Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 29 березня 2017 р.

Підсумки роботи служби у справах дітей райдержадміністрації за 1 квартал 2017 року


На території Добропільського району, за даними селищних та сільських рад, проживає всього 2600 дітей віком від 0 років до 17 років, з них дітей дошкільного віку – 846 дитини та дітей шкільного віку – 1754 дитини.

Завдання по реалізації на території Добропільського району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному, інтелектуальному розвиткові покладено на службу у справах дітей.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики та іншими нормативно – правовими документами.
Загальна кількість дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування складає – 59 дітей.
Протягом 1 кварталу 2017 року взято на облік 3 малолітніх дітей, які залишилися сиротами та надано відповідний статус дитини – сироти (Шахівська сільська рада та Світлівська сільська рада).
Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа віком від 18 до 23 років мають право на поліпшення житлових умов. На території Добропільського району мають право на житло 34 дитини, з них 13 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (вік 16 – 18 років) та 21 особа з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( вік 18 – 23 роки). 4 дитини мають закріплене житло на праві власності або на праві користування, дане житло знаходиться на територіях інших районів Донецької області.
23 дитини перебувають на обліку у службі у справах дітей як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах, з них 21 дитини проживає в сім’ях, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків з виховання та утримання дитини та 2 неповнолітні дитини, що систематично самовільно залишають місце постійного проживання.
Протягом 1 кварталу поточного року на облік взято 1 малолітню дитину, що перебуває в складних життєвих обставинах (Ганнівська сільська рада).
З загальної кількості дітей, які перебувають на обліку, як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах, 4 дітей перебувають в інтернат них закладах за заявами батьків.
На території Добропільського району функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 5 дітей (три дівчинки та 2 хлопчика) та 2 прийомні сім’ї (Добропільська сільська рада та Світлівська сільська рада), де виховується 3 дитини (дівчинка та 2 хлопчика); всі діти відвідують загальноосвітню школу; вихователі та прийомні батьки отримують своєчасно та в повному обсязі соціальні виплати; спеціалісти служби у справах дітей регулярно контролюють умови проживання, виховання та утримання дітей.
З метою попередження соціального сирітства, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактики негативних проявів у дитячому середовищі службою протягом 1 кварталу 2017 року проведено 14 профілактичних рейдів по територіям селищних та сільських рад, спеціалістами служби прийнято участь у батьківських зборах в школах Святогорівської, Шахівської, Нововодянської та Криворізької сільських рад.

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації                                                       В.В.Бібля

Шукати в на сайті