Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

пʼятниця, 28 липня 2017 р.

Засідання круглого столу із залученням представників Держпраці у Донецькій області та роботодавців


28 липня Добропільський міський центр зайнятості провів засідання круглого столу з питань дотримання законодавства про зайнятість населення та працю, легалізацію зайнятості та заробітної плати із залученням представників Держпраці у Донецькій області та роботодавців.

Основними питаннями засідання були:
- новітні зміни щодо використання печаток, порядок заповнення трудових книжок працівників.
- забезпечення гендерної рівності – шляхом вільного та рівного доступу шукачів роботи до актуальної та повної інформації про вакансії.
- порядок подання форми звітності 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».
- процедура прийому та звільнення з роботи працівників та питання дотримання умов праці.
- контроль за дотриманням Законодавства про працю.
У засіданні круглого столу взяли участь директор та керівні фахівці центру зайнятості, головні інспектори відділу контролю західного напрямку Управління з питань праці Головного Управління Держпраці у Донецькій області та 21 роботодавець.
Засідання відкрила директор Добропільського міського центру зайнятості Вікторія Бугаєць, яка розповіла про ринок праці міста Добропілля та Добропільського району. Поінформувала про комплекс сучасних послуг служби зайнятості роботодавцям, наголосив, що однією з найважливіших ланок ефективної роботи служби зайнятості є налагодження тісної співпраці з роботодавцями та соціальними партнерами, оскільки це — найважливіша передумова якісного вирішення одного із завдань центру зайнятості — сприяння працевлаштуванню безробітних осіб (зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, внутрішньопереміщених осіб ).
Головні інспектори відділу контролю західного напрямку Управління з питань праці Головного Управління Держпраці у Донецькій області Яна Ковальова та Олена Федорова розповіли, що Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 (далі – Порядок), запроваджено нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів праці визначені профілактична робота та консультування роботодавців.
Відповідно до Порядку, контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється інспекторами праці.
Інспектори праці мають контрольні повноваження, які підтверджуються службовим посвідченням встановленої форми, затвердженої наказом Мінсоцполітики від 24.05.2017 № 866.
Інформацію щодо виданих посвідчень інспекторам праці можна перевірити на сайті Держпраці у розділі Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.
Провідний юрисконсульт Добропільського міського центру зайнятості Петрова Альона детально зупинилась на новітніх змінах у законодавстві щодо використання печаток та порядку заповнення трудових книжок працівників.
Провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями Катерина Зіганшина нагадала, що згідно ст..11 Закону України «Про зайнятість населення» та ст..24-1 Закону України «Про рекламу» роботодавцеві забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі.
Начальник відділу взаємодії з роботодавцями Добропільського міського центру Валентина Гончарова зайнятості нагадала порядок подання та відповідальність за неподання або порушення порядку подання звітності 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».


Шукати в на сайті