паралельно зі збиральними роботами ведеться оранка зябу. На сьогоднішній  день на зяб виорано 19450 га (93,3%). Постійно ведеться моніторинг наявності пально-мастильних матеріалів в підприємствах району. Станом на 28.10.2016 року дизельного палива  - 210 тонн; бензину – 32,2 тонни, дизельного мастила  - 5,7 тонн.


Шукати в на сайті