Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

пʼятниця, 24 березня 2017 р.

До Всеукраїнського Дня боротьби з туберкульозом

У 2017 році продовжена робота з раннього виявлення туберкульозу, контрольованого лікування, попередження відривів від лікування. На теперішній час головним методом виявлення туберкульозу є флюорографічне, рентгенографічне обстеження та туберкулінодіагностика дітей віком від 1 до 14 років.
За 2016 рік оглянуто на туберкульоз методом ФЛГ – 2546 чол., RО-графія – 1553 чол.
Всього вперше виявлених випадків туберкульозу – 16, з них виявлено при проходженні профоглядів – 10. З активною формою туберкульозу знаходяться під наглядом – 14 чол. Охоплено туберкулінодіагностикою дітей віком до 14 років – 1792 дітей, при плані 1951, річний план виконано на 92%.
Пропонуємо до Вашої уваги заходи з подолання епідемії туберкульозу, які будуть проведені у 2017 році.

Заплановані кошти
на виконання Програми  економічного і соціального  розвитку по розділу «Охорона здоров'я» з подолання епідемії туберкульозу
по КЛПЗ «Добропільський районний ЦПМСД» на 2017 рік
ЗМІСТ ЗАХОДУ
Термін
виконання
Виконавець
Витрати на реаліза-цію, тис.грн.
Мета заходів1
2
3
4
10
Подолання епідемії  з     туберкульозу:
50,6
Покращення надання медичної  допомоги хворим на туберкульоз.          

– Забезпечення своєчасного проведення туберкулінодіагностики та щеплень новонароджених від туберкульозу
Протягом
року
КЛПЗ«Добро-пільський районий центр первинної медико – санітарної допомоги, головний лікар
33,6
Зниження темпу розпов -сюдження захворювання на території регіону, своєчасне виявлення та лікування хворих на туберкульоз. (2400доз*14,00=33600,00

– Забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою при амбулаторному лікуванні.
Протягом
року
КЛПЗ«Добро-пільський районий центр первинної медико – санітарної допомоги, головний лікар
15,0
Забезпечення пільгових категорій населення продуктовими пайками (90 осіб по 166,67 грн)

– Забезпечення вогнищ туберкульозу деззасобами.
Протягом
року
КЛПЗ«Добро-пільський районий центр первинної медико – санітарної допомоги, головний лікар
2,0
Для  проведення дезінфекції транспортних засобів після транспортування туберкульозних  хворих


Шукати в на сайті