Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середу, 15 березня 2017 р.

Всесвітній день захисту прав споживачів

15 березня 1961 року в Конгресі США Джон Ф. Кеннеді виголосив промову, в якій він вперше охарактеризував поняття «споживач» і назвав чотири основних права споживача. «Споживачі - це все ми» - сказав Кеннеді. - Споживачі - це найбільший економічний шар, який впливає майже на будь-яке приватне або державне економічне рішення. Але це єдиний голос, якого часто не чути ". Чотирма основними правами, що прозвучали тоді в Конгресі, стали: 
право на безпеку, право на інформацію,  право на вибір, право бути почутим. 
Товариства захисту прав споживача всього світу зробили ці слова своїм маніфестом. 
В подальшому права споживачів були розширені та визнані в інших 55 країнах. За ініціативою Всесвітньої організації союзів споживачів до переліку прав споживача було додано:
право на задоволення базових потреб, право на компенсацію, право на споживчу освіту, право на здорове довкілля.
Всесвітня організація спілок споживачів (CI) - незалежна некомерційна неприбуткова неполітична організація, зареєстрована в Нідерландах в 1961 р. Вона об'єднує більше 180 громадських і державних організацій, що займаються проблемами захисту прав споживачів з 72 країн. CI захищає інтереси споживачів усього світу, сприяє розвитку громадського споживчого руху та системи захисту прав споживачів в цілому. Представляє інтереси споживачів в ЮНЕСКО, структурах ООН, у ряді інших міжнародних організацій економічної і соціальної спрямованості. CI надає своїм членам допомогу в навчанні спеціалістів, забезпеченні інформації в галузі захисту прав споживачів. 
Вперше Всесвітній день захисту прав споживачів відмічався 15 березня 1983 Через два роки - 9 квітня 1985 р. - Генеральна Асамблея ООН прийняла керівні принципи для захисту інтересів споживачів. З ухваленням цих принципів споживчі права отримали міжнародне визнання і законність. У них передбачені положення, якими повинні керуватися уряди при визначенні політики і розробці законодавства в області захисту інтересів споживачів.Прийняття резолюції ООН сприяло розвитку міжнародної співпраці в цій галузі. 
Оскільки могутній бізнес та уряди окремих країн продовжують нехтувати інтересами споживачів, щорічне проведення Всесвітнього Дня прав споживачів дозволяє привернути увагу світової спільноти до найбільш актуальних питань відповідної сфери та підтримати міжнародний рух споживачів і національні союзи споживачів у їх намаганнях відстоювати інтереси та права споживачів. 
Кожного року за ініціативою Всесвітньої організації союзів споживачів визначається тема всесвітнього Дня прав споживачів, яка одночасно стає пріоритетною темою року для досягнення окресленої мети та поєднання на цьому шляху спільних зусиль союзів споживачів різних країн. 
В Україні захист прав споживачів забезпечується державою згідно статті 42 Конституції України. За роки незалежності створена законодавча база щодо захисту прав споживачів. У 1991 році Україна однією з перших на пострадянському просторі прийняла Закон «Про захист прав споживачів». 
Проте всі ми знаємо, що незважаючи на норми чинного законодавства на українські прилавки потрапляють і неякісна харчова продукція і неякісні товари широкого вжитку, часто український споживач отримує послуги, рівень яких є надто незадовільним. Тому забезпечення конституційних прав громадян як споживачів на відповідну якість і безпеку товарів, робіт, послуг, отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про них – один з пріоритетних напрямів Держспоживінспекції України та її територіальних органів.
Держспоживінспекція України створена згідно Указу Президента України від 13.04.2011 № 465/2011 після ліквідації Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики. 
Закон «Про захист прав споживачів» регулює відносини, що виникають між споживачами і виробниками, продавцями, виконавцями при продажу товарів, безкоштовне виконанням робіт та наданні послуг, тобто з приводу задоволення численних побутових потреб громадян. Незважаючи на видиме відміну відносин з купівлі-продажу від відносин з приводу надання різноманітних послуг, робіт, вони мають певні спільні риси, що й дає можливість регулювати їх у єдиному законі. 
Застосування законодавства про захист прав споживачів показало його дієвість, яке багато в чому засноване на міжнародних принципах захисту прав споживачів, встановлює ті ж права споживачів, що і в країнах з розвиненою ринковою економікою. Таке регулювання дозволило в складних економічних умовах забезпечити дієвий захист прав споживачів. 
Заходи, що проводяться в день захисту прав споживачів 2017
На святкові дійства запрошуються працівники відділів державних структур та активісти громадських організацій. Щороку Всесвітньою організацією спілки споживачів при проведенні урочистих зборів пропонуються різні девізи, які формують тему року. Проводяться зустрічі з обміну досвідом та прес-конференції. Працівники підвищують свою кваліфікацію на курсах перепідготовки, удосконалюються і доповнюються закони і нормативна документація, які є керівними матеріалами в діяльності союзу. На урочистій церемонії, коли відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів 2017, проходять вшанування заслужених діячів місцевих і центральних структур, нагородження їх дипломами та грамотами. З екранів телебачення, радіоефіру, друкованих періодичних видань покупці отримують відомості про впровадження у виробництво нових матеріалів, товарів, технологій.
Звичайні громадяни вважають це свято своїм, адже саме в їх інтересах і була організована ця структура. Правова обізнаність в деяких державах зайшла настільки далеко, що з’явився термін «споживчий екстремізм». Це такий результат, при якому покупець отримує не тільки грошовий повернення за придбаний незадовільний товар, але і отриманий дохід за моральну шкоду. У Сполучених Штатах ці явища гаряче підтримуються і заохочуються, у нас поки ще подібні випадки не надто поширені.

Шукати в на сайті