Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

вівторок, 7 березня 2017 р.

На «гарячій лінії» - доступ до публічної інформації та надання адміністративних послуг

На питання, які надходили в ході проведення сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія» від суб’єктів господарювання з питань порядку розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію надавала роз’яснення начальник відділу обслуговування платників Добропільської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Наталя Дмитрівна Квасовчак. Пропонуємо до уваги відповіді на найбільш актуальні питання, з якими платники звертались під час спілкування:
1. Які терміни розгляду на отримання публічної інформації?
Згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI із змінами і доповненнями розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
2. За зверненнями народних депутатів України можна надавати інформацію, яка стосується третіх осіб?
Згідно зі ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Контролюючі органи згідно з чинним законодавством можуть надавати за зверненнями народних депутатів України інформацію, яка стосується третіх осіб, лише у межах та у спосіб, передбачений законами України від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII «Про інформацію», від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», від 01 червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних», Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, Законом України «Про прокуратуру» від 05 листопада 1991 року № 1789-ХІІ.
3. Які встановлено вимоги до оформлення запиту на отримання публічної інформації в контролюючих органах?
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI із змінами і доповненнями запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію,що знаходиться у його володінні.
Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити:
ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-порталі ДФС України sfs.gov.ua (Головна>Робота з громадянами>Публічна інформація>Форми подання запиту). Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала (ст.19 Закону).

Шукати в на сайті