Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 12 липня 2017 р.

Щодо порядку списання з балансу багатоквартирних будинків

01 липня 2015 року набрав чинності Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». 
Відповідно до вказаного Закону повністю змінюється схема відносин з утримання і ремонту багатоквартирного житлового фонду, затверджується новий суб’єктний склад даних відносин і встановлюється їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків. 
Таким чином, балансоутримувачі повинні «зійти зі сцени» і надати місце в управлінні житловим фондом співвласникам, які зобов’язані вибрати одну з форм управління багатоквартирним будинком встановлених ст. 9 Закону № 417-VIII, а саме:
а) самими співвласниками; 
б) ОСББ;
в) управляючими компаніями. 
Згідно Постанови КМУ від 20 квітня 2016 р. № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» затверджено Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків та форму Акту про списання багатоквартирного будинку з балансу. Однак все по порядку. 
Порядок встановлює наступний механізм списання з балансу будинків. 
1. Згідно положення Порядку № 301, ініціаторами списання з балансу багатоквартирного будинку можуть виступати балансоутримувачі або особи, яким на праві приватної власності належать приміщення у такому будинку, тобто Співвласник. 
1.1. Списання з балансу багатоквартирного будинку органом місцевого самоврядування, на балансі яких перебувають багатоквартирні будинки (далі — балансоутримувач), у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності, здійснюється на підставі прийнятого ними рішення про списання багатоквартирного будинку.
1.2. Списання багатоквартирного будинку з балансу з ініціативи Співвласника або кількох Співвласників відбувається шляхом направлення балансоутримувачу відповідного письмового повідомлення, до якого додаються копії документів, що відповідно до законодавства підтверджують належність особі/особам цього/цих приміщення/приміщень на праві приватної власності.
Балансоутримувач розпочинає процедуру списання такого будинку протягом десяти робочих днів з дня надходження цього повідомлення та документів. 
1.3. Процедура списання здійснюється балансоутримувачем на підставі прийнятого ним розпорядчого документа (наказ, розпорядження) у строк не більше двох місяців з дня прийняття цього документа.
Про видання такого розпорядчого документа Співвласники повідомляються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті балансоутримувача та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення. 
2. Для списання багатоквартирного будинку з балансу утворюється відповідна комісія у складі не менше п’яти осіб, до складу якої включаються представники: 
1) балансоутримувача;
2) уповноважена особа (особи) від співвласників багатоквартирного будинку за її (їх) згодою.
Комісію очолює представник балансоутримувача (п. 4 Порядку № 301). 
3. Комісія перед списанням проводить огляд технічного стану будинку, результати якого фіксує у відповідному розділі Акту – Характеристика багатоквартирного будинку, куди заносяться дані про рік вводу в експлуатацію, матеріали стін, покрівлі, відомості про площу будинку, кількість квартир та нежитлових приміщень, облаштування будинку системами водопостачання та водовідведення, опалення, електроосвітлення, газопостачання тощо. 
4. За результатами роботи комісії складається Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу, який підписується всіма членами комісії та затверджується балансоутримувачем. 
5. Процедура списання відповідного будинку вважається закінченою з моменту затвердження Акту балансоутримувачем. 
Слід наголосити на тому, що перед початком списання з балансу багатоквартирних будинків, на підставі п. 1.2 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76 наведений Перелік технічної документації на будинок, яка повинна бути у балансоутримувача та до якої, зокрема, відносяться:
1. Акти приймання-передачі жилого будинку у разі зміни його власника чи балансоутримувача.
2. Технічна документація на земельну ділянку.
3.Технічний паспорт на багатоповерховий житловий  будинок.
4. Схеми влаштування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення, теплопостачання, електропостачання, тощо.
5. Дані бухгалтерського обліку щодо будинку (інвентарні картки).

Шукати в на сайті