Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

понеділок, 10 липня 2017 р.

Звіт за І півріччя 2017 року Доропільської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

Протягом I півріччя 2017 року платники Доропільської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області сплатили до зведеного бюджету країни на 26,4% більше, ніж торік.
Тільки за перше півріччя 2017 року надходження до бюджетів всіх рівнів від платників Добропільської ОДПІ збільшились на 26,1% в порівнянні з минулорічними показниками.
Так, за шість місяців поточного року до зведеного бюджету країни від платників області надійшло понад 383,4 млн. грн, що на 79,4 млн. грн перевищує кошти, отримані за січень-червень 2016 року.
Більше половини від загального збору зведеного бюджету, а саме 59,4%, займають надходження до місцевого бюджету.
В той же час до Державного бюджету України бізнес Добропільщини спрямував понад 155,4 млн. грн, що на 43,0 млн. грн більше, ніж за відповідний період 2016 року. У розрізі основних платежів, які формують державний бюджет країни, Добропільською ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області забезпечено надходження:
податку на доходи фізичних осіб – 48,9 млн. грн;
податку на додану вартість – 64,7 млн грн;
податку на прибуток підприємств – 6,3 млн грн;
військового збору – 7 млн. гривень.
Досягнення значного рівня находжень до бюджетів відбулось завдяки заходам по вдосконаленню системи адміністрування податків, розширенню спектру сервісних послуг та сумлінному відношенню платників регіону до сплати податків.


В течение 1 полугодия 2017 года плательщики Добропольской ОГНИ ГУ в Донецкой области перечислили в сводный бюджет страны на 26,4% больше, чем в прошлом году


Только за первое полугодие 2017 года поступления в бюджеты всех уровней от плательщиков Донецкой области увеличились на 26,4% по сравнению с прошлогодними показателями. Так, за шесть месяцев текущего года в сводный бюджет страны от плательщиков области поступило свыше 383,4 млн. грн, что на 79,4 млн. грн превышает средства, полученные за январь-июнь 2016 года.
Больше половины от общего сбора сводного бюджета, а именно 59,4%, занимают поступления в местный бюджет.
В то же время в Государственный бюджет Украины бизнес Донетчины направил свыше 155,4 млн. грн, что на 43,0 млн.грн больше, чем за соответствующий период 2016 года. В разрезе основных платежей, которые формируют государственный бюджет страны, Добропольскою ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области обеспечено поступление:
налога на доходы физических лиц – 48,9 млн. грн;
налога на добавленную стоимость – 64,7 млн грн;
налога на прибыль предприятий – 6,3 млн грн;
военного збора – 7,0 млн гривень.
Достижение значительного уровня поступлений в бюджеты произошло благодаря мероприятиям по совершенствованию системы администрирования налогов, расширению спектра сервисных услуг и добросовестному отношению плательщиков региона к уплате налогов.

Шукати в на сайті