Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

понеділок, 15 травня 2017 р.

Зберігання майна, на яке накладено арешт

Добропільський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції, повідомляє що  5 жовтня 2016 року набрав чинності новий Закон України «Про виконавче провадження». В зв’язку з тим роз’яснюємо, про зберігання майна,на яке накладено арешт. Майно, на яке накладено арешт,крім майна, зазначеного у частині восьмої статті 56 цього закону, передається на зберігання боржникові або іншим особам (далі-зберігач), що призначені виконавцем у постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника, під розписку. Копія постанови видається боржнику, стягувану, а якщо обов’язок щодо зберігання майна покладено на іншу особу – також зберігачу. Якщо опис і арешт майна здійснювалися на виконання рішення про забезпечення позову,виконавець передає арештоване майно на зберігання боржнику або його представнику (якщо інше не зазначено в судовому рішенні або якщо боржник відмовився приймати майно на зберігання).
Зберігач може користуватися майном, переданим йому на зберігання,якщо проти цього не заперечує стягував ( щодо рухомого майна) або якщо особливості такого майна не призведуть до його знищення чи зменшення цінності внаслідок користування.
У разі якщо зберігачем призначено іншу особу,крім боржника або члена його сім’ї , вона може одержувати за зберігання майна винагороду, розмірі та порядок виплати якої визначаються договором між зберігачем та виконавцем.
Виконавець своєю постановою може передати майно на зберігання іншому зберегачу. Копія постанови вручається новому зберігачу, до якої додається копія акта опису та арешту майна.
Порядок і умови зберігання зазначеного у частині восьмої статті 56 цього Закону майна, на яке накладено арешт, встановлюються Національним банком України за погодження з Міністерством фінансів України ,іншого майна- Міністерством юстиції України.
Порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт ,тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Шукати в на сайті