Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

понеділок, 21 березня 2016 р.

Ситуація на ринку праці за січень - лютий 2016 року

Протягом січня - лютого 2016 року до Добропільського міського центру зайнятості було подано для укомплектування 123 вакансії, у тому числі: для робітників – 73, для службовців – 31 та 19 – для осіб, які не мають спеціальної підготовки.  Упродовж січня - лютого 2016 року соціальними послугами з працевлаштування служби зайнятості скористалися 844 безробітних мешканців міста та району, у тому числі 385 – молодь у віці до 35 років (45,6%), 350 - особи з числа безробітних, які мали додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню. Основні зусилля центру зайнятості спрямовані на реалізацію заходів активної політики зайнятості, розширення спектра та підвищення якості надання соціальних послуг.
За січень - лютий 2016 року за сприянням Добропільського міського центру зайнятості були працевлаштовано 67 осіб (рівень працевлаштування становить 5,2%), у тому числі безробітні – 55 осіб, молодь у віці до 35 років з числа безробітних – 33 особи (60% від загальної кількості працевлаштованих), 14 безробітних осіб з числа тих, які мали додаткові гарантії, працевлаштовані за сприянням служби зайнятості (25,5%).
Протягом січня - лютого 2016 року у громадських та роботах тимчасового характеру взяли участь 10 осіб. З Управлінням соціального захисту населення Добропільської міської ради укладено договір щодо організації громадських робіт, взяли участь – 5 осіб.
За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 46 безробітних. Рівень охоплення професійним навчанням складає 5,5%.
Створення нових робочих місць, є одним з ключових факторів економічного розвитку міста та району. Законом України «Про зайнятість населення» передбачено надання роботодавцям багатьох пільг: у роботодавців, які створюють нові робочі місця, з'явилася можливість отримати компенсації зі сплати єдиного соціального внеску, 5 роботодавців, які працевлаштували 11 безробітних, у звітному періоді скористалися цією пільгою.
Добропільським міським центром зайнятості організовано і проводиться надання безоплатних консультаційних послуг з питань організації та провадження підприємницької діяльності з залученням працівників органів державної влади. Протягом звітного періоду надано 4 консультації.
У січні - лютому 2016 року на обліку в центрі зайнятості, як безробітні, перебували 107 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, 93 особи мали статус безробітного, 69 осіб мали право на отримання допомоги по безробіттю. Основна частина переселенців мешканці Донецької області.
Працевлаштовано 11 осіб, усі з числа безробітних; 6 осіб проходили профнавчання.
Станом на 1 березня 2016 р. на обліку перебуває 77 осіб, з них – 65 безробітних.
На теперішній час гострою залишається проблема дефіциту вакансій підходящої роботи для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Станом на 1 березня 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 643 безробітних громадянина. Серед них 336 осіб складають жінки; 283 особи – чоловіки; 270 осіб – молодь; 275 – особи, які належать до соціально вразливих категорій населення. Із загальної чисельності безробітних 128 осіб проживає у сільській місцевості (515 – у місті).
Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл, які стоять перед вибором професійної діяльності. Протягом січня - лютого 2016 року проведені «Уроки вибору професії» з використанням профорієнтаційного терміналу - 4 заходи, в яких прийняли участь 111 учнів, без використання профорієнтаційного терміналу - 3 заходи, в якому прийняли участь 71 учень; 2 заходи «День відкритих дверей центру зайнятості» для учнів загальноосвітніх шкіл, взяло участь 54 особи.
Діяльність служби зайнятості і в подальшому зорієнтована на надання адресних послуг безробітним громадянам, забезпечення роботодавців кваліфікованими працівниками, підвищення конкурентоспроможності населення.

Шукати в на сайті