Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 20 грудня 2017 р.

Проект районного бюджету обговорено на засіданні колегії райдержадміністрації


20 грудня 2017 року відбулося засідання колегії райдержадміністрації під головуванням голови райдержадміністрації Дмитра Кірносова, за участю начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських, селищного голів, керівників підприємств, установ, організацій району.
На порядок денний були винесені важливі питання. Серед них – проект бюджету району на 2018 рік.
Доповідачем з даного питання була начальник фінансового управління районної державної адміністрації Валентина Тітова, яка зазначила, що Проект районного бюджету на 2018 рік складено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів чинного бюджетного законодавства, а також відповідно до прогнозованих показників економічного і соціального розвитку району.

Вона детально зупинилася на прогнозованих показниках доходів і видатків бюджету по галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, тощо, видатках районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм та інше.
Обговорення показників бюджету проходило окремо по кожній галузі за участю відповідальних присутніх керівників.
Прогноз доходів і видатків загального і спеціального фондів місцевих бюджетів на 2018 рік обраховано в сумі 161, 8 млн. грн.
Колегією було прийнято рішення схвалити проект районного бюджету на 2018 рік для подальшого винесення на розгляд сесії районної ради.
В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Тетяна Павловська доповіла про проект Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки. 

Було наголошено на основних показниках і завданнях, які планується досягти у 2018 році та визначено основні пріоритетні завдання на 2019 рік.
Також планується реалізація інвестиційних проектів. Прогнозується реалізувати низку проектів регіонального розвитку за рахунок залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції спрямованої на розвиток окремих територій та інфраструктури.
Є у планах районного керівництва і ремонт доріг, водопровідних мереж, шкіл, медичних закладів, реконструкція вуличного освітлення та інше.
Всього по Програмі заплановано на суму 295,3 млн. грн., в тому числі за рахунок державного бюджету – 46,5 млн. грн., обласного -14,4 млн.грн., районного – 12,9 млн.грн, місцевого - 29,3 млн.грн, підприємств – 103,5 млн. грн., інші джерела – 88,7 млн.грн.
Розглянули члени колегії і питання про стан кадрової роботи та дотриманя законодавства з питань державної служби в райдержадміністрації.
Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації Ольга Тещинська відзначила, що питання щодо стану виконання антикорупційного законодавства у звітному періоді розглядались на нарадах в районній державній адміністрації, її структурних підрозділах та на засіданнях сесій в органах місцевого самоврядування району.
Під час своєї доповіді Ольга Іванівна повідомила, що станом на 20 грудня 2017 року чисельність державних службовців районної державної адміністрації згідно штатного розпису складає 111 чол., фактично працюючих - 98 чол., 8 посад вакантних. Серед працюючих 86 жінок і 12 чоловіків. Молодь віком до 35 років складає 32 відсотків до загальної чисельності працюючих.
Впродовж 2017 року головою райдержадміністрації прийнято 89 розпоряджень голови райдержадміністрації «Про кадри», 127 – про надання відпусток, 48 – про відрядження, 19- з основної діяльності. 

Вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців. В поточному році 14 осіб брали участь у тематичних семінарах а ОДА, 7 – в Дніпропетровському регіональному інституті НАДУ, 2 – в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України.
У 2017 році було проведено роботу щодо забезпечення подання державними службовцями районної державної адміністрації, які займають посади категорії «А» і «Б» «В» е - декларації за 2016 рік. Е - декларації за 2016 рік подали всі державні службовці.
Надається консультативна допомога керівникам кадрових служб структурних підрозділів райдержадміністрації та виконкомів органів місцевого самоврядування.
Після розгляду та обговорення кожного питання були прийняті відповідні рішення, керівникам відповідних районних служб надані доручення голови райдержадміністрації.


Шукати в на сайті