Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 27 вересня 2017 р.

До уваги суб’єктів малого підприємництва Добропільського району!

Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією оголошено проведення чергового конкурсного відбору проектів в рамках Програми «Український донецький куркуль».
Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти малого підприємництва, які:
1) зареєстровані та здійснюють діяльність на території Добропiльського району;
2) розробили або реалізують проекти, що відповідають таким напрямам:
надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;
надання медичних послуг населенню;
машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів; виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);
вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);
виробництво будівельних матеріалів;
виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження;
освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;
модернізація, оновлення та придбання основних фондів.
Право на одержання фінансової підтримки не мають суб’єкти малого підприємництва, які:
1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним із основних видів діяльності;
5) визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням фінансової підтримки;
8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування або мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати;
9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;
10) отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився, в тому числі часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва.
Фінансова підтримка надається переможцям конкурсного відбору на безоплатній та безповоротній основі.
Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки є:
1) співфінансування суб’єктом малого підприємництва витрат на реалізацію проекту у розмірі:
10 % від загальної вартості проекту – на території сіл та селищ;
0% – у разі реалізації проекту:
суб’єктами малого підприємництва - фізичними особами – підприємцями, які мають статус учасника антитерористичної операції,
суб’єктами малого підприємництва - фізичними особами – підприємцями, які мають статус внутрішньо переміщеної особи,
суб’єктами малого підприємництва, які розпочали підприємницьку діяльність не раніше 2015 року.
2) передбачення умовами проекту створення нових робочих місць за умови збереження наявного персоналу.
Загальний розмір фінансової підтримки одному отримувачу за рахунок бюджетних коштів не може перевищувати 500 тис. гривень (з них 50% загальної суми фінансової підтримки – кошти обласного бюджету, 50 % – кошти районного бюджету за місцем фактичного провадження господарської діяльності /реалізації проекту).
Документи для участі в конкурсі подаються до облдержадміністрації до 11 жовтня 2017 року. Конкурсний відбір буде проведено 25 жовтня 2017 року.
За детальнішою інформацію звертайтеся до відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації за адресою: м.Добропілля, вул. Московська, 1, каб. 17 або за телефоном (06277) 2-81-60.Шукати в на сайті