Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 20 липня 2016 р.

Ситуація на ринку праці за січень - червень 2016 року                                                                                                                                   

Протягом січня – червня 2016 року до Добропільського міського центру зайнятості було подано для укомплектування 531 вакансію, у тому числі: для робітників – 271, для службовців – 124 та 136 – для осіб, які не мають спеціальної підготовки. 
Упродовж січня - червня 2016 року соціальними послугами з працевлаштування служби зайнятості скористалися 1158 безробітних мешканців міста та району, у тому числі 530 осіб – молодь у віці до 35 років (45,8%), 475 - особи з числа безробітних, які мали додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню. 

Основні зусилля центру зайнятості спрямовані на реалізацію заходів активної політики зайнятості, розширення спектра та підвищення якості надання соціальних послуг. 
За січень - червень 2016 року за сприянням Добропільського міського центру зайнятості були працевлаштовано 409 осіб (рівень працевлаштування становить 22,7%), у тому числі безробітні – 251 особа, молодь у віці до 35 років з числа безробітних – 129 осіб (51,4% від загальної кількості працевлаштованих), 90 безробітних з числа тих, які мали додаткові гарантії, працевлаштовані за сприянням служби зайнятості (35,8%). 
Протягом січня - червня 2016 року у громадських та роботах тимчасового характеру взяли участь 190 осіб, в т.ч у громадських роботах взяли участь – 68 осіб. Укладено 20 договорів на організацію громадських робіт з УСЗН Добропільської міської ради, КП «Білицький міський парк культури та відпочинку», сільськими та селищною радами Добропільського району. 
За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 131 безробітний. Рівень охоплення професійним навчанням складає 11,3%. 
Створення нових робочих місць, є одним з ключових факторів економічного розвитку міста та району. Законом України «Про зайнятість населення» передбачено надання роботодавцям багатьох пільг: у роботодавців, які створюють нові робочі місця, з'явилася можливість отримати компенсації зі сплати єдиного соціального внеску, 16 роботодавців, які працевлаштували 31 безробітного, у звітному періоді скористалися цією пільгою. 
Добропільським міським центром зайнятості організовано і проводиться надання безоплатних консультаційних послуг з питань організації та провадження підприємницької діяльності з залученням працівників органів державної влади. Протягом звітного періоду надано 20 консультацій. 
У січні - червні 2016 року на обліку в центрі зайнятості, як безробітні, перебували 120 осіб з числа внутрішньо переміщених, 84 особи мали право на отримання допомоги по безробіттю. 
Працевлаштовано 28 осіб, в т.ч. 26 осіб за направленням центру зайнятості; 12 осіб проходили професійне навчання, 10 осіб брали участь у громадських або роботах тимчасового характеру. Протягом звітного періоду 13 безробітних осіб з числа внутрішньо переміщених працевлаштовані за строковими трудовими договорами і роботодавцям, які їх працевлаштували, компенсуються витрати на оплату праці, одна особа отримала компенсацію витрат на медичний огляд при працевлаштуванні. 
Станом на 1 липня 2016 р. на обліку перебуває 31 безробітний з числа внутрішньо переміщених. 
Станом на 1 липня 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 409 безробітних громадян. Серед них 208 осіб складають жінки; 201 особа – чоловіки; 150 осіб – молодь; 171 – особи, які належать до соціально вразливих категорій населення. Із загальної чисельності безробітних 113 осіб проживає у сільській місцевості (296 – у місті). 
Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл, які стоять перед вибором професійної діяльності. Протягом січня - червня 2016 року проведені «Уроки вибору професії» з використанням профорієнтаційного терміналу - 14 заходів, в яких прийняли участь 348 учнів, без використання профорієнтаційного терміналу - 3 заходи, в якому прийняли участь 71 учень; 4 заходи «День відкритих дверей центру зайнятості» для учнів загальноосвітніх шкіл, взяло участь 145 осіб, «Професіографічна екскурсія» – 1 захід, взяли участь 27 осіб. Здійснено 3 виїзні акції в шкільні табори з використанням мобільного центру профорієнтації, взяло участь 105 осіб. 
Діяльність служби зайнятості і в подальшому зорієнтована на надання адресних послуг безробітним громадянам, забезпечення роботодавців кваліфікованими працівниками, підвищення конкурентоспроможності населення.

Шукати в на сайті