Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

понеділок, 7 серпня 2017 р.

Компенсація за догляд: кому, як і скільки


Кому виплачують
Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги , затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2004 р. № 558, право на щомісячну компенсаційну виплату мають непрацюючі особи, які постійно надають соціальні послуги: громадянам похилого віку (старше 80-х років); інвалідам; дітям-інвалідам; хворим, які не здатні обслуговуватися самі і потребують постійної сторонньої допомоги.

Компенсацію не виплачують фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовують витрати на надання послуг з догляду відповідно до Законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про психіатричну допомогу», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» і у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі.

Розмір компенсації
Компенсацію виплачують щомісяця, зважаючи на прожитковий мінімум для працездатних осіб у наступних розмірах:
· 15% — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи
· (з 1.05.2017 по 30.11.2017 —252,60грн);
· 10% — фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи і дітям-інвалідам ( з 1.05.2017 по 30.11.2017 — 168,40 грн);
· 7% — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи і хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ (з 1.05.2017 по 30.11.2017 —117,88 грн.).
Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право отримувати лише одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Перелік документів
Для призначення компенсації необхідно надати такі документи:
1) непрацюючим фізичним особам, які надають соціальні послуги:
· заява про згоду надавати соціальні послуги;
· паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
· висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
· копія трудової книжки і довідки органу Державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки — лише зазначені довідки;
2) особою, яка потребує соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
· заява про необхідність надання соціальних послуг;
· паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
· копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надає інвалід);
· висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду і нездатність особи до самообслуговування;
3) законним представником дитини, який потребує надання соціальних послуг:
· заява про необхідність надання соціальних послуг;
· копія свідоцтва про народження дитини;
· висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду і нездатності дитини до самообслуговування.

Порядок звернення на компенсацію
Компенсацію призначає і виплачує управління соціального захисту населення за місцем проживання особи, яка надає соціальні послуги, з дня подання фізичною особою заяви разом із документами, перерахованими вище. Якщо до заяв не додали всі необхідні документи, заявнику повідомляють, які документи необхідно подати додатково. Якщо їх представлять не пізніше трьох місяців з дня отримання такого повідомлення, днем подання заяв буде вважатися день їх прийняття або відправлення.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!!! Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», час догляду за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи або літньою людиною, яка за висновком медичного закладу потребує стороннього догляду або досягла 80-річного віку зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію, за умови отримання ними компенсації відповідно до чинного законодавства.
Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до управління соціального захисту населення Добропільської  РДА за адресою: м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83 або за телефоном (06277)-2-80-08

Шукати в на сайті