Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 9 серпня 2017 р.

Багатий степовий Добропільський край


Культурна спадщина - важливий чинник життєдіяльності нації, показник рівня цивілізованості суспільства. Об’єкти культурної спадщини Добропільського району є невід’ємною частиною культурної спадщини України та світового культурного надбання.
Добропільський район Донецької області являє собою багатий археологічними об’єктами степовий регіон. Оригінальність розташованих на цій території археологічних об’єктів обумовлена тим, що даний район займає ділянку степу, що зрошується річками, які відносяться, як до басейну Дніпра, так і до басейну Дону. Основна частина археологічних об’єктів на цій території представлена поселеннями і курганами. Практично всі поселення розташовані на терасах балок і відносяться до епохи пізньої бронзи. Зустрічаються групи поселень, які витягнуті уздовж течії річок. Всі вони являють собою довгострокові селища, залишені осілим населенням.
На території району розташовано 277 об’єктів культурної спадщини місцевого значення – археологічних об’єктів, які потребують постійного контролю щодо дотримання виконання вимог чинного законодавства з встановлення меж цих охоронних територій.

Відділом культури і туризму райдержадміністрації проводиться робота щодо укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини. В поточному році проведені відповідні розрахунки, згідно кошторису на складання Технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки (кургани – пам’ятники археології), надано пропозиції для розрахунку фінансової частини заходів обласної Програми охорони культурної спадщини Донецької області на 2017-2019 роки на проведення інвентаризації та паспортизації. Дочірнім Підприємством «Наукова спілка Донбасу» Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інститут археології НАН України» у 2017 році планується проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться підземною поверхнею на території Шахівської сільської ради та повного наукового археологічного дослідження.
Збереження культурного надбання-це найголовніша мета сьогодення.Це своєрідний скарб, який приносить для рідного краю відкриття та знахідки.

Шукати в на сайті