Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 31 травня 2017 р.

Стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника

Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника 
Відповідно до ч.1 статті виконавець звертає стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника у випадках: відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.
Слід звернути увагу на те, що без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника у випадках:
якщо стягувачем подано письмову заяву;
якщо за виконавчими документами, сума стягнення не перевищує п’яти мінімальних розмірів заробітної плати (8000 грн. з 01.12.2016, розмір мінімальної заробітної плати встановлюється законом про державний бюджет на відповідний рік).

При виконанні в примусовому порядку виконавчих документів про стягнення сум коштів, що перевищують п’ять мінімальних розмірів заробітної плати, виконавець у першу чергу перевіряє наявність коштів на рахунках боржника шляхом направлення відповідних запитів, а також перевіряє майновий стан боржника.
Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю за місцем отримання боржником відповідних доходів.
Копія зазначеної постанови залишається у виконавчому провадженні на контролі. У разі надходження скарги від стягувача щодо правильності утримання сум за місцем роботи боржника, виконавець може здійснити перевірку бухгалтерії підприємства, установи, організації, фізичної особи, фізичної особи – підприємця.
Постанова підписується виконавцем та повинна містити:
1) повне найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи чи фізичної особи - підприємця, якій надсилається постанова, та її місце проживання;
2) порядок стягнення суми боргу;
3) розмір відрахувань;
4) реквізити рахунку, на який необхідно перераховувати утримані кошти, або адресата в разі перерахування коштів поштовим переказом;
5) вимогу щодо направлення звітів про здійснені відрахування та виплати із зазначенням періодичності подання звітів та адреси, на яку необхідно направляти звіти;
6) роз’яснення про відповідальність, встановлену ст. 188-13 Кодексу про адміністративні правопорушення, за невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог Закону (у тому числі за несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника).
Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника здійснюється підприємством, установою, організацією, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем на підставі постанови державного виконавця.
Змінено строки надіслання звіту. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці щокварталу надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою додатком 9 до Інструкції з організації примусового виконання рішень.
Контроль за правильним і своєчасним відрахуванням із заробітної плати та інших доходів боржника здійснюється виконавцем за власною ініціативою, в тому числі за заявою стягувача шляхом перевірки правильності та своєчасності відрахувань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами та фізичними особами - підприємцями, з якими боржник перебуває у трудових відносинах, про що складається відповідний акт.
У разі якщо боржник працює на роботах з періодичним нарахуванням заробітної плати (сезонні роботи в сільському господарстві, на риболовецьких та рибопереробних підприємствах тощо), відрахування проводяться в міру нарахування заробітної плати.
Якщо боржник працює за сумісництвом на кількох підприємствах, відрахування проводяться із заробітку за кожним місцем роботи на підставі окремо винесених виконавцем постанов.
Якщо боржник працює у фізичної особи або фізичної особи - підприємця, у якого немає бухгалтера та рахунку в банку, утримані кошти із заробітку боржника перераховуються стягувачу безпосередньо цими особами.
Слід звернути увагу, що звіт про здійснені відрахування та виплати долучається до матеріалів виконавчого провадження.
Після надходження до виконавця звіту про здійснення відрахування та виплати у зв’язку зі звільненням боржника виконавець не пізніше наступного робочого дня вносить інформацію про стягнення коштів до виконавчого документа шляхом проставляння відповідної відмітки та до автоматизованої системи виконавчого провадження.
У разі припинення перерахування коштів стягувачу підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці не пізніш як у триденний строк повідомляють виконавцю про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме.
Слід звернути увагу, що положення статті передбачають, що розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Положеннями статті конкретизовано види стягнень, за якими стягується 50 відсотків заробітної плати, а саме:
відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням.
за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - 20 відсотків.
З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.
Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами.
У разі якщо одночасно здійснюються відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків..
Довідково: відповідно до ч.1ст.57 Кримінального кодексу України покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків.
Ст. державний виконавець Н.Р.Курган

Шукати в на сайті