Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

четвер, 19 жовтня 2017 р.

Увага! Оголошено конкурс журналістських робіт!

Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація оголошує конкурс журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Донецької області.
Конкурс присвячений позитивному досвіду впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, а також кращим практикам громад та органів місцевого самоврядування Донецької області, спрямованих на підвищення ефективності місцевої влади, розбудову спроможності громад та збільшення добробуту населення.Загальні умови участі у Конкурсі
На конкурс приймаються роботи, створені у 2017 році в наступних чотирьох номінаціях:
«Краща онлайн-публікація»
«Краща публікація у друкованих ЗМІ»
«Кращий радіоматеріал»
«Кращий відеоматеріал».
Конкурсні матеріали мають відповідати наступній тематиці:
реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади (мета, завдання, зміст, очікувані результати та переваги реформ, спрямованих на децентралізацію та розбудову місцевого самоврядування);
добровільне об’єднання територіальних громад (реалізація Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»);
співпраця територіальних громад (реалізація Закону України «Про співробітництво територіальних громад»);
фінансова та податкова децентралізація (здобутки громад від реалізації положень оновлених Бюджетного та Податкового кодексів України, нової регіональної політики включно з функціонуванням Державного фонду регіонального розвитку);
кращі практики громад та органів місцевого самоврядування області (досвід органів місцевого самоврядування Донецької області з питань соціально-економічного розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям);
принцип субсидіарності та розмежування повноважень (ресурсна підтримка місцевого і регіонального розвитку, забезпечення балансу загальнодержавних інтересів з інтересами населення регіонів і територіальних громад).
Для участі у Конкурсі до 31 жовтня 2017 року необхідно заповнити та подати до Департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації заявку відповідно до обраної номінації та одну роботу (публікацію, аудіо- або відеозапис). Форми заявок розміщено за посиланням тут
Заповнену форму заявки з доданою до неї роботою (публікацією, аудіо- або відеозаписом) необхідно надати в термін до 31 жовтня 2017 року
до департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації за адресою: м.Краматорськ, вул. Рум’янцева, 16, каб. № 6, або на електронну адресу 00344@dn.gov.ua з подальшим підтвердженням на паперових носіях.
Кожен учасник може подати на Конкурс не більше однієї роботи за кожною з номінацій, оформивши їх окремими конкурсними заявками.
Кожен учасник Конкурсу самостійно відповідає за дотримання авторських і суміжних прав відповідно до законодавства України.
В кожній з чотирьох номінацій передбачено наступні премії: грн.
Місце Номінація«Краща онлайн-публікація» Номінація«Краща публікація у друкованих ЗМІ» Номінація «Кращий радіоматеріал» Номінація«Кращий відеоматеріал»
1 місце 7 000 8 000 10 000 15 000
2 місце 5 000 6 000 7 000 10 000
3 місце 3 000 4 000 5 000 7 000

Дата завершення прийому заявок та робіт на участь у конкурсі –
31 жовтня 2017 року.
Вимоги до конкурсних медіа матеріалів
Подані на Конкурс матеріали повинні відповідати таким основним вимогам:
матеріали мають бути опубліковані в ЗМІ вперше у 2017 році;
матеріали відповідають тематичним пріоритетам Конкурсу;
матеріали фахово висвітлюють тематику, коректно використовуючи необхідну термінологію;
матеріали містять актуальну інформацію, яка сприятиме розумінню суті реформи, висвітлюватиме кращі практики (здобутки, проекти, програми, корисні ініціативи тощо) органів місцевого самоврядування та/чи громади;
автори конкурсних медіа матеріалів дотримуються етичних норм та стандартів журналістики (баланс думок і точок зору, об’єктивність, достовірність (посилання на джерела), відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлення фактів та інформації з тематики тощо);
інформація у конкурсних роботах викладена оригінально, креативно, з авторським підходом, враховуючи цільову аудиторію.
Типові технічні вимоги до матеріалів, які учасники Конкурсу подають разом із конкурсною заявкою: для матеріалів номінацій «Краща онлайн-публікація» та «Краща публікація у друкованих ЗМІ»: кількість друкованих знаків публікації – від 2000 до 15000 др. зн.; загальний обсяг файлу не повинен перевищувати 10 Мб.
для матеріалів номінації «Кращий радіоматеріал»: хронометраж запису має бути від 1,5 хв. до 20 хв.; загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 40 Мб.
для матеріалів номінації «Кращий відеоматеріал»: хронометраж запису має бути від 1,5 хв. до 45 хв.; загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 700 Мб.
Кінцева дата підведення результатів Конкурсу та відзначення призерів –
15 грудня 2017 року.
Підсумки Конкурсу будуть висвітлені на офіційному сайті облдержадміністрації та в місцевих засобах масової інформації.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 0509079183, 0951857176 або надіславши запит на електронну адресу:00344@dn.gov.ua

Більше про конкурс є тут:

Шукати в на сайті