Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 27 вересня 2017 р.

Договір оренди землі - на що треба звернути увагу!!!

У відповідності з Законом України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегулювання)», з квітня 2015 укладення договорів оренди землі здійснюється по-новому. При укладенні договору оренди земельної ділянки необхідно досить чітко визначитися з істотними умовами договору, передбачених законом, і ретельно прописати всі умови в договорі. Раніше таких істотних умов договору оренди земельної ділянки було більше 10, залишилося тільки 3, а саме: 1. об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); 2. строк дії договору оренди; 3. орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу і умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
Статтею 15 Закону України «Про оренду землі» передбачалося, що невід'ємною частиною договору оренди землі є:
план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
акт приймання-передачі об'єкта оренди; проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом.
З квітня 2015 Закон не вимагає обов'язковість таких частин договору.
Що стосується передачі земельної ділянки: об'єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.
У зв'язку з цим рекомендується сторонам контролювати своєчасне і обов'язковість проведення державної реєстрації.
Щодо термінів дії договорів: термін дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. Після завершення будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, наданої для потреб будівництва та обслуговування відповідного об'єкта, має право на першочергове укладення договору оренди землі на строк до 50 років або припинення дії договору оренди землі.
Земельні спори

При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства термін дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути менше 7 років.
Орендна плата за землю
Законом визначено, що орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою за договором оренди землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за угодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, які встановлюються в відповідності з Податковим кодексом України. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. У разі визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.  Розрахунок орендної плати проводиться у грошовій формі, за угодою сторін розрахунки по орендній платі за землю можуть здійснюватися в натуральній формі.  Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін.


Шукати в на сайті