Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

четвер, 23 листопада 2017 р.

Участь у брифінгу «На крилах успіху» – до його реалізації»

20 листопада 2017 року представники закладів освіти Добропільського району взяли участь у педагогічному брифінгу «Від ідеї освітнього проекту «На крилах успіху» – до його реалізації» у місті Покровськ.
Брифінг проводився з метою розкриття особливостей інноваційного освітнього проекту «На крилах успіху», що розробляється в межах дослідно-експерементальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» під егідою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Учасників заходу зацікавили авторські інтегровані навчальні програми та навчальні посібники, спрямовані як на забезпечення певного рівня знань, умінь і навичок, так і на розвиток уяви, пам’яті, логічного і креативного мислення молодших школярів.
Вперше в Україні в початковій школі пропонується навчання за інтегрованими, дворівневими (базовий і розширений рівні) програмами, а також оригінальними сучасними посібниками і дидактичними матеріалами.
В межах проекту на якісно новий рівень виводиться і організація виховного процесу в школі.
За словами автора ідеї, наукового керівника і розробника проекту Цимбалару А.Д., проект твориться з великою любов’ю до Дитини і глибокою повагою до Вчителя!

Джерело: сайт Добропільської районної ради

Шукати в на сайті