Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

пʼятниця, 28 липня 2017 р.

Для оформлення спадщини на землю в селах хочуть внести зміни до законодавства


У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким пропонується забезпечити жителів сільських територіальних громад можливостями реалізувати гарантовані законами України права на оформлення спадщини на земельні ділянки.
Автори законопроекту наполягають на усуненні колізії між законами щодо оформлення спадщини на земельні ділянки з розташованими на них об’єктами нерухомості та державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень шляхом закріплення єдиних вимог до уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, які мають оформляти спадщину на нерухоме майно та здійснювати державну реєстрацію прав на земельні ділянки та інші об’єкти нерухомості, які успадковуються жителями сільських територіальних громад.

З 1 січня 2016 року сільські, селищні ради наділені повноваженнями по-перше, оформляти спадщину шляхом видачі свідоцтва про право на спадщину, по-друге, здійснювати державну реєстрацію прав на нерухоме майно, яке успадковується, за місцем відкриття спадщини. Однак через різні вимоги до посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути уповноважені відповідними радами вчиняти нотаріальні дії та здійснювати державну реєстрацію прав на успадковане майно у законах «Про нотаріат» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оформлення спадщини на земельні ділянки і державна реєстрація прав на земельні ділянки на рівні сільських, селищних рад чи об’єднаних територіальних громад не здійснюються насамперед через відсутність фахівців, які б відповідали вимогам прийнятих законів щодо їх спеціальності, досвіду роботи, стажування у нотаріусів, навчання у Міністерстві юстиції України тощо.
Тому проектом закону пропонується встановити єдині кваліфікаційні вимоги до уповноважених осіб виконавчих комітетів сільських, селищних рад, рад об’єднаних територіальних громад, які за законом наділені повноваженнями вчиняти нотаріальні дії з оформлення спадщини та здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за місцем знаходження земельної ділянки та інших об’єктів нерухомого майна.
Також передбачено встановити єдині вимоги до організації робочого місця уповноваженої особи виконавчого комітету сільської, селищної ради, ради об’єднаної територіальної громади з оформлення спадщини і державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які передбачені законом України для приватних нотаріусів та забезпечити уповноваженим особам виконавчих комітетів сільських, селищних рад, рад об’єднаних територіальних громад з оформлення спадщини і державної реєстрації прав на нерухоме майно безкоштовний і безперешкодний доступ до єдиних і державних реєстрів у разі вчинення нотаріальних дій з оформлення спадщини на нерухоме майно та/чи державної реєстрації прав на успадковане майно.
                                                            

Шукати в на сайті