Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

пʼятницю, 22 грудня 2017 р.

Розглядаємо номенклатури справ


22 грудня поточного року архівним відділом райдержадміністрації проведено засідання експертної комісії архіву, в якому прийняли участь секретарі сільських та селищної рад. На засіданні ретельно розглянуто номенклатури справ установ на 2018 рік.
Враховуючи те, що номенклатури справ сільських та селищної рад на 2017 рік погоджені експертно-перевірною комісією державного архіву Донецької області у 2016 році, час вносить корективи - є необхідність заведення нових справ, в інших випадках - вилучення з номенклатури справ, управлінські документи по яких не будуть відкладатися у 2018 році. Номенклатури справ вищезазначених установ експертною комісією архіву погоджено.Правильно складена номенклатура справ – запорука відкладення саме тих документів Національного архівного фонду, які матимуть культурну цінність для майбутніх поколінь.

Шукати в на сайті